Česky | English

Booktubeři a generační sdílení čtenářské vášně

V rubrice Impulsy na webu tentokrát najdete rozhovory s dvěma zajímavými mladými muži, kteří svou lásku ke knihám povýšili na vyšší úroveň a začali se o své čtenářské zážitky dělit s ostatními uživateli internetu – tvoří videa, fotky, blogy a další mediální obsah, s nímž oslovují (čtenářské) generace napříč věkem. Jedná se o Jakuba Pavlovského a Vojtěcha Hamerského, kteří se s námi o své čtenářské a booktuberské zkušenosti podělili.

Oba inspirativní rozhovory poukazují zejména na jeden současný fenomén. Ačkoliv se může zdát, že lidé jsou rozděleni a vzájemně oddáleni užíváním sociálních sítí, které jim nahrazují osobní kontakt, jsou oblasti, kde mohou tyto sítě spojovat a naplňovat tak své poslání. Vzájemné sdílení zkušeností, obohacování se a podpora ve čtenářství může probíhat i přes tato média a v žádném případě se nejedná jen o záležitost mladších generací. Do této činnosti jsou nezřídka zapojeni i rodiče či prarodiče těchto tvůrců, nebo naopak generace jejich mladších sourozenců. Jak se vzájemně obohacují, co to přináší za hodnoty sledovatelům a followerům, to vše a ještě mnohem více (např. se také dozvíme, jak dlouhý reading list má takový knihomol, jakými jsou právě oni dva) nám Vojta s Jakubem zodpověděli.

LIŠOVSKÁ, Pavlína. Booktubeři a generační sdílení čtenářské vášně. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 4-5/2018 [cit. 2018-02-01].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/booktuberi.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku