Česky | English

Marcela Fidlerová – Městská knihovna Chrudim

U kávy s Marcelou Fidlerovou, držitelkou ceny za citlivé propojení příběhu s dětským světem na přehlídce OKNA 2016

Impulsy u kávy

Odvážné rozhovory s odvážnými soutěžícími i porotou knihovnické přehlídky OKNA, která proběhla v Městské knihovně v Sedlčanech v dubnu 2016 (více).

Marcela Fidlerová

Co pro vás znamenala účast na přehlídce OKNA?

Že už mám splněno a příště to může zkusit někdo jiný :-).

Uveďte tři vlastnosti, bez kterých se ve vaší práci neobejdete?

Trpělivost, tolerance, tvořivost.

Co z vaší práce vás nejvíce baví?

Baví mě všechny činnosti spojené s chodem dětského oddělení.

Existuje literární postava, kterou byste nechtěl(a) potkat a proč?

Žádná mě nenapadá, jelikož si vybírám především knihy laskavé, humorné a se šťastným koncem, a to jak v dětské literatuře, tak i v beletrii pro dospělé.

Kdo je vaší největší inspiraci?

Každý, kdo svou profesi dělá poctivě, s láskou a úctou k druhým lidem, ono je to pak na výsledku vždycky znát.

Jaké plány máte pro rok 2016?

Jako obvykle – zhubnout.

Autor fotografie s Marcelou Fidlerovou a Ivetou Novotnou: Gabriela Smetanová


HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena. Marcela Fidlerová – Městská knihovna Chrudim. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 3/2016 [cit. 2016-06-28].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/fidlerova.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku