Česky | English

Jak otevřít bránu knihovny vietnamským rodinám?

Autor: Mgr. Julie Lien Vrbková
Číslo: roč. 7, č. 4/2021
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

V době, kdy jsem žila v Hanoji, jsem po cestě na českou ambasádu v Hanoji téměř vždy také zavítala do nedalekého areálu Chrámu literatury a Národní akademie, tedy první vietnamské univerzity založené již v 11. století. Před vchodem do areálu slavné Národní akademie jsem si všimla stély s čínskými znaky, jež lze přeložit jako „slez z koně“. Zajímavé na této stéle i po staletích je, že pokyn na ní zapsaný platil nejen pro určitou níže postavenou vrstvu společnosti, ale i pro nejvýše postavené mandaríny a i pro samotného panovníka. Na tomto místě bylo třeba, aby i vietnamský císař seskočil z vozu, či z koně a šel po svých na důkaz své úcty ke vzdělanosti a k centru vzdělanosti, jímž areál Národní akademie s Chrámem literatury města Thang Long (město „Létajícího draka“, dnešní Hanoj) nesporně byl. Tento příkaz na stéle, který byl rovnoprávně dodržován nejen studenty, ale i nejvýše postavenými ve vietnamské feudální společnosti, je jen dalším z mnoha historických podkladů pro mimořádnou úctu, již ke vzdělanosti chovala vietnamská tradiční společnost.

Další historickou zajímavostí nepochybně je, že vietnamští panovníci doby feudální byli velmi vzdělaní, byli často i literáty. Nejvyšší úřednické zkoušky se konaly v královském paláci. Zatímco ještě ve 14. století měly české země negramotného panovníka Jana Lucemburského, v 11. století byl vzdělaný vietnamský panovník Ly Nhan Tong také literátem a zakladatelem první vietnamské univerzity (1076).

Mezi významná centra vzdělanosti jistě patří i knihovny.

Rozšířenost knihoven ve Vietnamu

Národní knihovna Vietnamu v Hanoji byla založena v době francouzské koloniální nadvlády dne 29. 11. 1917 pod tehdejším názvem Ústřední indočínská knihovna. Veřejné knihovny začaly být ve větším měřítku zakládány za účelem co nejširšího zpřístupnění obyvatelstvu i v menších městečkách až od poloviny 20. století.

V současnosti je ve Vietnamu vybudována rozsáhlá síť veřejných knihoven. Sama jsem byla překvapena, když jsem pobočku veřejné knihovny objevila i v malém městysu Yen Dinh nedaleko rodné vesnice mého manžela v přímořském okrese Hai Hau v provincii Nam Dinh.

 Vietnamci první generace v ČR a knihovna

Velká část Vietnamců v ČR je velmi pracovně vytížena, náklady na život rodiny jsou v cizině znatelně vyšší, mnoho vietnamských rodičů se navíc ze všech svých sil snaží vydělávat na další vzdělávání svých dětí v ČR i v jiných zemích. Vzdělání dětí je pro Vietnamce velmi důležitou hodnotou již po celá staletí. Zpočátku po založení první vietnamské Národní univerzity Quoc Tu Giam (roku 1076) v Hanoji bylo vzdělání dosažitelné jen pro vyšší vrstvy ve vietnamské společnosti, již od roku 1253 byla účast na úřednických zkouškách zpřístupněna i pro nadané studenty z lidových vrstev. Vzdělání se tak stalo přístupné pro většinu nadaných studentů bez rozdílu (kromě dětí z rodin „nečistých“ profesí: herci, obuvníci a barvíři) a i nadaní chlapci z venkova získali možnost dosáhnout kariéry vysokých úředníků. Již od té doby vietnamští rodiče nejen z nejvyšších vrstev usilovali o dosažení co nejlepšího vzdělání pro své nadané děti, jež měly možnost stát u zkoušek po boku dětí mandarínů. Vzdělání se tak stalo prostředkem, který mohlo získat i dětem bez urozeného původu postavení vysokých úředníků ve státní správě.

I v současné vietnamské společnosti je kvalitní vzdělání často velmi účinným prostředkem pro zlepšení finanční i sociální situace rodiny. Vietnamští rodiče jsou často ochotni vynaložit v poměru k jejich příjmům značné finanční prostředky na vzdělání svých dětí již od mateřské školy. Podle mých zkušeností ze života v Hanoji je pro vietnamské rodiče velmi důležitý již výběr co nejvyhlášenější soukromé mateřské školy s rozšířenou výukou angličtiny s rodilými mluvčími. Výuka cizích jazyků, především pak anglického jazyka, je považována za nesmírně důležitou pro další rozvoj dětí. V současnosti se tedy v celém Vietnamu velmi daří soukromým jazykovým školám s rodilými mluvčími, kam děti docházejí po škole. Ve státních i soukromých školách jsou rovněž knihovny, kde si žáci mohou půjčovat knihy.

Podobně tedy i mnoho vietnamských rodičů v ČR je ochotných přinést mimořádné finanční i jiné oběti pro zajištění z jejich pohledu nejkvalitnějšího vzdělání pro děti. Vietnamští rodiče rádi podporují vzdělávací aktivity pro své děti i jejich návštěvy knihovny. Někteří vietnamští rodiče první generace přesto mohou pociťovat při návštěvě knihovny jisté limity vyplývající především z jazykových omezení. Jiní zase dosud nevěděli o mnoha službách, jež KJM poskytuje, a aktivitách, které knihovna pořádá. Knihovna ve spolupráci s interkulturním týmem Magistrátu města Brna[1] pracuje na minimalizaci těchto limitů.

Vietnamští rodiče si velmi přejí podpořit vzdělání svých dětí a návštěva knihovny do toho zajisté může patřit. Úskalím mohou být jazykové limity především na straně rodičů. Letos KJM ve spolupráci s interkulturním týmem MMB pořádala prohlídky Ústřední knihovny tlumočené do vietnamštiny s cílem obejít jazykovou bariéru a knihovnu dlouhodobě zpřístupnit i vietnamským čtenářům první generace.

Vietnamský interkulturní tým zajistil propagaci prohlídky s workshopem pro děti ve vietnamské komunitě. Většina vietnamských návštěvníků přišla s dětmi, po rozhovoru s nimi jsem zjistila, že u většiny účastníků to byla jejich první návštěva knihovny.

Fotografie některých účastníků prohlídky knihovny tlumočené do vietnamštiny (S laskavým svolením účastníků prohlídky a rodičů dětí na fotografii)

Foto Jakub Bittner, IP MMB

Dva nejmenší 10měsíční účastníci exkurze knihovnou se v rámci prohlídky podívali i s rodiči do dětské části knihovny, prohlédli si leporela, pohráli si s hračkami z Lekotéky a moc se jim v knihovně líbilo. Rodiče byli rovněž nadšení, že knihovna poskytuje možnosti rozvoje i takto malým dětem a pohodlí i pro rodiče díky přebalovací místnosti v přízemí knihovny a bezbariérovému přístupu pro kočárek díky výtahu.

                     

Chlapeček prohlížející si leporelo s lektorkou workshopu s vietnamsko-českým čtením pohádky

Paní s 10měsíční holčičkou byla nadšená možnostmi, jež knihovna nabízí pro rozvoj její malé dcery, na místě si vyřídila kartičku a ihned dceři vypůjčila spoustu českých leporel. Pár dní po návštěvě knihovny mi svěřila, že leporela a další knihy pro dcerku byly užitečné i pro ni samotnou při učení nových slov. Návštěvu knihovny teď doporučuje dalším vietnamským maminkám.

                     

Fotografie nejmenších účastníků prohlídky knihovny s rodiči u poličky s leporely (S laskavým svolením účastníků prohlídky a rodičů dětí na fotografii)

Foto Hoang Van Tien, TP MMB

Znám vietnamskou rodinu, která chodí se svými dětmi do knihovny pravidelně. Ač paní ovládá český jazyk přibližně na úrovni A2, jazykové překážky pro ni nepředstavují tak velký problém díky česky mluvícím synům (10 a13 let), kteří chodí do knihovny s ní. Paní uvedla, že se cítí v prostředí knihovny velmi dobře, že paní knihovnice jsou velmi příjemné a že pozoruje, jak půjčování knih její děti obohacuje.  

Jak jsme již zmínili, jednou z možností, jak letos vietnamští rodiče mohli od navázání spolupráce KJM s interkulturním týmem MMB získat více informací o knihovně, byla letos prohlídka knihovny s tlumočením do vietnamštiny. V rámci této spolupráce, na niž se pokusíme v dalším roce navázat, byly také připraveny interkulturní letáčky ve vietnamštině přizpůsobené potřebám vietnamských čtenářů za účelem propagace služeb knihovny ve vietnamské komunitě. Tyto letáčky budou distribuovány v následujícím období v rámci terénní práce interkulturního týmu MMB. Interkulturní tým MMB pro vietnamskou komunitu vyhodnotil letošní spolupráci s KJM jako velmi obohacující.

„Seskočme z vozu, slezme s koně“

Vraťme se k našemu příchodu do knihovny toho dne před prohlídkou s tlumočením do vietnamštiny. S vietnamskými návštěvníky přicházíme k Ústřední knihovně KJM v Brně. „Seskočíme z vozu, slezeme z koně“ a společně s našimi vietnamskými sousedy vstupujeme do prostor Knihovny Jiřího Mahena, brněnského centra vzdělanosti, jehož brány jsou nám všem bezbariérově otevřené.


 

LIEN VRBKOVÁ, Julie. Jak otevřít bránu knihovny vietnamským rodinám?. Impulsy: Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 7, č. 4/2021 [cit. 2021-12-22].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/jak-otevrit-branu-knihovny-vietnamskym-rodinam.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku