Česky | English

Editoriál

Autor: Bc. Iveta Cehelská
Číslo: roč. 8, č. 2/2022
Rubrika: Editorial
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Milí příznivci časopisu Impulsy,

přinášíme Vám se začátkem školního roku číslo věnované jak jinak než vzdělávání a různým druhům spolupráce knihoven.  Edita Vaníčková Makosová se ve svém článku zamýšlí nad tím, Jak se změnily školní knihovny za poslední dekádu?, Pavlína Lišovská z Centra dětského čtenářství přehledně shrne to, v čem mnohé knihovny stále tápou, Jak správně vytvořit metodiku ke vzdělávacímu programu. Přes konferenci Andersen byla díky Vašemu přispění sesbírána data k dotazníkové anketě Školní četba z pohledu knihovníků, jejíž výsledky nyní přinášíme. V Impulsech u kávy jsme vyzpovídali ředitelku MŠ při Fakultní nemocnici v Brně Janu Stěničkovou, která pohovořila o dlouholeté Spolupráci knihovny a mateřské školky při nemocnici. Ani tentokrát nechybí tipy na knihy, tentokrát jsme vybírali z knižních novinek pro různé věkové kategorie. Jako bonus tohoto čísla pak naleznete metodiku vzdělávacího programu Kamaráda nekoupíš, kterou můžete využít jako program i ve Vašich knihovnách! 

Příjemné čtení plné inspirace
přeje za tým Impulsů

Iveta Cehelská
Šéfredaktorka

CEHELSKÁ, Iveta. Editoriál. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2022, roč. 8, č. 2 [cit. 2022-09-20].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/editorial-zari-2022.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku