Česky | English

S knížkou do života v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Ohlédnutí za průběhem projektu s Knížkou do života / Bookstart v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

V příspěvku se zaměříme na uplynulý pilotní ročník projektu Bookstart – S knížkou do života, který se odehrál v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Zmíníme akce, jež byly pro rodiny s dětmi připraveny, práci s touto komunitou i tipy na úspěšné pojetí akce.

Od počátku roku 2018 je Knihovna Jiřího Mahena v Brně zapojena do mezinárodního projektu Bookstart, který nese v našich českých podmínkách krásný název S knížkou do života .

O projektu

Projekt Bookstart existuje již 26 let. V roce 1992 se projekt vyvinul ve Velké Británii a právě zde je jeho nejrozvinutější síť a těší se zde obrovské oblibě. Od té doby si Bookstart našel cestu do dalších více než 20 zemí napříč všemi kontinenty a v roce 2017 díky pracovníkům SKIPu konečně i do  ČR, kde byl v roce 2018 zahájen pilotní ročník. Do projektu se letos zapojilo celkem 120 knihoven z celé republiky, které by měly během roku uskutečnit nejméně čtyři setkání pro rodiny s dětmi. Cílovou skupinou projektu Bookstart jsou rodiče s novorozenci a dětmi předškolního věku, protože hlavním posláním projektu je podpora čtenářské pregramotnosti a verbálních schopností u nejmladší generace a upozornění rodičů na význam četby pro vývoj dítěte a jeho budoucí uplatnění.

Průběh projektu v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Mezi zmíněných 120 zapojených knihoven patří také Knihovna Jiřího Mahena , která se rozhodla v roce 2018 pro rodiče s novorozenci a předškolními dětmi uspořádat celkem 6 akcí na rozličná témata.

Ročník 2018 byl ročníkem pilotním, v němž se objevovala spousta organizačních otazníků. Od počátku nebylo jasné, zda bude mít veřejnost o projekt zájem, jaká bude návštěvnost jednotlivých akcí a zda bude mít tedy projekt Bookstart stejně jako v okolních zemích
i v České republice úspěšnou budoucnost. Při výběru témat jednotlivých setkání jsem pociťovala obrovský respekt a opravdu mi záleželo na tom, aby byla naplněna jedna z myšlenek projektu – přivést rodiče s dětmi zpět do knihoven a k pochopení důležitosti čtenářství. Prostřednictvím rozličných akcí, které vedli primárně naši pracovníci, jsem jim chtěla ukázat, že knihovny jsou plné šikovných lidí, kteří umí i jiné věci, než je pouhé půjčování knih, a že knihovna je pro ně bezpečným místem pro setkávání s ostatními rodiči, místem odpočinku, zábavy a umožňuje společně a smysluplně strávit chvíle se svými potomky.

Naše první setkání proběhlo v dubnu, kdy došlo k předání dárkových setů zúčastněným rodinám a jejich dětem. Současně jsme s kolegyní Petrou Poláčkovou, DiS., vytvořily výběr nejkvalitnější dětské literatury posledních let, jíž disponuje fond KJM, a tyto tituly jsme rodinám představily. Hlavním cílem tohoto setkání bylo ušetřit rodičům čas strávený vyhledáváním a vybíráním knih, umožnit jim, aby mohli více času věnovat následnému předčítání dítěti či společnému času strávenému nad knihou, a upozornit je na kvalitní dětskou produkci jak po stránce literární, tak i po stránce ilustrátorské. O toto setkání byl nesmírný zájem, zúčastnilo se více než 30 rodin, jež obdržely dárkový set a námi vypracovaný seznam právě představené literatury. Akce to byla krásná, radostně hlučná díky většímu počtu dětí a především vděčná, protože maminky následně s danými seznamy opravdu pravidelně navštěvovaly dětskou knihovnu, inspirovaly se a půjčovaly si vybrané tituly.

Druhé setkání v rámci projektu proběhlo v červnu a kvůli většímu zájmu a snaze zúčastněným zajistit příjemnější a komornější prostředí již byla akce uspořádána ve dvou termínech. Tématem bylo představení další z nabízených služeb knihovny, a to ukázka Lekotéky neboli didaktických hraček a pomůcek pro děti, jež si v případě zájmu mohou naši čtenáři zapůjčit domů. Jde o pomůcky, jako jsou puzzle, skládanky, hudební nástroje, maňásci, hry s hádankami, hry podporující mluvení a spousta dalších, které se zaměřují na rozvíjení nejrůznějších dovedností a podporují čtenářství.

Mimo Lekotéku byly představeny i další vybrané atraktivní kousky, jež knihovna nabízí nebo používá při besedách, jako jsou pohádkové biografy, skládající se z panoramatického otočného biografu a leporela, nebo hra Emušáci – Ferda a jeho mouchy, která zábavnou formou děti učí rozpoznávat emoce. Další úžasnou věcí, o niž mají rodiče zájem, je tzv. Kouzelné čtení, které se zabývá nejrůznějšími oblastmi života – zvířaty, lidským tělem, večerníčky a dalšími tématy. Jde o interaktivní set obsahující knihu a elektronickou tužku, která mluví a vydává zvuky. Již ty nejmenší děti mohou díky těmto pomůckám, které by dnešní knihovny měly vlastnit a nabízet, získávat nenásilnou formou pozitivní vztah ke knihám.

V září proběhlo další setkání, opět ve dvou termínech, na téma trénink paměti pro rodiče. Lektorkou těchto lekcí byla vedoucí Útvaru služeb Ústřední knihovny KJM paní Jana Šubrová, která rodičům dávala cenné tipy a rady, jak si v hektickém období mateřských dovolených zapamatovat i ty nejzákladnější věci, jako jsou telefonní čísla, jména či nákupní seznamy. Mimo těchto technik se účastníci dozvěděli spoustu zajímavostí o mozku a potřebě jej neustále trénovat. Nezapomnělo se samozřejmě ani na nejmenší děti, pro něž průběžně lektorka ukazovala různé jednoduché hry, díky nimž si dítě trénuje postřeh a paměť, ale také předvedla práci s literaturou. Konkrétně šlo o knihy polské spisovatelky a ilustrátorky Iwony Chmielewske, které se účastníkům nejdříve promítly, přečetly a následně na ně byla navázána výtvarná dílna. Práce s touto literaturou je vhodná především pro děti, které během navazujícího tvoření projeví nejen svoji kreativitu, ale také to, co si byly schopné během čtení zapamatovat.

Říjnová setkání se nesla v duchu Arteterapie, kde se jak děti, tak rodiče mohli výtvarně vyřádit, ale zároveň si zarelaxovat. Lektorkou byla kolegyně z Hudební knihovny Mgr. Hana Sakmarová, která v KJM připravuje arteterapeutické a artefiletické programy pro veřejnost. Při tomto setkání nezáleželo na tom, zda měl účastník výtvarné predispozice, protože výtvarné umění sloužilo spíše k osobnímu vyjádření v rámci komunikace. Šlo o prožitek ze spontánního tvoření, ale především o vytváření sociálního kontaktu ve skupině, což se rodičům a dětem perfektně povedlo.

Nejdříve probíhala komunikace mezi účastníky v rámci kruhu, seznámení, navození dobré atmosféry a poté se již tvořilo. Pracovalo se s velkými plochami papíru, do nichž mohli jak rodiče, tak děti doslova vstoupit a prostřednictvím barev, modelovací hlíny či hedvábného papíru společně jako skupina vytvářet dílo. Děti byly touto činností doslova pohlcené a vtažené do děje, společně s rodiči tvořily, napodobovaly, objevovaly nové techniky, bavily se a smály. Celé setkání bylo neskutečně uvolňující a splnilo svůj účel – děti se vyřádily, vytvářely dílo bez hranic a pravidel, navazovaly kontakt s dalšími dětmi a dospělými a rodiče mezi sebou komunikovali.

Předposlední setkání vzniklo ve spolupráci s Magistrátem města Brna a rodiče se tentokrát mohli těšit na seminář Poskytování první pomoci u malých dětí. Toto listopadové setkání proběhlo pouze v jednom termínu a seminářem nás provedly dvě úžasné lektorky paní Ivana Křižáková a paní Pavla Soukupová. Šlo o téma velice přínosné, které na projekt Bookstart upozornilo spoustu nových tváří z veřejnosti. Rodiče se zde naučili, jak pomoci při vdechnutí cizího tělesa, vyzkoušeli si nácvik resuscitace či zástavu krvácení. Celý seminář byl jak teoretický, tak praktický a nutno podotknout, že figuríny, na kterých si mohli rodiče dané situace nebo obvazy na zástavu krvácení vyzkoušet, zaujaly i malé děti, jež našly jejich zcela nové a neotřelé využití. Celý seminář kvůli velkému zaujetí účastníků a velké spoustě otázek trval více než dvě hodiny, po kterých rodiče odcházeli nadmíru spokojeni. Zájemcům byly nabídnuty také tematické knihy z naučného fondu.

Poslední setkání roku 2018 proběhlo počátkem prosince. Tématem byla vánoční dílna, která byla uvedena čtením příběhu z knihy Vánoce s Andílkem Vandílkem od Šárky Kadlečíkové. Rodiče si posléze se svými dětmi mohli hlavního hrdinu, Andílka Vandílka, vyrobit jako dekoraci na svůj vánoční stromek. Pro účastníky zde byl přichystán také bohatý materiál na vytváření vánočních věnců a nechyběla ani nabídka dětské literatury s vánoční tematikou. Vše proběhlo v pohodové atmosféře, za zvuků vánočních koled a z dílny vycházely velice pěkné vánoční dekorace.

Když se ohlédnu za všemi setkáními, jichž nakonec namísto plánovaných šesti bylo kvůli většímu zájmu rodičů devět, myslím, že mohu být s tímto pilotním ročníkem projektu S knížkou do života v KJM spokojena. Ze strany rodičů se dokonce objevil i nový zájem o druhý seznam doporučené dětské literatury, jenž byl na jejich popud na podzim vypracován a zaslán. 

Co bych poradila knihovnám zapojeným v projektu S knížkou do života / Bookstart?

Vždy vytvářet přátelské a pohodlné prostředí jak pro rodiče, tak pro jejich děti. Pro nejmenší máme při každém setkání připravené koberce, po nichž se mohou bezpečně batolit, sedací vaky, polštářky, plyšáky, balonky, kostky či dětská leporela, aby jim byl čas strávený v knihovně co nejpříjemnější.

Na počátku každé akce upozornit, v rámci jakého projektu se rodiče a jejich děti scházejí, jaký je přínos projektu a proč je zapotřebí jej podporovat. Dobré je upozornit na webové stránky projektu S knížkou do života, kde jsou různé rady pro rodiče nebo doporučený seznam dětské literatury. Projekt má také svůj facebookový profil, kde se objevují nejrůznější aktuality, které v rámci projektu proběhly, nebo které se chystají.

Určitě bych poradila také mít přehled o účastnících setkání. Vytvářet přihlašování na akce, díky němuž máte předem přehled o zájmu, můžete se tak mnohem lépe připravit (ať už přichystáním potřebného materiálu či uspořádáním prostoru). V současné době existují například tzv. Google formuláře, díky nimž je pro účastníka přihlašování velmi jednoduché, vizuálně atraktivní, ušetří mu čas a v pár krocích je zaregistrován. Zároveň však tento způsob může ušetřit práci i knihovnám, jimž se registrované osoby samy řadí do přehledné tabulky, formulář sám potvrdí přihlášení a nemusejí tak na každou e-mailovou přihlášku odpovídat zvlášť.

S přihlašováním pak souvisí i moje poslední a nejdůležitější rada – pravidelná komunikace s účastníky. Pokud je vše ze strany knihovny řádně ošetřeno v souvislosti s pravidly GDPR, pak je tím nejdůležitějším krokem udržovat komunikaci s osobami, jež se již některé z akcí zúčastnily. Informovat je o dalších setkáních, která se v rámci projektu chystají, zaslat jim pozvánku, podmínky přihlašování, případně informovat o dalších akcích pro rodiny s dětmi, které knihovna plánuje. Knihovna si tak vytváří komunitu rodičů, již jsou neustále v obraze o tom, co se chystá, šetří jim čas, nabízí možnosti efektivního prožití volného času a zároveň tak naplňuje myšlenky projektu Bookstart. Většina rodičů s dětmi, kteří už zavítají do knihovny, byť je to z důvodu jakékoliv akce, jež je zaujala, to má již jen krůček k regálu plnému krásných knih.

KUČEROVÁ, Zuzana. S knížkou do života v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 4-5/2018 [cit. 2018-02-01].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/bookstart.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku