Česky | English

Jana Hrbková – držitelka ocenění knihovnické přehlídky OKNA

U kávy s Janou Hrbkovou, knihovnicí v Městské knihovně v Lounech

Jana je výborný člověk. Veselá, empatická, chytrá, obětavá a k tomu knihovnice v Městské knihovně v Lounech . Ideální kombinace. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Lounech a od svého nástupu do knihovny prošla desítkami vzdělávacích seminářů.

Autor fotografie: Jarmila Zahradníčková

Jejím cílem je kvalitně a svědomitě vykonávat svou práci, rozvíjet se a získávat nové dovednosti, které jí umožní co nejlépe pracovat. Říká, že spokojený čtenář či návštěvník mající chuť opět přijít do knihovny je dobrý výsledek její práce. Svou prací přispívá k dobrému jménu knihovny, vytváří a spolupodílí se na různých akcích knihovny, získává nové čtenáře a návštěvníky a udržuje ve spokojenosti stávající čtenáře. Je členkou občanského sdružení Lounští Lounským. [1]

Nově je také držitelkou ocenění knihovnické přehlídky OKNA. Získala hlavní cenu i cenu diváckou.[1] Městská knihovna Louny. [online]. Městská knihovna Louny. C2011. [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: http://www.mkl.cz/knihovna/kontakty/jana-hrbkova


U kávy s Janou Hrbkovou

Co pro vás znamená ocenění na přehlídce OKNA?

Je to pro mě velké ohodnocení mé práce s dětmi. Všichni, kteří na přehlídce představují svoji besedu, jsou nápadití a přicházejí se zajímavými programy. Moc mě potěšilo, že porotu i diváky nejvíce zaujal právě ten můj.

Co pro vás znamená kniha pí Březinové Útěk Kryšpína N.?

Příběh Kryšpína mě chytil za srdce. Kluk s handicapem žijící tak trochu v odlišném světě, vychovává ho babička – to všechno ho dělá malinko jiným ve světě kolem něj. Dojde i na šikanu. Bylo mi ho líto. Když jsem si uvědomila, že něco podobného zažívají skutečné děti, tak jsem si řekla, že když jim příběh přiblížím, možná si uvědomí, že něco takového viděly či zažily. Pokud se mi podaří, aby se dostaly Kryšpínovi pod kůži, a vcítí se do něj, tak se možná něco změní. I kdyby jen v myšlení jednoho z nich. Moje zkušenost je taková, že většinu dětí příběh zaujme, předávají si své vlastní zkušenosti ze života a chtějí si ihned knihu půjčit. Pak si říkám, že můj nápad a snaha stály za to.

Jakými profesemi či studiem jste se dostala až k té současné?

Mimo pozice knihovnice jsem nějakou dobu pracovala také v administrativě a obchodě.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Nejprve připravím prostor k sezení, knížky a pomůcky. Kolem osmé hodiny už vítám první děti, které přicházejí na besedu. Za dopoledne se u mě vystřídají dvě skupiny od mateřinky až po devátou třídu. Odpoledne půjčuji v oddělení nebo mám různé programy pro děti – Úterní lehárnu, kde si povídáme a čteme s dětmi z dětské psychiatrické nemocnice, Setkání s odborníkem, při kterém děti poznávají zajímavá řemesla, povolání či záliby. V kanceláři pak vybírám knížky k objednání, dávám informace a fotografie na dětský web, připravuji různé akce a programy a jiné aktuální činnosti, které je zrovna potřeba udělat.

Jak byste definovala „čtenáře"?

Pro mě osobně je to člověk, který čte s porozuměním textu a dokáže toho využívat. Ten „pravý“ čtenář má čtení rád, v každé možné chvilce si pro ně najde prostor, užívá si ho, rád si prohlíží nové knihy a hledá další tituly, se kterými by se chtěl seznámit. O své nadšení se rád podělí s ostatními.

Existuje literární postava, kterou byste nechtěla potkat? Proč?

Marně přemýšlím, která by byla právě ta jedna. Ale při přípravě besedy na téma hororů, jsem četla různé knihy tohoto žánru. Obecně musím říci, že to zrovna není šálek mé kávy. Proto pokud bych musela zvolit, určitě by to byly záporné postavy z těchto knih.

Jakou dětskou knihu si z dětství vybavíte jako první?

Vzpomínám na spoustu krásných knížek, ale nejvíce jsem se vracela ke knize Robinson Crusoe . Bylo to pro mě napínavé, exotické a hlavně mě bavilo sledovat Robinsona při jeho pokusech a omylech v životě na ostrově. Moc se mi líbilo, že i když se mu nevedlo, tak se nevzdával. Díky jeho snažení a píli se mu podařila spousta věcí. A to platí i v životě.

Jaký sen byste si chtěla splnit?

Máme hezké dětské oddělení, ale kdyby mohlo být v celém patře – to by bylo super – koutky pro různé věkové kategorie, velká čítárna, relaxační prostor, herna, ... – to by se mi líbilo!


Další ocenění

Janě Hrbkové i dalším účastníkům za redakci časopisu gratulujeme. Je to velká výzva a každý, kdo ji přijme, je v našich očích velký hrdina (hrdinka).

 • Cena za skvělou informační hodnotu přednášky
  Bronislava Vaculová a Eva Tallová, Knihovna města Ostravy
 • Cena za použití osobnostní a sociální výchovy
  Silvia Kupcová, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi
 • Cena za aktivní práci se skupinami
  Lenka Havlová, Městská knihovna Pelhřimov
 • Cena za výběr silného příběhu
  Dagmar Havelková, Městská knihovna Planá nad Lužnicí
 • Cena za jasnou formulaci cíle a způsobu jeho dosažení
  Edita Vaníčková Makosová, Knihovna Gymnázia Příbram
 • Cena za neobvyklé uchopení tématu komiksových hrdinů
  Ludmila Holbíková a Romana Kindlová, Masarykova knihovna Vsetín
 • Kamarádka knihovna
  Městská knihovna v Lounech


Citace

HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena. Jana Hrbková – držitelka ocenění knihovnické přehlídky OKNA. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 3, č. 2/2017 [cit. 2017-06-01].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/hrbkova.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku