Česky | English

Inspirace pro interkulturní otevírání knihoven

Autor: Mgr. Olga Čejková
Číslo: roč. 7, č. 4/2021
Rubrika: Impulsy na webu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Živá knihovna ve Vsetíně

Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně se dlouhodobě a s úspěchy věnuje tématům souvisejícím s interkulturním knihovnictvím. Etablovanou praxí této knihovny je vytváření vícejazyčných informačních letáků v ukrajinštině, mongolštině, vietnamštině, angličtině, pravidelné doplňování knižního fondu nebo nabízení tlumočených exkurzí po knihovně. Inspirativní je využití metody Živé knihovny pro zprostředkování příběhů cizinců nebo příslušníků menšin, se kterými se mohou obyvatelé ČR setkat. Živá knihovna s cizinci je ve Vsetíně uváděna každoročně od r. 2017.

https://www.mvk.cz/kalendar/ziva-knihovna-aneb-mluvte-se-svou-knihou-2/

https://www.mvk.cz/userfiles/katka/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%202019_compressed(4).pdf

Interkulturní klub pro děti v pražské knihovně

Městská knihovna v Praze zřídila ve své pobočce Opatov Interkulturní klub pro děti. Jedná se o pravidelnou volnočasovou aktivitu, která dětem ve věku 5 až 11 let poskytuje přátelské místo pro vzájemné setkávání dětí s odlišným kulturním zázemím. Děti si zde mohou procvičit češtinu, věnovat se tvořivým aktivitám nebo využít bezpečného prostoru pro setkání s českými kamarády. Vstup je zdarma a klubová setkání se konají jednou týdně.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e17121-interkulturni-klub-pro-deti/

Letáky pro interkulturní knihovnictví

Jsou výstupem projektu Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze z roku 2017. Jsou volně ke stažení pro všechny knihovny v ČR a informují cizince o knihovnických službách v několika jazycích. Jsou zde k dispozici také vzorové dokumenty, do kterých mohou knihovny doplnit konkrétní informace o sobě.

https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/interkulturni-knihovnictvi

Inkluzivní škola

Projekt organizace META, o.p.s., který zprostředkovává vzdělavatelům žáků s odlišným mateřským jazykem metodickou podporu v prostředí jednotného webového portálu. Najdeme zde řadu inspirativních praxí, příručky a metodiky ke stažení, aktuality a další materiály. Řadu užitečných informací zde najdou nejen učitelé ze základních škol, může se hodit také pracovníkům v neformálním vzdělávání, vedoucím kroužků, v jejichž kolektivu jsou děti s OMJ, a dalším.   https://www.inkluzivniskola.cz/

Přes hranici

Jedná se o projekt animovaného filmu vyrobeného náročnou technikou malby na skle. Příběh je vzdáleně inspirovaný osudem autorčiny rodiny pocházející z oblasti židovských osad v někdejším Rusku. Vyprávění staré paní Kyony oživuje epizody jejího útěku z rodného města Novi Varna před razií vesnického pogromu. Součástí projektu jsou také programy promítání pro školy a pracovní listy k tématům, jež příběh otevírá.

http://preshranici.cz/pro-skoly.html

Brněnská strategie integrace cizinců a publikace o integraci na lokální úrovni

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna zastřešuje aktivity týmu interkulturních pracovníků. Na jeho webových stránkách lze rovněž stáhnout řadu zajímavých dokumentů k tématu integrace ve městě. Jedná se např. o Strategii integrace cizinců ve městě Brně, která vznikala participativně za přispění pracovních skupin odborníků na vybraná témata. Dále je to aktuální akční plán Strategie na léta 2021-23, jenž pro toto období akcentuje zejména téma vzdělávání cizinců a mezi nimi také dětí s OMJ. Pozornost si zaslouží také každoročně aktualizované zprávy Data a fakta o cizincích v Brně.

https://socialnipece.brno.cz/sluzby-mesta/publikace-vydane-odborem-socialnim-magistratu-mesta-brna/

Publikace organizace SIMI

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) je pražská neziskovka zabývající se mimo jiné i otázkami sociální inkluze. Portfolio jejich publikací je velmi široké – od manuálů pro integraci na lokální úrovni a metodik pro pedagogy přes komiks s migrační tematikou po filmové dokumenty.

https://www.migrace.com/cs/podpora/publikace

Impulsy z minulých čísel

Téma inkluze a vzdělávání žáků s OMJ jsme otevřeli také v předchozích číslech časopisu Impulsy. Zmiňme třeba článek „Diskutovaná inkluze ve školách a její dopad do knihoven“ od H. Hubatkové Selucké (odbornice na inkluzi v knihovnách, sekce Bezbariérové knihovny SKIP) nebo text od Zbyňka Němce zabývající se zásadním tématem pro knihovny – možnostmi rozvoje čtenářství dětí s odlišným mateřským jazykem.  

https://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/inkluze

https://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/zaci-odlisny-matersky-jazyk

ČEJKOVÁ, Olga. Inspirace pro interkulturní otevírání knihoven. Impulsy: Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 7, č. 4/2021 [cit. 2021-12-22].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/inspirace-pro-interkulturni-otevirani-knihoven.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku