Česky | English

BONUS – Kamaráda nekoupíš

Autor: Matty Čechovských
Číslo: roč. 8, č. 2/2022
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Název programu:

KAMARÁDA NEKOUPÍŠ

Anotace

 • Každý máme nějakého kamaráda. Někdo jen jednoho, někdo jich má třeba deset. Co ale vlastně znamená přátelství? Kdo je opravdový přítel? A jak takové přátelství vzniká?

Cílová skupina

 • MŠ, 1. a 2. třída ZŠ

Časová dotace

 • 60 minut

Osnova programu

 • Přivítání a úvod (5 minut)
 • Povídání o vlastním kamarádovi (15 minut)
 • Povídání o přátelích a emocích (10 minut)
 • Práce s knihou Lily a Momo (20 minut)
 • Tvorba pohlednic (10 minut)
 • Závěr, rozloučení

Vzdělávací oblasti

 • MŠ: Dítě a jeho psychika; Dítě a ten druhý; Dítě a společnost
 • ZŠ: Člověk a jeho svět; Člověk a společnost

Klíčové kompetence

 • K učení
 • K řešení problémů
 • Komunikativní
 • Sociální a personální

Použité vzdělávací metody

 • Spolupráce ve skupině
 • Rozvoj motoriky
 • Rozvoj kreativity
 • Předčítání
 • Pohybové cvičení

Cíl lekce

 • Dítě vnímá rozdíl mezi vhodným a nevhodným chováním mezi kamarády a dokáže popsat, proč je dané chování nevhodné, a navrhnout chování správné.
 • Dítě oceňuje kamarádství jako důležitou životní hodnotu a pečlivě připravuje pro kamaráda překvapení v podobě pohlednice.
 • Dítě umí zformulovat, jaké emoce prožívá v různých situacích plynoucích ze vztahů.

Úprava pro handicapy

 • Není třeba upravovat

Potřebné pomůcky

 • Obrázky částí obličeje (postav si svého kamaráda)
 • Emušáci (plyšový žabák a mouchy)
 • Obrázky (jak se chovají přátelé)
 • Kniha – Katarína Macurová: Lily a Momo
 • Plyšový Momo v krabici
 • Dřevěné kostky
 • Pohlednice (prázdný papír formátu A6), pastelky, fixy
 • „Poštovní známky“ – kulaté nálepky s různými obrázky

Použité zdroje

Kniha

 • MACUROVÁ, Katarína. Lily a Momo. 1. vydání. V Praze: Albatros, 2017. 35 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-00-04725-6.


Přivítání a úvod

 • Povídání s dětmi: Kdo z vás má kamaráda? Co znamená přátelství? Kdo je to kamarád? 

Vlastní kamarád

Doprostřed kroužku mezi děti dáme obrysy tváří a jednotlivé části obličeje. Každé dítě má za úkol sestavit alespoň přibližnou podobu svého nejlepšího kamaráda. Následně každé dítě svého kamaráda představí ostatním (jménem) a řekne, co s ním nejradši dělá.

Cílem této aktivity je, aby si děti uvědomily, že přátel a známých kolem sebe máme hodně, ale jen jeden (nebo jen málo z nich) je ten opravdový, jedinečný, nejlepší – musí si jej vybrat.

 • Otázka pro děti (protože všechny stavěly jen lidského kamaráda): Musí být kamarád jen člověk? – Ne, kamarád může být i jiný, k tomu se dneska ještě dostaneme.

Kamarádi a emoce

Vezmeme Emušáky a vysvětlíme dětem, jak tato hračka funguje (jednotlivé mouchy = jednotlivé emoce). Pokládáme dětem otázky, děti dle vlastních pocitů připevní k žabákovi příslušnou mouchu.

 • Jak byste se cítili, kdybyste žádného kamaráda neměli? Proč?
 • Jak se cítíte, když si hrajete s kamarádem?
 • (Nalepíme k žabákovi všechny rozčilené mouchy)
  Co znamená tento pocit?
  Může vás něčím naštvat i kamarád?
  A čím třeba? – Třeba i tím, že se k vám nechová hezky.

Vezmeme obrázky, na kterých se děti chovají k ostatním nepřátelsky, a postupně je ukazujeme dětem. Úkolem je přijít na to, co je v chování dětí na obrázku špatné, a jak by se měly zachovat správně, aby žádné z dětí nebylo smutné.

 • Otázka pro děti: Ještě jedna důležitá věc, jak takového kamaráda získáme? – Já tu mám knížku o holčičce, která získala kamaráda hodně zvláštním způsobem, mohli bychom si ji společně přečíst. (kniha Lily a Momo – čteme celou, ukazujeme dětem obrázky)

Aktivity v průběhu čtení

 • Lily dostala ohromný balík – vytáhneme vlastní krabici s Momem, zeptáme se dětí, co si myslí, že je uvnitř.
 • Po vybalení Moma zkusí děti vymyslet příšerce jméno.
 • Lily učí Moma plavat s nafukovacím kruhem – společně se pokusíme naučit Moma plavat
  (pohybové cvičení – plaveme kraul, prsa, znak, potápíme se)
 • Stavění nejvyšší věže z kostek – rozdělíme děti do malých skupinek, každá skupinka dostane kostky a má za úkol postavit co nejvyšší věž (důležitá je spolupráce ve skupinkách).

Vytváření pohlednic

 • Otázka pro děti: Opravdu nám může přijít kamarád poštou? – Ne, ale můžeme kamarádovi poštou poslat něco, co jej potěší, třeba nějaký dárek, dopis nebo pohlednici.

Rozdáme dětem prázdné papíry ve velikosti pohlednice (A6), dostanou chvíli na to, aby na pohlednici namalovaly něco pěkného, můžou kreslit cokoli. Tuto pohlednici můžou dát odpoledne kamarádovi / rodičům / někomu, koho mají rádi a komu chtějí udělat radost.

Varianta pro starší děti:
Po dokončení pohlednic si každé dítě vylosuje svoji „poštovní známku“ (kulaté nálepky s různými obrázky), které budou zároveň sloužit jako adresa. Každé dítě známku nalepí na svoji pohlednici a hledá spolužáka, který má stejný obrázek – vytvoří dvojice. Ve dvojici (popř. jedné trojici, pokud bude lichý počet žáku) si své pohlednice navzájem vymění („domácí pošta“).

Rozloučení


 

ČECHOVSKÝCH, Matty. BONUS – Kamaráda nekoupíš. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2022, roč. 8, č. 2 [cit. 2022-09-20].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/bonus-kamarada-nekoupis.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku