Česky | English

Informační záplava

Autor: Mgr. Pavlína Lišovská
Číslo: roč. 4, č. 2/2018
Rubrika: Editorial
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Milé čtenářky a milí čtenáři,

měsíc se s měsícem sešel, pomalu končí školní rok, předali jsme školou povinným dětem (už skoro) všechny vědomosti, dovednosti a znalosti, které byly žádány na programech pro školy, a už abychom se pomalu přes léto připravili s našimi programy a besedami na nápor (nejen) informací chtivých dětí a dospělých na další školní rok.

Když řeknu, že jsme dennodenně obklopeni informacemi různé povahy a rozličného množství, budu ještě velmi mírná. Společnost je jimi zavalena, ne-li doslova přesycena. Kamkoliv se člověk podívá, spatřuje nějaká sdělení. A musí jednat velmi obezřetně, když s nimi nakládá. Ostatně to také v různé míře během celého roku vštěpujeme našim čtenářům. V tomto čísle časopisu IMPULSY se společně zaměříme na informační vzdělávání, informační gramotnost a s tím související (i okrajová) témata.

V rubrice Doporučujeme naleznete opět tipy na zajímavou literaturu, již můžete využít ve své knihovnické praxi – a dokonce se mezi doporučenými tituly objeví jeden věnující se fake news, jednomu z témat skloňovaných v současné době všemi pády. V Impulsech na webu nám svou práci s dětmi poodhalí lidé z CzechITas, kteří se zaměřují na předávání informací a zkušeností s prací s novými technologiemi a kteří vzdělávají děti v oblasti digitální gramotnosti.

Impulsech u kávy si tentokrát můžete přečíst dokonce dva rozhovory – jeden z nich s Hanou Pietrovou z třinecké knihovny, která se krom jiného specializuje na práci s mládeží a rozhovořila se i o informačních lekcích v knihovnách, a druhý s Honzou Zikuškou, jenž se věnuje vzdělávání na poli informační gramotnosti. V rubrice Inspirujeme se nám tři knihovnice poodhalí svou práci při lekcích informačního vzdělávání v knihovnách, a to s různými cílovými skupinami – s dětmi prvostupňovými, druhostupňovými a se středoškoláky – a dále nahlédneme pod pokličku zkouškám k certifikaci dětských knihovníků, kde se zaměříme na oblast práce s informacemi a úskalí, s nimiž se studenti kurzu nejčastěji potýkají u zkoušek. Chybět rozhodně nebudou dobré rady a podněty.

V rubrice Objevujeme se zaměříme na téma, jež úzce souvisí s informační a čtenářskou gramotností – odhalíme si význam zkratek PISA a PIRLS a zjistíme, jak jsou pro knihovnickou praxi využitelné výsledky z těchto mezinárodních výzkumů, jež propojují práci s informacemi a čtenářskou gramotností. Rubrika Pře(d)kládáme tentokrát představí literaturu z daleké Asie, a to konkrétně japonský komiks manga, který si v České republice získal mezi čtenáři velkou oblibu. A v rubrice Učíme se se ohlédneme za proběhlým metodickým seminářem ve Svitavách, který lektorovala spisovatelka Klára Smolíková.

Doufám, že se v tomto informacemi nabytém čísle neztratíte, ba naopak že zde najdete spoustu inspirace pro svou práci a zajímavé podněty k zamyšlení.

Příjemné čtení a krásné letní dny.

Pavlína Lišovská
šéfredaktorka časopisu IMPULSY

Citace

LIŠOVSKÁ, Pavlína. Informační záplava. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 2/2018 [cit. 2018-06-26]. 

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/info-zaplava.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku