Česky | English

roč. 4, č. 3/2018

Editorial

 • Mgr. Pavlína Lišovská
  Libozvučně inspirativní
  Milé kolegyně a milí kolegové,v třetím čísle letošního roku se společně zaměříme na hudbu, zvuk a vše s tím související.

Doporučujeme

Impulsy na webu

 • Blanka Ellederová
  Elektronické informační zdroje v hudebních knihovnách
  Vedle tradičních dokumentů, které jsou a budou pro oblast hudby patrně vždy jen těžko nahraditelné, se v rámci hudebního knihovnictví paralelně velmi dynamicky rozvíjí oblast elektronických informačních zdrojů všech možných typů. Neexistuje...

Inspirujeme se

 • Mgr. Soňa Štoudková Ph.D.
  Zázraky světa
  Představení muzikoterapeutických koncertů Zázraky světa, které v r. 2017 a  2018 organizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
 • Mgr. Hana Sakmarová
  Země zní
  Představení relaxační dílny z nabídky expresivních terapií v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, která netradičně propojuje arteterapii a muzikoterapii a skrze práci s keramickou hlínou a zvukem prohlubuje schopnost prožívat, tvořit a sdílet. 
 • Mgr. Soňa Štoudková Ph.D.
  Příběh v kreativních terapiích
  Představení prvního ročníku semináře věnovaného expresivním terapiím (arteterapie, muzikoterapie, skazkoterapie, biblioterapie) a storytellingu.

Objevujeme

 • Mgr. Ilona Kirchnerová
  V krajině srbského Banátu aneb Čím vším jsem se stala
  Ilona Kirchnerová strávila v Srbsku čtyři roky, pracovala jako učitelka češtiny. V článku se dozvíte, co vše práce učitelky v krajanské komunitě obnáší, s čím vším se potýkala, z čeho radovala, jak žila ona a lidé kolem ní...

Učíme se

 • Blanka Ellederová
  IAML a veřejné hudební knihovnictví
  Vývoj hudebního knihovnictví s ohledem na mezinárodní profesní organizaci IAML a ochutnávka služeb hudebního odd. Městské knihovny v Praze.
 • Mgr. Jitka Málková
  Zaostřeno na hudbu aneb Hudebně historické resumé
  Knihovna Jiřího Mahena v Brně jako pořadatel hudebních seminářů s několikaletou tradicí, určených nejen pro hudební knihovníky, ale pro všechny, co mají zájem se vzdělávat v hudební oblasti. Jako posluchači se často účastní také studenti vysokých...
 • Matty Čechovských
  Volnočasové aktivity v knihovnách
  V příspěvku si přiblížíme obsah jednotlivých přednášek a workshopů, které měli možnost navštívit účastníci dvoudenního semináře Volnočasové aktivity v knihovnách, jejž pořádala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v měsíci červnu. Jednotlivé příspěvky...
 • Mgr. Jitka Málková
  Malé divadlo hudby
  Malé divadlo hudby Knihovny Jiřího Mahena, jeho historie a současná podoba. Hudební cykly přinášející inspiraci i poučení. Prostor, ve kterém se prezentují zaběhlí umělci a badatelé, ale také ti začínající. Článek přináší informace o tradici,...

Pře(d)kládáme

 • Milan Frumos
  Literatura pro děti a mládež v Srbsku
  Milan Frumos, rodák z Bele Crkve v Srbsku, vystudoval bakalářské studium českého jazyka a literatury na Filologické fakultě Univerzity v Bělehradě. Jako český krajan ze srbské části Banátu se rozhodl vylepšit své znalosti českého jazyka a české...

Impulsy u kávyvytisknout stránku Vytisknout stránku