Česky | English

Vzdělávání v našich životech

Autor: Mgr. Helena Hubatková Selucká
Číslo: roč. 3, č. 2/2017
Rubrika: Editorial
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Druhé číslo časopisu IMPULSY je tentokrát vlastně jednou rubrikou – Učíme se. Dnes a denně. V práci, doma, na cestách, v knihách. Někdy na to máme více času a chuť, někdy spěcháme a nechce se nám.

Jaký je však rozdíl mezi „učením“ a „vzděláváním“?

Nejde tu o poučky z učebnic, jde tu o postoj každého. Jaký je mezi těmito slovy pro vás rozdíl? A je vůbec? A máme ještě při naší profesi (ať už je jakákoliv) čas, chuť, elán se učit a vzdělávat? A jak z toho ven, pokud je odpověď „ne“?

To je jen několik otázek, které mohou nad tímto číslem s tématem vzdělávání vyvstat. Nejsem si jistá, jestli jsou dnešní děti vychovávány jinak než moje generace, v myšlence, že celý život bude potřeba se učit a nikdy to neskončí. Takto napsané to zní hrozně, ale ta touha, která v nás je, když narazíme na téma, které nás zajímá a k němuž hledáme nové a nové informace, a ta odvaha, když se z nás pak stanou odborníci a můžeme sdílet své poznatky s někým dalším, s dětmi, čtenáři, ta je k nezaplacení a stojí za všechny ty otázky a odpovědi.

Vydejte se s námi v tomto čísle na cestu za dobrodružstvím celoživotního učení. V rubrice Inspirujeme se najdete článek o možnosti získat knihovnické (či) jiné vzdělání – specializaci v kratší době než je délka středoškolského studia a také tip, jak na to. Představíme vám projekty Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a jeho využití. V rubrice Objevujeme sedozvíte o nových alternativních směrech ve školství a získáte odpověď, zdali je možné zapojit i do nich pravidelné návštěvy knihoven a jak. Na seminář Současnost literatury pro děti a mládež 2017 nás tentokrát do rubriky Učíme se pozvala Krajská vědecká knihovna v Liberci. Pře(d)kládat v tomto čísle budeme německy psanou literaturu pro děti a mládež.

A tím to nekončí. Stačí číst dál...


Citace

HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena. Vzdělávání v našich životech. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 3, č. 2/2017 [cit. 2017-06-01]. 

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/editorialcerven.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku