Česky | English

Editorial

Autor: Mgr. Hana Kólová
Číslo: roč. 4, č. 4-5/2018
Rubrika: Editorial
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Vážení čtenáři,

za redakci časopisu Impulsy vás zdravíme v novém roce. Přejeme vám do něj spoustu zajímavé a podnětné práce, spokojené čtenáře a uživatele knihovny a vůbec všechno dobré. Tentokrát vám přinášíme rovnou dvojčíslo s dvojnásobnou porcí inspirace a zajímavých informací. Tematicky jsou tato čísla zaměřená na handicapy v knihovnách a na mezigenerační vztahy. Jakkoliv by se mohlo zdát, že jde o různá témata, přece jen spolu do jisté míry souvisí, protože je třeba si pomáhat jak napříč různými věkovými kategoriemi, tak i v rámci různých znevýhodnění.

Vážení čtenáři,

za redakci časopisu Impulsy vás zdravíme v novém roce. Přejeme vám do něj spoustu zajímavé a podnětné práce, spokojené čtenáře a uživatele knihovny a vůbec všechno dobré. Tentokrát vám přinášíme rovnou dvojčíslo s dvojnásobnou porcí inspirace a zajímavých informací. Tematicky jsou tato čísla zaměřená na handicapy v knihovnách a na mezigenerační vztahy. Jakkoliv by se mohlo zdát, že jde o různá témata, přece jen spolu do jisté míry souvisí, protože je třeba si pomáhat jak napříč různými věkovými kategoriemi, tak i v rámci různých znevýhodnění.

V rubrice Doporučujeme se snažíme upozornit na zajímavé tituly, které s našimi aktuálními tématy souvisí a jsou využitelné při přípravě knihovnických lekcí. S Impulsy na webu se zaměříme na to, jakým způsobem je možné podporovat mimořádně nadané děti a také budeme přemýšlet nad fenoménem Booktuberů. Rubrika Inspirujeme se ukáže možnosti práce s dětmi se SVP a s odlišným mateřským jazykem a zaujme nás taky pestrostí a nápaditostí tzv. knihobudek. Program Symwriter blíže představí rubrika Objevujeme, s níž se také vydáme do knihoven v zahraničí a podíváme se, jakým způsobem zde pracují s dětským čtenářem.

Společně si připomeneme seminář Chceme dětem číst 10: Čteme dětem s poučením, který proběhl v říjnu v Knihovně Jiřího Mahena, v rámci rubriky Učíme se čtenářům také prozradíme, jakým způsobem v naší knihovně realizujeme projekt Bookstart – S knížkou do života. V oddíle Pře(d)kládáme se potěšíme podobami bulharské pohádky. Inspirativními rozhovory obohatily rubriku U kávy paní Zlata Houšková, Pavlína Mazáčová a Eva Miksová.

Přejeme vám příjemné čtení,

redakce časopisu Impulsy

KÓLOVÁ, Hana. Editorial. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2018, roč. 4, č. 4-5/2018 [cit. 2019-02-01].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/editorial.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku