Česky | English

Linda Jansová

U kávy s držitelkou ceny MARK 2017

V minulém čísle časopisu IMPULSY jste se mohli dočíst o tom, jak je knihovnická a pedagogická profese provázána. Není tedy překvapením, že v tomto čísle jsme ke kávě pozvali nejen oceněnou knihovnici, ale i oceněnou pedagožku. Tou první je PhDr. Linda Jansová Ph.D., editorka časopisu IKAROS, šéfredaktorka Bulletinu SKIP, realizátorka portálu Studijní pomůcky pro knihovníky, projektu Osobní knihovna a držitelka ceny MARK 2017 . Tou druhou je Mgr. Jana Kopecká, učitelka na základní škole, vedoucí kurzů kritického myšlení a seminářů k dílnám čtení, která si v roce 2017 odnesla Cenu pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním Global Teacher Prize .

Linda Jansová

PhDr. Lindu Jansovou, Ph.D. , mají mnozí spojenou se dvěma výraznými projekty – jako editorku časopisu Ikaros a od r. 2017 i jako šéfredaktorku Bulletinu SKIP . Věnuje tedy svou sílu a elán informování knihovnické i další veřejnosti o novinkách v knihovnách, ale realizuje se i jako vůdčí síla ve směru dalšího vzdělávání knihovníků, a to nejen prostřednictvím portálu Studijní pomůcky pro knihovníky , ale nově i projektu Osobní knihovna[1]. Vlastně by se dalo říci, že se nejedná o dva projekty, ale jeden velmi důležitý směr: další vzdělávání knihovníků. A protože si za svou dosavadní činnost zasloužila i ocenění MARK 2017[2], patří neodmyslitelně k budoucnosti knihoven (a vlastně i knihovníků).[1] Osobní knihovna(OSOK). Evergreen DokuWiki CZ. c16.10.2017. [cit. 20.2.2018]. Dostupné z  https://eg-wiki.jabok.cz/doku.php/osobni_knihovna:osobni_knihovna

[2] ŠTĚRBOVÁ, Jaroslava: Soutěž MARK 2017. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP), 2010-2018. [cit. 15.12.2017]. Dostupné z: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/mark/soutez-mark-2017


U kávy s Lindou Jansovou

Co pro Vás znamená ocenění MARK?

Ocenění si velmi vážím, je pro mě ctí, že jsem se jeho prostřednictvím ocitla v pomyslné společnosti řady dalších mladých kolegyň a kolegů, kteří se v nejrůznějších směrech a nejrůznějšími způsoby snaží rozvíjet české knihovnictví, posouvat jej stále dopředu tak, aby neztratilo svou důležitost ani v době Googlu.

Ovlivnilo Vás získané ocenění ve Vaší každodenní práci?

Přiznávám, že asi nijak zásadně. Snad bych jen zmínila, že mě možná ještě trochu víc motivuje k práci. Je pro mě i jakýmsi profesním závazkem do budoucna. Nerada bych totiž zklamala důvěru těch, kteří mě nominací na cenu a následně výběrem k vlastnímu ocenění podpořili.

Jakými profesemi jste se dostala až k té současné?

V tomto směru vás asi zklamu, dá se říci, že jsem se zatím vždy věnovala oblasti knihovnictví, resp. šířeji informačním činnostem. Knihovnictví mám asi tak trochu v krvi – mým pradědečkem, jehož jsem bohužel už neměla to štěstí potkat, byl Josef Poch, který značnou část svého života spojil s berounskou knihovnou, mými prarodiči pak Olga a Jaroslav Skolkovi, kteří se věnovali především selekčním jazykům – babička prakticky v dnešní Národní knihovně ČR, dědeček pak především po teoretické stránce.

Jak vypadá Váš běžný pracovní den?

Těžištěm mé činnosti je – to asi nikoho nepřekvapí – práce na počítači občas doplněná o telefonování, schůzky s kolegy či účast na odborných akcích. Práci se obvykle věnuji i jindy než v běžnou pracovní dobu; ostatně dnešní technologie umožňující vykonávat řadu pracovních činností i například prostřednictvím mobilního telefonu k tomu přímo vybízejí.

Jak byste definovala čtenáře?

Jsem příznivcem jednoduchosti, a proto bych i čtenáře definovala prostě a jednoduše – jako člověka, který čte. Uznávám sice, že je to tak trochu definice kruhem, ale na druhou stranu, jakmile bychom začali uvažovat o tom, co je přesně čtení, možná bychom se dostali do docela složité terminologické situace. Dají se například slovem čtenáři označit ti, kteří poslouchají v dnešní době stále oblíbenější zvukové knihy (a text tedy nevnímají jaksi standardně zrakem, ale sluchem)? Teď mě ale napadá, že možná bychom situaci mohli vyřešit tak, že bychom řekli, že čtenář je člověk, který vnímá text. Ještě dodám, že přesněji čtenáře můžeme zcela jistě vymezit přidáním patřičného přívlastku – např. vášnivý, občasný čtenář, čtenář detektivek apod.

Existuje literární postava, kterou byste nechtěla potkat? A proč?

Asi bych nechtěla potkat mnicha Jorgeho z Ecova Jména růže – působil sice jako knihovník, ale ve výsledku přispěl mj. k tomu, že cenná knihovna benediktinského opatství shořela, což pro správného knihovníka jistě není dobrá vizitka, že?

Jakou dětskou knihu si z dětství vybavíte jako první?

Asi Devatero pohádek od bratří Čapků. Mimochodem v současné době si připomínám i řadu dalších knížek ze svého dětství – jednak díky své pětileté dcerce Máje, jednak i díky projektu Osobní knihovna, který spustil spolek Osvobozená knihovna a jenž umožňuje knihovníkům si zpracovat vlastní (osobní) knihovnu a při tom se v praxi seznámit s otevřeným knihovním softwarem Evergreen (více ). U nás doma jsme začali právě se zpracováním pohádkových knih.

Hrála (hraje) ve Vašem životě nějakou roli knihovna?

Samozřejmě. Koneckonců i se svým mužem jsem se seznámila právě v Klementinu – v tehdejší Státní technické knihovně. Nemohu pominout ani roli knihovny jako zaměstnavatele a zdroje dokumentů a informací. Jistě nikoho nepřekvapí, že v tomto směru pro mě po profesní stránce hraje největší roli Knihovna knihovnické literatury. Velmi si vážím veškeré pomoci, kterou mi pracovníci Knihovny knihovnické literatury poskytli v době studia a pracovních začátků a již mi poskytují i dnes.

Jaký sen byste si chtěla splnit?

Mým snem je mít knihovnicky správně zpracovanou celou vlastní knihovnu – doufám, že díky projektu Osobní knihovna, který jsem už zmínila, se mi to podaří co nejdříve. Doufám také, že v tomto projektu nezůstaneme osamoceni, ale přidá se k nám i co nejvíce aktivních knihovníků.

Autor fotografie: Václav Jansa


Citace

HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena. Linda Jansová. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 1/2018 [cit. 2018-03-06].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/jansova.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku