Česky | English

Jak efektivně učit?

Technologie nejsou o tom, aby nahradily učitele a učebnice, technologie nabízí zefektivnění pedagogické, rodičovské i žákovské role ve vzdělávacím procesu. Jak to všechno probíhá, o to se podělil Tomáš Kováč ze Základní školy v Ostravě-Nové Bělé.

Úvod

Odpověď na tuto otázku můžeme hledat u pana učitele Tomáše Kováče ze Základní školy v Ostravě-Nové Bělé [1]. Během posledních deseti let ušel cestu, která začala osobním darem v podobě iPhonu, až k výuce dětí na prvním stupni pomocí iPadů. Jak sám přiznává, byla to cesta, na níž svůj iPhon na počátku odmítal, následovalo jeho přijetí a hledání jeho uchopení ve výuce v rozumné a přístupné míře. A tak se stalo, že na jedné ostravské základní škole mají třídu, ve které má každý žák iPad, s nímž pracuje snad ve všech předmětech.

Není to ale o technologii samotné, je to o možnosti volby, zda zadaný úkol (např. blahopřání maminkám k Mezinárodnímu dni žen) děti vytvoří pomocí tužky a papíru nebo k tomu využijí iPad a internet

Ony technologie nemají za cíl vytlačit to, co dělá učitele učitelem a učebnice učebnicemi. Mají za cíl zpřístupnit, zefektivnit a zacílit výuku, zlepšit komunikaci mezi žáky navzájem, pedagogem a žáky, mezi žáky a rodiči, rodiči a pedagogem. Opravování písemných prací zajistí technologie, odešlou obratem žákům i rodičům výsledky a učitel může tento čas trávit zaměřením se více na „slabá místa“. Díky elektronickému prostředí vidí, které oblasti písemné práce byly pro žáky náročné, kde více chybovali nebo strávili více času.  Toto sdílení pak umožní i rodičům nahlédnout do dění, jež jejich děti prožívají, a stát se jeho aktivní součástí. Z dlouhodobého hlediska pak umožní žákům lépe se ve světě technologií orientovat a věřit si, neboť i žáci prvních tříd si dokáží vytvořit vlastní slabikář, ozvučit a sestříhat video a další pro mnohé neuvěřitelné věci, včetně výuky čtení. [2] 

Důvod zařazení technologií do výuky je jasný – do 10 – 15 let budou všude, a kdo s nimi bude umět efektivně zacházet, bude mít velkou výhodu. Přitom tou efektivitou není „jen hraní her“, ale „hraní her, které budou rozvíjet znalosti, dovednosti i sociální aspekty“ života dětí. Samy technologie z dětí (a ani z dospělých) neudělají „lepší lidi“, to z nich udělá to, co do nich vložíme a budeme rozvíjet, dále čas, jenž jim budeme věnovat, a způsob, jakým s nimi budeme komunikovat a jednat. Co všechno svět technologií může nabízet pod správným vedením, je přehledně zpracováno v Kole IPedagogiky Allana Carringtona. [3]

Nedá se ale říci, ve kterém věku se má začít technologie zařazovat do života dětí. Pedagog na základní škole může začít v první třídě, ale rodič třeba už dříve. Nedá se ale odpovědět na otázku, kdy je ten správný čas. Pro každého rodiče i dítě to může být jiný čas, důležité však je, aby to byl čas společný. Přitom i ve třídách, které využívají technologie, hraje významnou roli kniha k rozvoji čtenářství. Jen to je kniha naskenovaná a doplněná právě pomocí aplikací o různé interaktivní prvky, kvízy apod. A nechybí ani knihovnice a knihovna. Pan učitel se žáky pravidelně 1x týdně navštěvuje knihovnu, do níž si žáci chodí číst a kde sdílí s paní knihovnicí své čtenářské zájmy a preference, ta pak profiluje fond a doporučuje další knihy pro práci učitele.

Shrnutí

Celým rozhovorem se nesly odpovědi na otázku, jak efektivně učit. Je to však celé o tom, jak efektivně pracovat. Nejen ve škole, ale kdekoliv. Tím rozvíjíme u dětí i u nás samotných kompetence pro život. A to dokládá i fakt, že jsem se s panem učitelem seznámila přes společné známé na Facebooku, jež jsem předtím oslovila, a náš rozhovor probíhal přes Skype v hodinách, kdy žáci, děti a někteří rodiče už spí. Co dodat.

Zdroje

[1] ZŠ Nová Bělá [online]. © 2010 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z: <http://www.zsnovabela.cz/ >.
[2] iPad v praxi. [online]. [cit. 2017-03-06]. Dostupné z:  <http://panucitel.wixsite.com/ischool >.
[3] CARRINGTON, Allan a Lucie ROHLÍKOVÁ. Kolo IPedagogiky. In: Designing Outcomes [online]. Západočeská univerzita v Plzni, 2016 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z: < https://designingoutcomes.com/assets/Padagogy_Wheel_Translations/Padagogy_Whl_V4_CZE.pdf>.


Citace

HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena a KOVÁČ, Tomáš. Jak efektivně učit?. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 3, č. 1/2017 [cit. 2017-3-17].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/jak-efektivne-ucit.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku