Česky | English

E-knihy a e-čtení v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Článek se zabývá problematikou elektronického čtení v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Je zaměřen na současný stav dostupných e-textů v knihovně (zejm. tematika e-knih a e-článků). Jedná se o rozšířenou verzi příspěvku ze semináře Národní technické knihovny E-knihy II. (listopad 2016).

Úvod

V rámci služeb veřejnosti se Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) orientuje i na služby elektronického charakteru, čímž zohledňuje moderní pojetí služeb knihovny jako takové. Tvorbou, poskytováním a zpřístupněním digitálního obsahu přispívá k naplňování moderních trendů knihoven, reflektuje společenskou poptávku i oborové standardy (více viz Adaptace veřejných knihoven na moderní trendy , Duha.cz). V knihovně proto čtenářům a uživatelům v oblasti e-knih umožňuje:

 • půjčovat e-knihy současné knižní produkce firmy eReading.cz,
 • volně e-knihy nabízet ke stažení (tituly z edice CZ.NIC a e-knihy klasiků a mladých autorů z E-knihovny Městské knihovny v Praze),
 • půjčovat čtečky e-knih.

Vyjma e-knih KJM zpřístupňuje i obsah článkového formátu. Od r. 2015 se intenzivně věnuje vlastnímu elektronickému publikování v rámci produkce on-line časopisu o trendech dětského čtenářství IMPULSY a od r. 2016 zpřístupňuje k e-čtení články z bohaté databáze časopisů a denního tisku, kterou převádí do elektronické podoby (nová služba byla spuštěna jako jedna z mnoha aktivit 95. výročí založení KJM ). Pro úplnost ještě dodejme, že v knihovně nechybí ani přístup do obsahu elektronických databází různého profilu a charakteru – PressReader (česká a světová periodika), ANOPRESS (česká média), ASPI (právní informace) a Naxos Music Library (nahrávky vážné hudby a jazzu). 

E-knihy v knihovně – přehled zdrojů

Ke zpřístupnění všech dostupných e-knih se využívá jako publikační platforma on-line katalog Carmen. V horním menu katalogu se nachází rozcestník E-knihy upozorňující na elektronický obsah. Jsou zde vyčleněny:

 • E-knihy volně ke stažení,
 • E-knihy k půjčování.

Kategorie volně dostupných e-knih je rozdělena na 1) E-knihy volně ke stažení – cz.nic a 2)  E-knihy volně ke stažení – mlp.cz. V prvním případě se odkazuje na seznam titulů, jehož záznamy obsahují PDF soubory ke stažení týkající se odborné a populárně naučné literatury z oblasti internetu a jeho technologií z edice CZ.NIC. Tituly jsou dostupné všem čtenářům, stejně jako knižní produkce klasických děl a tvorby mladých autorů Městské knihovny v Praze zastoupená v druhém případě volně dostupnými knihami. V této kategorii e-knih uživatel najde bohatší možnosti čtecích formátů (PDF, PRC, ePUB, TXT aj.) i samotnou knižní nabídku (cca 800 záznamů). E-knihy ke stažení obohacují svými záznamy tištěnou nabídku knihovny, neboť jejich prostřednictvím si uživatel může do svého zařízení stáhnout i tituly, které KJM fyzicky nevlastní (výběr titulů je také součástí obsahu elektronických čteček k půjčování – viz dále Nabídka e-čteček).

Rozcestník e-knih

V rozcestníku e-knih se nachází ještě kategorie Digitalizovaný Jiří Mahen. Zde čtenář najde záznamy knih , jež sice soubory plných textů přímo neobsahují, odkazují však na zdigitalizovanou verzi textu v Digitální knihovně systému Kramerius. Jedná se o 40 záznamů volně dostupných knih zakladatele KJM Jiřího Mahena v šíři reflektující záběr autorovy tvorby. Vyskytují se zde tituly tematicky spjaté s knižní kulturou a knihovnami (např. Knížka o čtením praktickém ), početně jsou zastoupena dramata a knihy o divadelní praxi (např. komedie Generace ), nechybí ani poezie (sbírka Duha ), pohádky (Dvanáct pohádek ) a další prozaická tvorba (např. román o Brně Nejlepší dobrodružství ) včetně studií a úvah (např. Kniha o českém charakteru ) aj.

Tituly od eReading.cz – půjčování e-knih

Taktéž kategorie „E-knihy k půjčování“ nabízí k přečtení i knihy, jež se v knihovně v tištěné verzi nenachází, především se však orientuje na knižní/elektronickou alternativu titulů, které se v knihovně půjčují nejvíce, což je výhodné zejm. u bestsellerů s vysokým počtem rezervací a tedy delší dobou čekání na možnost výpůjčky. Pod touto kategorií se nachází další tematické členění, které indikuje žánrové pokrytí knih (Detektivky, Romány pro ženy, Životopisy, Literární ceny aj.), usnadňující orientaci v obsahu a samotný výběr e-knih k půjčení. Z žánrového rozptylu jmenujme např. knihy pro mládež z oblasti fantasy tvorby . Je třeba zdůraznit, že princip půjčovní se od prostého stažení souboru liší. Služba je dostupná výhradně pro čtenáře knihovny, který prostřednictvím katalogu uskuteční tzv. e-výpůjčku/objednávku e-knihy. Vybírat může z průběžně aktualizovaného souboru cca 1 450 titulů (beletrie i naučná literatura), knihu si prostřednictvím záznamu v katalogu půjčí/dočasně stáhne do svého čtecího zařízení, přičemž je třeba učinit registraci i na webu eReading.cz, aby se kniha do zařízení řádně načetla. Knihy lze číst v mobilní aplikaci od eReading.cz, v zařízeních se systémem Android či iOS nebo v hardwarové čtečce téže značky. Půjčit si lze 3 e-tituly na 21 dnů. Po vypršení lhůty se titul v aplikaci znepřístupní, v případě potřeby si jej čtenář může znovu stáhnout (více viz Půjčte si e-knihu ).

Jaká je na službu odezva?

Službu jsme pro veřejnost spustili v únoru r. 2015. V prvním roce provozu jsme zaznamenali 2 635 e-výpůjček, v r. 2016 došlo k navýšení na 3 586. Obecně lze říci, že chování čtenářů e-knih ve zmenšeném měřítku kopíruje chování čtenářů, kteří si v knihovně půjčují tištěné knihy, což se projevuje jak v žebříčku nejpůjčovanějších titulů, tak v profilu samotného čtenáře. Mezi nejpůjčovanějšími e-knihami r. 2015 najdeme tituly 1) Analfabetka, která uměla počítat (73 výpůjček), 2) Žítkovské bohyně (51 výpůjček) a 3) Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (49 výpůjček), přičemž nejpůjčovanější tištěnou knihou celkově se staly Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové (158 výpůjček). V r. 2016 se nejpůjčovanější e-knihou stal bestseller Radky Třeštíkové Bábovky (83 výpůjček), druhou pozici opětovně zastupuje „Analfabetka“ (66 výpůjček) a třetí místo obsadil detektivní román Dívka se sněhem ve vlasech (40 výpůjček). Také v tomto případě se jedná o knihy, které se v knihovně půjčují nejvíce (více viz  Nejpůjčovanější tituly KJM).

Nejpůjčovanější e-knihy

Další otázkou je, koho nová služba oslovila a kdo si e-knihy nejčastěji půjčuje. Výčet nejčtenějších titulů naznačuje, že aktivnějšími e-čtenáři jsou v KJM ženy, v poměrném zastoupení se jedná o 78% podíl ve prospěch žen při celkovém počtu 961 unikátních uživatelů služby. Nelze ovšem říci, že by na stav e-výpůjček mělo pohlaví výrazný vliv. Jak muži, tak ženy si po dobu trvání služby (2015 a 2016) nejvíce stahovali „Analfabetku“ (1. místo) a Žítkovské bohyně (3. místo), preferovaný titul se lišil pouze na 2. místě – muži si půjčili „Stoletého staříka“, zatímco ženy Bábovky.

Procentní zastoupení žena a mužů

Co se aktivity e-čtenářů jako takových v absolutních hodnotách týče, tak nejvíce knih si po dobu fungování služby stáhla žena, a to 79 titulů, na druhém místě se nachází žena se 75 tituly a na třetím žena s 72 tituly na svém čtenářském kontě. Muž se vyskytuje na 7. místě s 55 e-knihami. Důležité je též vědět, jestli si čtenáři službu oblíbili natolik, že se k ní vrací a knihy si stahují opětovně, anebo je příliš neoslovila, a proto ji vyzkoušeli jen jednou. V tomto případě hovoříme o návratnosti služby stran jejích uživatelů. Jako hodnotící kritérium bylo zvoleno alespoň 5 realizovaných e-výpůjček. Výsledkem je, že 5 a více e-výpůjček uskutečnilo 301 uživatelů z celkového počtu 961 (cca 30 %), což lze považovat za solidní ukazatel návratnosti. Pro zajímavost dodejme, že nejaktivnějších čtenářů s 20 a více realizovanými e-výpůjčkami bylo 75 (60 žen a 15 mužů). Zde míra návratnosti činila 8 %.

Ze statistických údajů vyplynuly i další informace, které ukázaly na využívanost služby v rámci nastavených parametrů souvisejících zejm. s lhůtou e-výpůjčky, která se ukazuje jako nedostatečná. V rámci 21 dnů bylo: 

 • 384 e-knih půjčeno jedním čtenářem opakovaně,
 • cca 50 titulů půjčeno 3x a vícekrát jedním čtenářem
 • jedna čtenářka si půjčila titul „Analfabetka“ 10 x.

Nabídka e-čteček

Vyjma poskytování e-knih od března r. 2011 půjčujeme čtenářům také čtečky e-knih . V současné době se nabídka ustálila na souboru těchto zařízení:

 • Amazon Kindle 8 Touch
 • eReading.cz 4 Touch light
 • PocketBook 622
 • iRIVER Story EB02
 • SONY PRS-650

Čtečky se půjčují na 22 dnů na základě smlouvy o výpůjčce a složení kauce v hodnotě 1 000 Kč na 5 provozech knihovny (Ústřední knihovna a 4 pobočky KJM). Každá čtečka je naplněna knižním obsahem volně dostupných knih (bible, knihy pro děti, drama, poezie, próza, texty v angličtině, němčině, ve francouzštině, knihy z edice CZ.NIC aj.), přičemž čtečku od eReading.cz lze použít i k půjčování e-knih (viz výše).

Čtečky e-knih

Půjčování čteček vykazuje snižující se tendenci zájmu. Nejvíce se čtečky půjčovaly prvním a druhým rokem po zavedení služby (2011 a 2012), v dalších letech je zaznamenán pokles zájmu (2013 a 2014), v r. 2015 opět nárůst související s pořízením čtečky od eReading.cz na vícero provozů knihovny v závislosti na nové službě půjčování e-knih. V r. 2016 zájem opadl na úroveň z let 2013 a 2014. Kolísavý zájem o službu reflektuje stav zájmu o čtečky jako takové na trhu, jež jsou na rozdíl od e-knih či audioknih přijímány populací jen okrajově.

Nyní se od e-knih odkloníme a přejdeme na formát článků.

E-čtení článků

Nejnovějším počinem knihovny na poli e-čtení je 1) zpřístupnění obsahu článkové databáze čtenářům knihovny (2016) a 2) vydávání on-line časopisu IMPULSY (2015).

Databáze článků

Články jsou z důvodu omezení autorských práv přístupné čtenářům knihovny výhradně na místě samém, tedy na PC v knihovně, kde si čtenář článek vyhledá a zobrazí. Do digitální podoby jsou převedeny články, které souvisí s osobou Jiřího Mahena, knihovnou, Schrattenbachovým a Kleinovým palácem (sídlo Ústřední knihovny a IN-centra). V e-podobě jsou částečně zastoupeny i další osobnosti z oblasti kultury, společnosti, vědy, techniky apod. českého a světového významu, témata spjatá s problematikou EU, Jihomoravského kraje, knižní a literární kultury, umění, hudby (především život a dílo Leoše Janáčka a jeho žáků), vzdělávání aj. Aktuálně se jedná o soubor cca 1 400 článků z celkového fondu 30 000, který se postupně digitalizuje a zveřejňuje. Ke zpřístupnění článků se využívají on-line katalogy knihovny (více viz Databáze článků ).

Záznam e-článku v katalogu Carmen

Časopis IMPULSY: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství

Časopis přináší nejen knihovníkům, ale i pedagogům, humanitně a společensky zaměřeným čtenářům, jakož i čtenářům z řad široké veřejnosti 5x do roka novinky ze světa knih pro děti a mládež. Časopis vydává Centrum dětského čtenářství KJM v rámci své činnosti na podporu dětského čtenářství v Jihomoravském kraji. Svým pokrytím však cílí mnohem dál – informuje o projektech knihoven po celé České republice, přináší inspirace z webového prostředí, představuje zajímavé a klíčové tituly pro děti a mládež v knihovnách zahraničních zemí aj. Svým zaměřením a obsahem se řadí k unikátním počinům na tomto poli, aktivně spolupracuje s dalšími čtenářskými projekty u nás (např. Rosteme s knihou, Zlatá stuha). Na jeho stránkách se tak již třetím rokem střetává svět knihovníků, akademiků, knižních vydavatelů a dalších literárně činných aktérů přispívajících svými texty do pestré mozaiky pravidelných rubrik:

Od r. 2016 jsou čísla tematicky zaměřená, což napomáhá k ucelenějšímu uchopení publikovaných článků. První číslo 2. roč. bilancovalo a přineslo shrnutí literárních ocenění za r. 2015 včetně statistiky nejpůjčovanějších titulů v knihovnách, číslo druhé svou pozornost přeneslo na kojence, batolata a předškoláky, tedy na „malé a ještě menší v knihovnách“, třetí číslo se věnovalo opačné věkové skupině – mládeži. Podzimní vydání se obrátilo na nitro čtenáře a potřebu terapie knihou (biblioterapie), hudbou (muzikoterapie), uměním (arteterapie) a na problematiku handicapů v literatuře a číslo posední akcentovalo téma Vánoc a pohádek. První číslo 3. roč., které právě čtete, se zabývá sučasností a budoucností knihoven. Časopis se nachází pod subdoménou webu KJM impulsy.kjm.cz, jeho články jsou dostupné ve formátech HTML a PDF.

Jak tematické pojetí čísel, tak vlastní webové prostředí přispěly v r. 2016 k nárůstu návštěvnosti stránek, a proto je žádoucí dále na technickém vývoji časopisu a jeho propagaci pracovat.  Za úvahu stojí kromě PDF publikovaných verzí článků i PDF vydávání jednotlivých čísel, příp. ročenek, doplnění dalších čtecích formátů (např. ePUB, Mobi) pro čtení ve čtečkách (a doplnění obsahu čteček půjčovaných knihovnou) či zejm. posílení možností interakce uživatelů – hodnocení příspěvků, založení uživatelských profilů, diskusích vláken apod. Postřehy a podněty do redakce lze zasílat na adresu  impulsy@kjm.cz, v případě zájmu o zaslání příspěvku se autor vše podstatné dozví na stránce Chci publikovat.  

Závěr

Rozptyl forem e-čtení je v knihovně široký. Současná nabídka má potenciál zaujmout veřejnost jakéhokoliv věkového zařazení, přičemž je zajímavá i pro obec odbornou, knihovnickou. 


Citace

VALIŠOVÁ, Edita. E-knihy a e-čtení v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 3, č. 1/2017 [cit. 2017-3-17].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/eknihy-ecteni.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku