Česky | English

Domácí škola

Autor: Mgr. Pavlína Lišovská
Číslo: roč. 6, č. 1/2020
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Milí čtenáři,

co si budeme povídat, mnoho dětí se zaradovalo, že nemusí chodit do školy, protože jsou nyní do odvolání zavřené. Jenže vzdělávací proces by se neměl opomíjet ani v dnešních dnech. Učitelé se toho svědomitě chopili a z mé strany jim patří obrovský obdiv za to, jak se dokázali přeorientovat z frontální výuky ve třídě na interaktivní vzdělávání ze vzdáleného prostředí. Ale je mi jasné, že některé věci zkrátka vyžadují hlubší porozumění nebo více vysvětlení a není všechno jednoduché na pochopení, když s vámi face-to-face nehovoří učitel či lektor.

Pokud hledáte pro své děti zajímavé tipy na to, kde si mohou učivo procvičovat, nebo kde se mohou dobrovolně vzdělávat v oblastech, které je zajímají, několik tipů přinese i tento článek.

A aby nezůstali ochuzení ani dospělí toužící po vědomostech, i pro ně je tu vyčleněn oddíl, kde budou tipy na vzdělávání online.

P. S. V tomto článku budou všemožné tipy na rozmanité obory a předměty s výjimkou IT vzdělávání, jemuž je zasvěcen článek jiný. Chcete-li tedy informace z této oblasti, navštivte článek s názvem Staň se IT expertem aneb Online vzdělávání (všechny webináře, kurzy IT, počítačové či mobilní aplikace).

Hravé učení pro menší děti

Docent Kamil Kopecký spolu se svými studenty na Pedagogické fakultě UP v Olomouci připravuje web s odkazy na řadu vzdělávacích aplikací do tabletů pro děti. Najdete tu tipy na edukativní a zároveň zábavnou formou zpracované aplikace pro děti různých věkových kategorií – pro nejmenší děti a děti předškolního věku jsou tu appky s logopedickým zaměřením, cvičení na prostorovou orientaci aj., pro děti mladšího školního věku tu jsou různé písanky, matematická cvičení, přírodovědné atlasy apod. Pro druhostupňové děti jsou tu odkazy na aplikace věnované chemii, fyzice, matice, cizím jazykům a mnohým dalším.

Oceňuji zejména přehledné zpracování, možnost třízení dle oborů, témat, věku dětí. Aplikace mají vždy uvedeno, zda jdou stáhnout do zařízení s operačním systémem Android či iOS, některé jsou bezplatné, další zpoplatněné poměrně nízkými cenami.
http://tablety.upol.cz/

Nejen pro menší děti, ale i pro školní žactvo je tu krásný odkaz na zvukovou databanku ptactva. Jednotlivé druhy ptáků zde mají své vyobrazení, jsou opatřeny příslušnými popisky a lze si přehrát jejich hlas tak, jak zní ve volné přírodě. Nádherné zpracování, velmi uklidňující web. Možnou nevýhodou je to, že stránky jsou v angličtině. Ale pokud daného tvora poznáme, nepotřebujeme překlad a zbytek pomohou vyřešit online překladače, pokud budou děti klást zvídavé dotazy.
https://bit.ly/2Ui0iFG

Pro předškoláky a prvňáčky existuje aplikace Učení se čísel, v níž se mohou naučit poznávat čísla od 1 do 20. Aplikace se vyznačuje barevností a učí děti postupně čísla nejen poznat, ale děti školního věku se tu mohou naučit i základy jejich psaní a počítání. Je dostupná v GooglePlay.

Zasedněme do lavic aneb Vzdělávání pro děti základních škol

Pro začínající dětské čtenáře je připravena neustále rostoucí interaktivní knihovna BOOKO, což je aplikace pro mobilní telefony a tablety. V této appce se děti mohou dostat do oblíbených knih, které jsou zde obohaceny právě o interaktivní prvky, jež jim pomáhají zlepšovat čtenářské dovednosti.
https://booko.cz/

Koho z nás by nezajímalo, jak vznikly nadávky, jaké byly nejhorší nemoci v historii lidstva, proč se holíme nebo proč mají Češi a Slováci jinak pojmenované měsíce. Nejen na tyto, ale i na množství dalších otázek odpovídá učitelka Sandra na svém Youtube kanále Dejepis Inak (ano, je to ve slovenštině), která populárně-naučnou formou zpracovává videa týkající se historie a filosofie. Videa jsou spíše kratšího charakteru.
https://bit.ly/2WFGe1L

Khanova škola je dílem nadšených pedagogů, kteří chtějí různými způsoby inovovat vzdělávací proces a zasloužit se tak o jeho zlepšení. Je to portál, kde najdou vzdělávací aktivity pro sebe děti i dospělí. Cílem všech vzdělávacích aktivit je, aby se postupovalo od elementárních znalostí až po ucelené komplexní oborové znalosti. V současné době je na jejich portálu více než 3 800 výukových videí a cvičení, vše je v češtině a zdarma. A které obory tu mají své zastoupení? Matematika, fyzika i chemie, biologie, ekonomie, dějepis, informatika a dějiny umění. Od každého kousek, pro každého něco.
https://khanovaskola.cz/

Společnost SCIO zdarma zpřístupnila po dobu uzavření škol množství testů pro žáky 3.–9. třídy. Testy jsou dostupné ke stažení jak pro rodiče, tak pro školy/učitele, kteří mohou po přihlášení prostřednictvím webu kontrolovat postupy a výsledky žáků.
https://bit.ly/3ahxTFj
https://www.sciodat.cz/

Instablog @cestina_na_pohodu se zaměřil na popularizování češtinářských jevů a vysvětluje v názorných přehledech, jak fungují.
@cestina_na_pohodu

Za ukázkovou práci operativního přizpůsobení se médií současné situaci považuji vznik projektu UčíTelka a Škola doma, za nimiž stojí Česká televize. V rámci jednotlivých bloků UčíTelky jsou ve studiu vždy malé skupinky dětí vzdělávány vyučujícími z praxe, s nimiž se ti mladší zaměřují na různé předměty, jež by jinak měly ve škole. Ve Škole doma jsou pak inspirativními vstupy učitelů z praxe vzděláváni žáci (nejen) devátých tříd a veškeré aktivity slouží jako interaktivní příprava na přijímací zkoušky. Dalším pořadovým projektem je pak tzv. Odpoledka, což je vzdělávací pásmo určené druhostupňovým žákům a zaměřené opět na jednotlivé oblasti vzdělávacích předmětů – fyziku, dějepis, biologii a další.
Odpoledka: https://bit.ly/2UdWTrz
UčíTelka: https://bit.ly/2JbjXAX
Škola doma: https://bit.ly/3bsOIgZ
Další tematické edukativní hry a aktivity pak mohou děti a jejich rodiče najít na stránkách televizního programu ČT:D: https://decko.ceskatelevize.cz/

Jsou mezi námi jistě i ti, kteří touží po objevování zahraničních destinací. Pokud vás a děti zajímají otázky okolo Evropské unie, pak na stránkách Europa.eu najdete různé vzdělávací materiály, články, pracovní listy i online hry pro menší i větší školáky, ale také inspiraci pro vlastivědu, prvouku či ZSV na jednom místě.
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_cs

Mnohá nakladatelství se v této nelehké době rozhodla usnadnit domácí vzdělávání učitelům, žákům i rodičům. Např. nakladatelství Fraus na svých stránkách připravilo pro žáky základních škol i víceletých gymnázií portál Škola s nadhledem, kde mají množství edukativních materiálů. Veškeré služby i elektronické produkty nyní nabízí nakladatelství zcela zdarma.
https://www.skolasnadhledem.cz/

Mathematikator je katalog aktivit s matematickým zaměřením a je možné jej využít pro žáky a studenty na základních, středních a vysokých školách. Velká část videokurzů je zpoplatněna, ale při proklikávání se jednotlivými kategoriemi najdete obvykle v každé z nich určité množství volně dostupných videí.
https://mathematicator.com/

Na webu Učitelnice jsou k dispozici téměř za hubičku k zakoupení metodicky zpracované návody na sestavení únikové hry pro školní děti, což je v současnosti velký fenomén – úkoly jsou rozmanité a odrážejí se v nich jednak vědomostní úkoly a také logické uvažování. Hru je možné využít jako inspiraci pro vlastní tvoření takových aktivit pro domácí potřebu, nebo třeba jako inspirace pro prostředí knihoven, až budeme moct opět otevřít pro veřejnost.
https://www.ucitelnice.cz/

Aby čeština nebyla jen strašák a nuda, je připraven k použití web Moje čeština, kde se autoři snaží přehledně a srozumitelně vysvětlovat pravidla psaní předpon s, z, vz, určovat pády nebo psát měkké a tvrdé souhlásky a mnoho dalšího. A jak to je na webu vysvětleno? Rovnou v praxi v rámci testů, které si můžete přímo na stránkách vyzkoušet. Ke každé oblasti je připraveno vždy několik didaktických testů, které ihned po jejich vyplnění budou webem vyhodnoceny. Samozřejmou součástí jsou i naučné části, kde jsou jednotlivé jevy a pravidla vždy srozumitelně vysvětleny.
https://www.mojecestina.cz/

Procvičování pravopisu nikdy nebylo jednodušší. Aplikace pro mobilní telefony a tablety Nauč se pravopis, jež je ke stáhnutí na GooglePlay, je nejlepší a nejmodernější aplikace svého druhu. Rychlá cvičení mohou napravit problémy s pravopisem a bude na to stačit pár chvil denně.

Přijímačkami to nekončí aneb Vzdělávací koutek pro studenty středních a vysokých škol

Tento odkaz je zařazený sem, ale své si v něm najdou i cílové skupiny prvostupňových a druhostupňových dětí. Člověk v tísni je autorem projektu Jeden svět na školách a v důsledku koronavirové infekce se rozhodl, že zpřístupní dočasně materiály vhodné pro vzdělávací lekce na prvním, druhém i třetím stupni škol zdarma online. Tematicky se zaměřují na mediální východu, sociální problematiku, lidská práva a globální rozvojové vzdělávání, moderní československé dějiny a životní prostředí.
https://www.jsns.cz/

Další z odkazů, který se bude hodit pro vzdělávání dětí napříč věkovými skupinami, jsou stránky projektu E-bezpečí. V současné chvíli, kdy děti tráví často u počítače více času než obvykle, je potřeba zajištění jejich bezpečnosti v internetových vodách více než důležitá. Autoři tohoto projektu a celý jejich tým se věnují osvětě na poli prevence rizikového chování na internetu a cílí na všechny možné kategorie – od dětí přes dospělé, učitele až po seniory. Jejich popularizační i odborné materiály jsou dobrým pomocníkem při první orientaci se v problematice, ale přijdou si tu na své i zájemci o hlubší poznání tohoto tématu. Všechny možné současné online fenomény jsou jimi komentovány a je kladen důraz na možná jejich úskalí, ale i možnosti, jak s nimi bezpečně pracovat.
https://www.e-bezpeci.cz/

Pro fajnšmekry a zvídavé osoby tu je také tip na hodně nerdovský Youtube kanál Na obrousek, kde mladý muž vysvětluje jinak nepochopitelné a pro mnohé i nevysvětlitelné a neřešitelné matematické a fyzikální jevy. Třeba můžeme po letech pochopit, jak se rozkládají několikamístná čísla na prvočísla nebo co je to kometa a proč je let na západ možná delší… A pro zájemce jsou tu počítány i příklady z matematické olympiády a dalších.
https://bit.ly/2UdRi4u

Pro maturanty je jako dělaný Youtube kanál Na potítku, pod nímž se nachází několik dílčích projektů – jeden z nich je zaměřený na rozbor děl k maturitě, další z nich má provokativní název UčíSmažka a cílí na všeobecný kulturní přehled a vznikl před několika dny rovněž v reakci na koronavirovou infekci a nemožnost vzdělávání ve školních lavicích. Vzhůru do boje, maturity se blíží!
https://bit.ly/3duLafI

Placené materiály nabízí také portál Learntube.cz, kde je možné se připravit na maturitní testy, přijímací zkoušky i SCIO testy. Jednotlivé balíčky obsahují zvolené kombinace učiva, jsou v nich obsažena videa se vzdělávacími lekcemi i např. didaktické zkušební testy. Mottem tohoto portálu je bavit učením i online.
https://learntube.cz/

Navíc má tento projekt i svůj Youtube kanál, kde jsou například ve videích prezentovány řešené příklady z přijímacích zkoušek či didaktických maturitních testů.
https://bit.ly/2QJCQ27

Ve školním prostředí je léty prověřená platforma na tvorbu digiknih nazvaná BookCreator, lze ji ale využít i v domácím prostředí. Máte-li doma nadšeného psavce, který by rád vytvořil svou vlastní knihu, má nyní krásnou příležitost. Navíc si během práce na tomto webu procvičí angličtinu, protože je stvořen právě v tomto jazyce.
https://bookcreator.com/

Pro středoškoláky, ale i vyšší stupeň ZŠ je na GooglePlay dostupná aplikace Chemické prvky a periodická tabulka. V této bezplatné appce se děti mohou učit názvosloví chemických prvků, jejich symboly.

Vzdělávání dospělých

V době, kdy máme více času než jindy, nás možná napadne, kdo byli naši předci, jak a kde žili, s kým, jak zkrátka vypadal náš rodokmen. Moravský zemský archiv v Brně zveřejnil online matriky, jež je možné využít pro hledání dávných příbuzenských vztahů. Následně je možné získaná data využít k tvorbě rodokmenu.

http://actapublica.eu/

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnila několik vybraných kurzů pod souhrnným názvem Humanitní vědy dokořán. Na své si přijdou milovníci religionistiky, českého jazyka, dějin, španělstiny, ale najdete tu také mezioborově laděné vzdělávání. Postačí se zapsat pomocí formuláře do jednotlivých kurzů a užívat si několik hodin vzdělávání zdarma.
https://bit.ly/2xpS5pX

Následující vzdělávací podcast lze využít i pro středoškoláky a vysokoškoláky, ale dospělí ho ocení na oprášení vědomostí. Navíc jeho obsah je poměrně hodně odborný, byť populárně-naučný, bude tedy záležet na posouzení posluchače, zda posluchači takový formát vyhovuje.

Jedná se o podcast Teorie Školy, jehož autorem je Filip Janeček. On sám je velký nadšenec do vzdělávání se a získávání znalostí, proto se rozhodl v jednotlivých epizodách hovořit o všem zajímavém v rozmanitých vědních oborech od biologie po dějepis.
https://spoti.fi/33JqegB

 

 

LIŠOVSKÁ, Pavlína. Domácí škola. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2020, roč. 6, č. 1 [cit. 2020-03-24].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/domaci-skola.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku