Česky | English

Výukou kancelářských aplikací děti na ZŠ nenadchnete. Jsou zvědavé a chtějí vědět víc

Czechitas je nezisková organizace založená v roce 2014. Pod vedením Dity Přikrylové se zaměřujeme na vzdělání žen v IT oborech. Svoje zkušenosti ale v posledních letech úročíme také ve výuce dětí – chceme totiž doplňovat školský systém v těch místech, kde není dostatečně flexibilní a nereflektuje současnou dobu. My z Czechitas tak chceme nejen dívkám a ženám, ale také dětem ukázat, že svět IT je prostě fajn.

O projektu

Zaměřili jsme se na vzdělávání dětí hlavně z toho důvodu, že zatím ne všechny školy poskytují vzdělání na poli informačních technologií takové, jež by odpovídalo dnešní době a reflektovalo současný svět. Žáci se stále učí pracovat s kancelářskými balíky a zapomíná se na výuku programování. Děti také strádají v otázkách bezpečnosti, ať už jde o chování v kyberprostoru, nebo zabezpečení svých mobilů či tabletů. Tato témata jsou pro nás důležitá, a tak se jim věnujeme.

Právě proto jsme se již před několika lety spojili se společností Microsoft a společně vytvořili projekt Akademie programování. Nejprve jsme vzdělávali studenty, kteří měli za úkol učit další děti. Jenže tento postup nebyl udržitelný – studenti nám dospívali a odcházeli na vysoké školy a my museli hledat náhradníky. Rozhodli jsme se proto přesunout naši energii do vzdělávání pedagogů a organizace občasných workshopů pro děti. Dnes jsme ještě o kus dál a všechny aktivity, včetně těch pro nejmenší, soustředíme pod jednu střechu – pod projekt Czechitas Nová generace , který se zabývá vzděláváním dětí na základních i středních školách. Dětem se věnujeme během víkendů či prázdnin a také vytváříme výukové tutoriály.

Czechitas Nová generace – úvodní stránka

Nechte si děti „chytře“ hrát

Stejně jako při výuce na našich ostatních workshopech se snažíme vytvořit takové prostředí, kde žádná otázka není hloupá. Nepraktikujeme frontální výuku před tabulí, kdy jeden člověk něco vykládá a ostatní jej poslouchají a následují. Necháváme děti objevovat – a jelikož se v problematice, již vyučujeme, vyznáme, tak sloužíme jako průvodci. Klademe otázky, na které se hledá kolektivně odpověď. A úplně ze všeho nejvíce si hrajeme. Což samozřejmě baví i naše lektory a kouče.

Samotné hraní si opravdu představujte jako táborové aktivity nebo věci, které možná děláte běžně doma. Jde jen o to posunout je na jinou úroveň. Nestavte vše podle plánku, objevujte. Uvedu příklad. Děti často staví z knih a leporel bludiště – pro morčata nebo autíčka. My stavíme bludiště pro roboty a ještě vymýšlíme, jak je z daného bludiště dostat. LEGO využíváme pro výuku informatiky a trénink logického myšlení offline. A hodně se inspirujeme Hejného metodou. Není důležité být pořád u počítačů a tabletů, ale přenést vyučovanou látku do prostředí, které je dítěti blízké. A ukázat z dané problematiky, jen tolik, kolik je schopný žák vstřebat.

K výuce nám pomáhají roboti a další nástroje

Dnešní doba má tu výhodu, že když chceme někoho naučit základům tak zvaného programátorského myšlení, máme k ruce spoustu nástrojů – robotické hračky, různé skládanky a nesčetné množství vývojářských prostředí pro děti. Využíváme také programovacích jazyků, které byly navrženy speciálně pro děti. Je tedy jen na nás, abychom si zvolili ten správný nástroj a našli rovnováhu mezi časem stráveným u počítačů, tabletů a robotických hraček a časem stráveným mimo ně. Důležité je také vyvážit čas mezi výukou programování a výukou dalších témat, konkrétně třeba již zmíněné bezpečnosti.

Robotí invaze v Českých Budějovicích – workshop

Příměstské tábory

Aktuálně připravujeme šest příměstských táborů a dva víkendové kempy, během nichž se budeme snažit děti pro informační technologie nadchnout, ale hlavně jim pomoci oboru IT porozumět. Prostě ukázat dětem, že informatika není nuda, ale otevírá nám nové možnosti. Protože naučí-li se alespoň porozumět programování, budou to mít v životě mnohem jednodušší.

Příměstské tábory Czechitas

A proč tohle všechno děláme?

Nechceme vychovávat armádu malých programátorů. Chceme naučit děti myslet. Protože není nic lepšího, když dětem nenásilnou formou ukazujete, jak může být myšlení zábavné. Děti si hrají a zároveň rozvíjejí svůj mozek a schopnosti. Je pak velká radost, když přijdou domů a místo pasivního koukání na televizi, si hrají s „rozumnými“ hračkami.

Autor fotografií: Daniel Veselý


Citace

RANDÁKOVÁ, Pavla. Výukou kancelářských aplikací děti na ZŠ nenadchnete. Jsou zvědavé a chtějí vědět víc. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 2/2018 [cit. 2018-06-26].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/czechitas.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku