Česky | English

Kamzíkův velký skok – Daniel Rušar

Autor: Mgr. Jana Máčalová DiS.
Číslo: roč. 3, č. 1/2017
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Jak vysvětlit dětem, co vlastně znamená smrt a jak se s ní vyrovnat, je jedno ze životních témat, které je potřeba interpretovat dětem velmi citlivě. K pochopení a povídání si o tomto nelehkém životním údělu nám může pomoci kniha Kamzíkův Velký skok, která pomocí příběhu bojuje se smutkem ze ztráty blízké osoby silou zvířecí alegorie. Popisuje příběh malého kamzíka, jemuž nešťastnou náhodou zahyne při skoku jeho starší bráška. Díky mamince a jejímu laskavému povídání se malý kamzík se smrtí brášky vyrovná a spolu s ním se se smrtí mohou vyrovnat i děti samotné. Kniha může fungovat velmi dobře jako metodická příručka pro mateřské školy a pro mladší školní děti. Její obsah, zejména samotné oznámení zprávy o smrti dítěte, byl konzultován s psycholožkou.


Zdroj

RUŠAR, Daniel. Kamzíkův velký skok. 1. vyd. Praha: Portál, 2016. nestr. ISBN 978-80-262-1009-2.


Citace

POLÁKOVÁ, Jana. Kamzíkův velký skok – Daniel Rušar. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 3, č. 1/2017 [cit. 2017-3-17].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/kamzik.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku