Česky | English

Editorial

Autor: Mgr. Olga Čejková
Číslo: roč. 7, č. 4/2021
Rubrika: Editorial
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Milí čtenáři časopisu Impulsy,

dostává se k vám poslední číslo ročníku 2021. Je věnováno tématu, které si znovu i v českém prostředí získává pozornost – je jím interkulturní knihovnictví. Toto číslo je zároveň ohlédnutím za jedním z projektů, kterému jsme se s kolegy v Knihovně Jiřího Mahena v roce 2021 věnovali. Jeho název zněl Integrační aktivity v Knihovně Jiřího Mahena a finance na něj poskytlo ministerstvo vnitra v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni. Díky němu jsme se mohli systematičtěji vrátit k tématu interkulturního otevírání naší knihovny, navázat plodnou spolupráci s týmem interkulturních pracovníků brněnského magistrátu, nejširší veřejnosti, cizince nevyjímaje, nabídnout několik akcí a zažít nová setkání a přátelství nejen s cizinci žijícími v Brně.

Co v tomto čísle najdete? Prostřednictvím článků věnovaných integračnímu potenciálu překladů ukrajinské a vietnamské literatury s vámi budeme sdílet zkušenosti překladatelek a tlumočnic, které mají profesně blízko k interkulturní práci a se kterými jsme v uplynulém roce spolupracovali. Budeme se také věnovat reflexi aktivit, jako byly tlumočené prohlídky knihovny, z perspektivy jejich účastníků. V článku věnovanému interkulturnímu knihovnictví se dozvíte o aktuální situaci v této oblasti v ČR, o tom, co náš projekt přinesl, shrnujeme v něm a sdílíme první zkušenosti, jež jsme díky praxi v knihovně nabyli. Nepřijdete ani o knižní tipy, které obsahují literaturu pro děti pokrývající témata, jako jsou migrace, integrace a práce s diverzitou. Přidáváme také tipy na metodické publikace z pera odborníků na interkulturní práci a vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. V sekci Impulsy na webu shrnujeme aktuální inspirativní praxi v českých knihovnách a integračních strategiích nebo tip na film Přes hranici, který je zajímavý nejen svým vzdělávacím přesahem, ale také výtvarnou stránkou.

Závěrem se na tomto místě sluší poděkovat všem, kdo nás na cestě k poznávání naší knihovny i potřeb cizinců v Brně provázeli, pomáhali nám realizovat aktivity, přispěli radou a inspirací.

Pokud Vás iniciativa Knihovny Jiřího Mahena v oblasti interkulturního otevírání knihoven zaujala, budeme rádi, když budete naše aktivity sledovat i v příštím roce.

ČEJKOVÁ, Olga. Editorial. Impulsy: Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 7, č. 4/2021 [cit. 2021-12-22].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/editorial-12-2021.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku