Česky | English

Chvíli se zdržím...

Článek pojednává o čtenářském spotu Knihovny Jiřího Mahena v Brně „Chvíli se zdržím“. Popisuje vlastní práci na tvorbě videa od námětu, přes produkci, natáčení až po finální úpravy a publikování. Zmíněn je také následný úspěch na mezinárodní soutěži krátkých knihovnických videí A Corto di Libri včetně výhledů do budoucna.

Příběh videa KJM

„Ok, zní to promyšleně, představit si to dovedu a mám i pár nápadů, jak by to mohlo být údernější... a ještě jsem se nezeptal – máte na to nějaký rozpočet? Nejde o to zaplatit jenom lidi, ale i nezbytné náklady jako licence hudby, půjčení techniky atd.“ Tak se začala komunikace a následná spolupráce s  kreativním studiem Morning Pug na historicky prvním reklamním spotu pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně (KJM). Od první zprávy poslané přes messenger až po dodání finální verze trvala přesně měsíc a naučili jsme se během ní skutečně mnohé.

Čtení jako jedna ze základních potřeb člověka

„Čtenářská dovednost, jakkoliv zdánlivě jednoduchá, je hodnota, kterou je třeba rozvíjet a kultivovat.“ Vnímáte to stejně? S touto ideou jsme k tvorbě spotu v KJM přistoupili. Našim cílem bylo propagovat nejenom čtení, ale i knihovnu jako místo, které s nejrůznějšími podobami čtenářství úzce souzní – zaujme natolik, že v něm zapomeneme na čas a „chvíli se zdržíme“... „Je to dovednost, jež je základním předpokladem lidského poznávání a osobnostního rozvoje. Je dokázáno, že míra čtení je přímo úměrná míře našeho společensko-politického angažmá[1]. Stejně jako že čtení (ze všech činností nejvíce) prohlubuje empatii, tj. pochopení druhého[2].“

Od námětu k produkci – vstup do audiovizuální tvorby

De facto ze dne na den jsme se začali pohybovat v termínech jako voice-over, rozlišení 4K, ale třeba i videjko – familiárně a s nadsázkou používaný výraz našich tvůrců. Seznámili jsme se s webovými stránkami, kde si lze pro potřeby zvukového doprovodu zakoupit nejrůznější hudbu   nebo si vybrat hlas na míru , který namluví text videa, neboli vytvoří právě onen voice-over. Zvolený text vzešel z projektových záměrů knihovny, která s tematikou čtenářství neustále pracuje. Začíst se s KJM je možné na mnohých akcích , které lze během roku pravidelně, ale i příležitostně navštěvovat. Čtenářskými aktivitami míříme na širokou i odbornou veřejnost, program nabízíme jak v prostorách knihovny, tak v rámci aktivit konaných ve veřejném prostoru, které realizujeme ve spolupráci s partnery či dalšími institucemi. V uvedeném duchu jsme promýšleli ve spolupráci s prof. PhDr. Jiří Trávníčkem, M. A., z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR a zástupci Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU programovou náplň projektu MK „Chytré město čte“ (2017), jehož prvním výstupem se stalo právě toto video. Čtení v něm chápeme jako nepostradatelnou složku žití, resp. přirozenou součást každodenního života.

Dle ředitelky KJM Libuše Nivnické je „čtení k životu potřeba jako vzduch či voda. Tyto životadárné substance v podstatě ani nevnímáme, přesto je automaticky konzumujeme. Stejně tak konzumujeme i čtení – např. jízdní řád, reklamu, nápis na obchodě, číslo bankovního účtu, recept na vaření, účet z obchodu, návod na ovládání čehokoliv. Stejně tak reflektujeme čtení pro potěchu, zklidnění, studium, výzkum aj. Chceme ukázat, že čtení provází člověka  od narození do hrobu, je přítomno v každou denní chvíli. Zároveň chceme představit knihovnu jako místo, která dává čtení rám, jenž každé dílo ještě povýší. Nechceme knihy jenom půjčovat  a nechat lidi odejít, ale nabízíme jim možnost  vychutnat  si čtení uvnitř knihovny samé, ať už v tichém čtenářském zákoutí, anebo v rušné partě náctiletých, ve společnosti klubu maminek, s osobní knihovnicí... zkrátka se chvíli zdržíme.“  A přesně takové pojetí čtenářství jsme si přáli vetknout do knihovního spotu.

Reklama je všude kolem nás, ať už v papírové či online podobě. Stojíte-li tedy před úkolem natočit spot, mohou se vám ze všech možností podlomit nohy. Jak ideálně poskládat text, vizuální doprovod, hudbu, jak odhadnout správnou délku videa, koho do něj obsadit a co vše natočit, abychom pak v postprodukci nezjistili, že nám chybí zásadní záběr typu „budova knihovny“, ale hlavně – jak zaujmout diváka? S tím vším jsme se obrátili na oslovené tvůrce. Naštěstí je námět zaujal, a tak následovalo množství virtuálních a osobních setkání, která jednotlivá témata rozvíjela a krok po kroku obrušovala do podoby finálního scénáře. Chtěli jsme video s myšlenkou, které zaujme pozitivním vyzněním, vtipem i aktuálností. Postupně jsme se shodli na mozaice rozmanitých záběrů čtoucích lidí, se čtenářstvím spojených situací a doprovodných animací (tweety, Facebook aj.). V hlavní roli zůstává kniha a různé podoby, významy a přesahy čtení. Jednotlivé záběry vizuálně podtrhují klíčová slova mluveného textu na pozadí, v nadsázce k nim tvoří lehký „kontrapunkt“ (např. slovo kultivovat psané fontem Comic Sans aj.), přičemž jako celek působí video harmonicky a kompaktně.  

Točíme – interiér a exteriéry

Natáčení probíhalo ve dvou dnech na sklonku měsíce dubna – poprvé jsme vkročili na trávník fotbalového hřiště, nechali jsme jednoho brněnského politika máčet nohy v kašně v parku, ale také si na vlastní kůži ověřili, jak důležitá je pro filmaře přízeň počasí a jak dobré je přibalit do tašky s kamerou také termosku s horkým čajem. Původní záměr stihnout vše v jednom dni se ukázal jako zcela nereálný. Po natočení některých scén nás napadaly další a další možné obrazy, a tak jsme telefonovali, improvizovali a sháněli další rekvizity. První natáčecí den se odehrál v Ústřední knihovně KJM. Za asistence a aktivní pomoci knihovníků a dobrovolníků byly zachyceny interiéry knihovny (půjčovny a sklad), ale i související čtenářské dovednosti – psaní na mechanickém psacím stroji, Braillovým písmem či krasopisně rukou (viz první vteřiny videa). Produkčně náročnější byl den druhý strávený v již zmiňovaných exteriérech – na stadionu, v parku, ale též u naší čtenářské lavičky Jiřinky . Kromě zaměstnanců knihovny a dobrovolníků byli do dění vkomponováni další aktéři, ať už zápůjčkou kostýmů (Divadlo Bolka Polívky a Národní dovadlo v Brně), dresů (SeaComp) či samotným prostorem hřiště (TJ Start Brno). Také je nutné počítat s tím, že ne všechen natočený materiál, ač svou podstatou kvalitní a hodnotný, se do výsledku promítne. Celkově vzato lze říci, že vlastní natáčení včetně související produkce bylo velmi intenzivní, kreativní, ale i poučné a zábavné.

Exteriéry – záběr s fotbalisty (autor: archiv KJM)

Exteriéry – záběr s vodníkem (autor: archiv KJM)

 

Interiér – čtení audioknihy, vystřižený záběr (autor: archiv KJM)

A Corto di Libri #9 – úspěch v mezinárodní soutěži  

Posledním úkolem byla práce ve střižně. I v této závěrečné fázi jsme byli s tvůrci prostřednictvím cloudových uložišť neustále v kontaktu. A výsledek? Na první pohled video upoutá čistým provedením, svižným a příjemným valčíkovým tempem a profesionální úpravou. Po zhlédnutí zanechá milý dojem a z důvodu plného porozumění všech drobných nuancí i touhu si jej opět pustit. Po vydatné pomoci a kladné i záporné kritice známých a přátel, na kterých jsme si testovali celkové vyznění videa, jsme nakonec finální podobu s lehkým chvěním odsouhlasili a reklamní spot jsme pustili do světa. Video bylo publikováno na YouTube kanálu knihovny a brzy po zveřejnění dosáhlo cca 2 000 zhlédnutí, což je zcela jistě dobrý výsledek této práce. Spot je vyhotoven ve dvou jazykových mutacích – pro větší dosah je natočen nejen v češtině, ale i angličtině.  

A právě anglická verze I´ll be a while se záhy po svém vzniku dostala na výsluní – výše jmenované atributy přispěly ke skutečnosti, že spot obstál v konkurenci 31 účastníků z celého světa v mezinárodní soutěži krátkých knihovnických videí A Corto di Libri . Soutěž vyhlašuje Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí IFLA a letos se konal již 9. ročník. Soutěžilo se v kategoriích 1) reklama 2), dokument a 3) krátký příběh (všechna soutěžní videa ). Slavností vyhlášení výsledků proběhlo 20. května 2017 na Mezinárodním knižním veletrhu v Turíně , kde náš spot získal ocenění italského Ministerstva kultury CEPELL (Centrum pro knihy a čtení) za nejlepší video podporující čtení a čtenářství. Spolu s námi se laureáty letošního udílení staly knihovny ze Sicílie, kanadského Halifaxu a argentinského Buenos Aires.

 

A Corto di Libri  diplom (zdroj: archiv KJM )

Pro KJM to byl již druhý výrazný úspěch na mezinárodním odborném poli. V r. 2014 si knihovna převzala na konferenci IFLA World Library and Information Congress v Lyonu cenu IFLA Marketing Awards za projekt čtenářské tramvaje (1. místo). Více se dozvíte např. v článku S čtenářskou tramvají jsme udělali díru do světa (Inflow).

Příběh ještě nekončí – přání na závěr

Kromě mezinárodního publika, jehož ocenění jsme již získali, se nyní v duchu myšlenky videa a jeho motta zaměříme na brněnské čtenáře i nečtenáře. I nadále budeme představovat knihovnu jako místo, které stojí za návštěvu, byť by to bylo jen na chvíli…  První akcí, kterou jsme novým sloganem zaštítili, byla účast KJM na multikulturním pouličním festivalu Ghettofest probíhajícím v sociálně vyloučené lokalitě brněnského Bronxu. Během programu festivalu se bylo možné na chvíli zdržet i s knihovnou – čtenářské menu nabízelo knihy, malování, válení ve vacích, bonbony a pohodu.

 

Festival Ghettofest – Chvíli se zdržím s knihovnou (autor: archiv KJM)

Aktuálně připravujeme v rámci dalších aktivit projektu „Chytré město čte“ pásmo listopadových přednášek, besed a zajímavostí spjatých s literaturou, knihami a fenoménem čtení, tzv. Čtenářskou akademii KJM . Budeme rádi, pokud se náš text stane inspirací pro další knihovny. Uvědomujeme si, že ne každá knihovna si může nadstandardní výdaj dovolit. KJM šla cestou projektu a grantové žádosti, nicméně variant, jak takový náklad zafinancovat, je jistě mnohem více. Držíme proto všem palce a těšíme se na příp. další reklamní počiny a na zdravou a tvůrčí konkurenci.

Zdroje

[1] Reading at Risk: A Survey of Literary Reading in America. National Endowment for the Arts [online]. Washington, 2004 [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: https://www.arts.gov/publications/reading-risk-survey-literary-reading-america-0 .

[2] CHIAET, Julianne. Novel Finding: Reading Literary Fiction Improves Empathy. In: Scientific American: Science News, Articles, and Information [online]. 2013 [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: https://www.scientificamerican.com/article/novel-finding-reading-literary-fiction-improves-empathy

 

Citace

VALIŠOVÁ, Edita, VOJTÍŠKOVÁ, Eva. Chvíli se zdržím... Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 3, č. 3/2017 [cit. 2017-10-13].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/chvili-zdrzim.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku