Česky | English

Pohádkové IMPULSY

Autor: Mgr. Helena Hubatková Selucká
Číslo: roč. 2, č. 5/2016
Rubrika: Editorial
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Prosinec je vždy v knihovnách náročným měsícem. Na pracovnících knihoven, čtenářích i knihách je patrná únava i pocit, že by měli být nebo chtěli být někde jinde. Pro každého je konec roku něčím jiným.

Někdo jej má spjatý se statistikami, vánočními dílnami nebo úklidem. Někdo s vánočními trhy, někdo s nákupy… ale především je to měsíc, kdy ožívají staré i nové pohádky, které si získávají děti i dospělé. Posledních pár let ožívá vánoční knižní trh také tituly souvisejícími s vánočními tradicemi a příběhy v různých koutech světa. A tak nešlo jinak než zaměřit poslední číslo časopisu IMPULSY roku 2016 právě na pohádky.

A že jsou pohádky určeny už těm nejmenším, je nutné začít od nich. V rubrice INSPIRUJEME SE se nám představí knihovnické projekty spojené s aktivitami pro maminky s malými dětmi. Pohádky se pak rovněž promítnou do rubriky OBJEVUJEME, kde se dočtete o pohádkách Jiřího Mahena, a kromě nich se můžete inspirovat výčtem knih, jež se v posledních několika desetiletích věnovaly fenoménu zahraničních pohádek v českých překladech. Výčet, byť není jistě kompletní, může sloužit jako inspirace pro knihovníky, kteří chtějí uspokojit zvídavé čtenáře nebo třeba studenty. V rubrice PŘE(D)KLÁDÁME se ponoříme do norské literatury pro děti a mládež. IMPULSY NA WEBU budou hledat inspiraci pro knihovníky a knihovnice, které chtějí své programy obohacovat o audiovizuální ukázky např. z Večerníčků.

Z pohádkového světa nás do reality vrátí reportáže ze dvou proběhnuvších seminářů. Prvním je valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP a s děním související seminář o literatuře pro děti, která probíhala začátkem listopadu v Hodoníně a reportáž ze semináře Centra dětského čtenářství na téma práce s mládeží v knihovnách. A do světa pohádek nás zase vrátí rozhovor IMPULSY U KÁVY, kde na dotazy odpovídal Robin Král, letošní laureát Litery pro děti a mládež.

Požehnaná Vánoce, zdraví v novém roce a hodně inspirace v IMPULSECH.

Vaše redakce

Citace

HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena. Pohádkové IMPULSY. Impulsy: Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 5/2016 [cit. 2016-12-23]. 

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/editorial-prosinec.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku