Česky | English

Kdysi – Morris Gleitzman

Autor: Mgr. Jana Máčalová DiS.
Číslo: roč. 3, č. 1/2017
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Tato krásně napsaná kniha popisuje příběh devítiletého Felixe, který žije v sirotčinci. Dovedli ho sem rodiče, a i přesto Felix pevně věří, že pobyt v sirotčinci je jen dočasný a že se jeho rodiče k němu vrátí, až vyřeší problémy se svým obchodem – knihkupectvím. Jenže jednoho dne se do sirotčince dostanou muži, kteří začnou pálit knihy. Felix nechápe proč a bojí se o živobytí své rodiny, proto se rozhodne ze sirotčince utéct, aby rodiče varoval. Od této chvíle začíná dlouhá pouť malého Felixe, který při ní zjišťuje, kdo byli ti, kteří spálili knihy v sirotčinci, co vlastně chtěli a co to znamená pro něj, pro židovského chlapce.

Další z mnoha knih, jež popisují osudy židovských obyvatel v okupovaném Polsku očima dítěte. Jedná se o pěkně napsanou knihu, která postupně odkrývá strasti tohoto národa v době holokaustu velmi nenásilnou formou, určenou pro dětského čtenáře. Kniha se skvěle hodí na programy, jimiž chceme žákům přiblížit toto smutné období ve světových dějinách formou četby. Lze ji využít na vzdělávací programy, které se dotýkají vzdělávacích oblastí a průřezových témat: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, ale i na tematické čtenářské dílny, kde prohlubujeme čtenářskou gramotnost.

Ukázka z knihy

Zdroj

GLEITZMAN, Morris. Kdysi. 1. vyd. Praha: Argo, 2016. 162 s. ISBN 978-80-257-7885-8.


Citace

POLÁKOVÁ, Jana. Kdysi – Morris Gleitzman. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 3, č. 1/2017 [cit. 2017-3-17].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/kdysi.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku