Česky | English

roč. 3, č. 4/2017

Editorial

 • Mgr. Helena Hubatková Selucká
  Pedagogové a knihovníci v praxi českých knihoven
  Čtvrté číslo časopisu IMPULSY je zaměřeno na hledání společných rysů mezi pedagogickým a knihovnickým přístupem v praxi. Jsou momenty, kdy se tyto dva obory mohou obohatit navzájem? Nebo jsou natolik rozdílné, že hledání společné cesty je nadlidský...

Doporučujeme

Impulsy na webu

Inspirujeme se

 • Mgr. Pavlína Lišovská , Mgr. Rozália Cenigová
  Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy
  Projekt Záložka do knihy spojuje školy již probíhá osmým rokem. Každoročně je zvoleno téma, jež je ústředním motivem projektového snažení dětí, jež v jeho duchu tvoř záložky pro své zahraniční kamarády. O přínosech, myšlenkách a cílech projektu...

Objevujeme

 • Mgr. Helena Hubatková Selucká
  Diskutovaná inkluze ve školách a její dopad do knihoven
  Článek se zaměřuje na projevy integrace a inkluze ve školách a v knihovnách v posledních letech a nabízí cestu, jak se přiblížit sociální integraci v současné školské i společenské situaci.
 • Mgr. Lucie Řezníčková
  Jak podpořit vývoj řeči
  Komunikace. To je činnost, kterou se člověk zásadně odlišuje od ostatních živočichů. Artikulovaná řeč patří výhradně k lidským schopnostem. Pomocí řeči člověk vyjadřuje své pocity, nálady, postoje, myšlenky, realizuje se. Na míře osvojení této...
 • PhDr. Vladimíra Neužilová
  Pedagogové a knihovníci: společný cíl – čtenářství
  Co nám přináší čtení knih? Co znamená být čtenářsky gramotným člověkem? Je to jenom umístění ve světových žebříčcích čtenářské gramotnosti, a tedy snaha zaujmout lepší postavení v celosvětovém měřítku? Jak do tohoto modelu vstupují pedagogové...

Učíme se

 • Kateřina Pilková , Pavla Filípková
  Didaktické pomůcky a hry
  Ve dnech 21. a 22. 6. 2017 jsme se zúčastnily semináře Didaktické pomůcky a hry v brněnské Knihovně Jiřího Mahena. Akce nás zaujala zejména svým tématem a také konáním v tak krásné lokaci, jako je Brno.

Pře(d)kládáme

 • Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová Ph.D.
  Nestárnoucí ruská literatura pro děti a mládež
  Článek se zaměřuje především na spisovatele pro děti a mládež, kteří mohou být v rámci ruské literatury považováni za klasiky a jejichž dílo má stálé místo na poličkách ruských dětských knihoven. Výběr konkrétních jmen a titulů byl veden nejen...

Impulsy u kávyvytisknout stránku Vytisknout stránku