Česky | English

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách

Autor: Mgr. Olga Čejková
Číslo: roč. 7, č. 4/2021
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

AUTORKY KNIHY

Tereza Linhartová, Barbora Loudová Stralczynská

O KNIZE

Příručka pro pedagogy (nejen) mateřských škol, kteří buď už mají, nebo se chystají přijmout do kolektivu děti s odlišným mateřským jazykem. Příručka je provede všemi fázemi, v nichž se dítě postupně nachází – od přípravné fáze před příchodem dítětem, komunikaci s rodiči, postupné začleňování do kolektivu a výuky. Dalšími tématy jsou specifika výuky češtiny jako druhého jazyka v souvislosti s vývojem řeči u předškolních dětí a možnosti podpory ve výuce.

VYUŽITÍ KNIHY

První vydání z roku 2014 je ke stažení na webu organizace META zdarma a tedy široce přístupné. Ačkoli později vyšlo aktualizované vydání, které je již rozebráno, i tato verze publikace poskytne vhodný úvod do práce s malými dětmi s odlišným mateřským jazykem, které vstupují do procesu vzdělávání.

Zdroj publikace: https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2019/12/meta_deti_s_omj_v_ms_metodika_1vyd.pdf

LINHARTOVÁ, Tereza a Barbora LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ. Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. Praha: META, o.p.s., 2014. Dostupné online: https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2019/12/meta_deti_s_omj_v_ms_metodika_1vyd.pdf.

 

                                

ČEJKOVÁ, Olga. Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. Impulsy: Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 7, č. 4/2021 [cit. 2021-12-22].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-v-materskych-skolach.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku