Česky | English

Čím je a není Facebook

Před několika lety jsem seděla na konferenci Knihovny současnosti, ještě v Seči, kde měla Olga Biernátová příspěvek o Facebooku. Pamatuji si, že název zněl velmi nezvykle – byl dlouhý a celý v angličtině, a tím velmi lákal. Mnoho z posluchačů si nedokázalo představit, co se pod ním vlastně skrývá. A jak čas plynul, Olga změnila příjmení a Knihovny současnosti působiště. Ale Facebook je stále záhadou.

Úvod

Mohli bychom rozdělit současnou populaci na ty, kteří mají, a ty, kteří nemají Facebook. Na ty, co přispívají do tohoto sociálního média denně, a na ty, co jej jen pasivně sledují a nepřispívají vůbec nic, na ty, kteří vkládají fotky, videa... Dělení by mohla být spousta, ale jak se ukazuje, Facebook už není jen sociální sítí, je také pracovním prostředním. Není to tak dávno, kdy mi přes Facebook přišla pracovní smlouva a kdy jsem přes něj oslovovala přednášející na seminář, dokonce sháněla i grafika pro tvorbu loga jednoho projektu, o nabídkách pracovních míst nemluvě.  

Můžete Facebook vnímat různě. Faktem ale je, že jeho informační hodnota od dříve zmiňovaného příspěvku výrazně vzrostla, je totiž v současné době hodně nabytý informacemi, jež k vám mohou přicházet v pravidelných dávkách a mohou rozvíjet jak vás samotné, tak vaši práci.

Skoro každé město či sdružení má dnes facebookovou stránku, kde informuje své občany či další zájemce o zajímavých akcích či aktualitách. Nabízí ale také pohled do historie regionu prostřednictvím starých fotografií či zajímavosti ze starých obecních kronik, zapojit se mohou pamětníci i současníci, kteří mají k danému tématu co říci. A nejen města, ale i filmy, knihy, autoři a další se prezentují na sociální síti. Kromě takových facebookových stránek existují ale i různé skupiny, kde můžete hledat inspiraci pro sebe či svou práci a samozřejmě také sdílet tu svou, od – v knihovnách velmi populárních – tvořivých aktivit, přes různé vzdělávací směry či diskuzní skupiny nad tématy z různých oblastí, od informačního vzdělávání přes kuchařky či archivní fotky různých slavných osobností. Zkrátka, každému co po chuti.

Zdroje

Montessori bazar. In: Facebook [online][cit. 5.2.2016]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/groups/769782779718163 >.
S dětmi k hudbě a umění. In: Facebook [online][cit. 5.2.2016]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/groups/927331284004818 >.
Co čteme. In: Facebook [online][cit. 5.2.2016]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/groups/308886217696 >.
Materiály pro maminky, děti  i učitele atd. In: Facebook [online][cit. 5.2.2016]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/groups/282895495198236/?fref=ts >.
Výzdoba a pomůcky pro 1. stupeň ZŠ. In: Facebook [online][cit. 5.2.2016]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/groups/731862573555725 >.
Tvoříme... ze všeho. In: Facebook [online][cit. 5.2.2016]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/groups/209729189205264 >.
Petr Sís. In: Facebook [online][cit. 5.2.2016]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/Petr-S%C3%ADs-Peter-Sis-31260649989/?fref=ts >.
Hra o trůny – debata fanoušků. In: Facebook [online][cit. 5.2.2016]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/groups/hraotruny/?fref=ts >.


HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena. Čím je a není Facebook. Impulsy [online]. roč. 2, č. 1/2016 [cit. 2015-07-31].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/facebook.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku