Česky | English

Kluk odnikud

O knize

  • Autor: Katherine Marshová

Ahmed je čtrnáctiletý syrský chlapec prchající s otcem před válkou do Evropy. V pořádku se však dostane jen on, otec se cestou utopí. Ocitne se sám v Bruselu, nemá doklady, telefon ani peníze. Nezbývá tedy, než se ubytovat ve sklepě staré vily a pokusit se vymyslet nějaký náhradní plán. Nicméně vila není neobydlená – bydlí tu třináctiletý Max s rodiči a starší sestrou. Max je Američan žijící v Bruselu jen přechodně a nedobrovolně, jeho otec je vládní zaměstnanec a byl sem na jeden rok vyslán pracovně. Neumí pořádně francouzsky, nikoho nezná, nemá kamarády, ve škole se mu příliš nedaří. A protože většinu času tráví doma, neunikne mu, že z kuchyně záhadně mizí banány a někdo opakovaně nechává zvednuté prkénko na nepoužívaném záchodě. Všechny stopy vedou právě do sklepa. Když se jednoho dne odhodlá a vypraví se sklep prozkoumat, je velmi mile překvapený. V domě totiž nebydlí čtyři, jak si celou dobu myslel, ale pět lidí. Ahmed je po tom, co jej Max odhalí, na vážkách – měl by dům okamžitě opustit a schovat se jinde, nebo může tomuto americkému klukovi věřit, že jej neprozradí? Nakonec jsou rozhodnutí obou chlapců více než správná a stanou se z nich nejen kamarádi, ale i spojenci.

Ačkoli téma uprchlické krize a terorismu poslední dobou lehce ochladlo, jedná se stále o záležitost poměrně aktuální a živou. V médiích se však můžeme setkat především s politickým náhledem na tuto problematiku, který kniha více méně postrádá. Samozřejmě že jak Max, tak Ahmed se setkávají s odmítavými a nepříjemnými názory a postoji ve svém okolí, častokrát i politicky zaměřenými, není to však stěžejní myšlenkou knihy. Vzhledem k tomu, že je příběh vyprávěn očima obou chlapců, je téma popisováno citlivě, nenásilně, bez unáhlených předsudků, jež většinou mívají dospělí. Max se často rozhoduje na základě svého srdce a toho, co on sám považuje za správné a lidské, nikoli podle rozumu a přání rodičů a dalších dospělých. Ústředními body příběhu jsou tedy přátelství, lidskost, odvaha a touha pomoci. Přínosný může být i střet několika odlišných kultur a jejich srovnání. Kromě toho je také velmi pěkné nenásilné propojení příběhu s židovskou tematikou, konkrétně se skutečným příběhem skrývajícího se židovského chlapce v době druhé světové války.

Praktické využití:

Příběh jako takový může mít nespočet využití, záleží na tom, kterým směrem jej bude lektor cílit a jak jej využije. Lze jej použít například při diskuzi o aktuálním dění ve světě či u nás, díky náhledu do odlišných kultur a životních stylů můžeme jeho prostřednictvím seznámit děti s jinakostí a různorodostí. Ukazuje také sílu přátelství a smysl pro spravedlnost a správné rozhodování. V neposlední řadě řeší problematiku stěhování a přizpůsobování se novému prostředí a návykům, s čímž mají (nejen) děti často problém. Kniha je vhodná pro čtenáře přibližně od 10 let a starší (i přes poměrně nízký věk hrdinů bych ji s klidem doporučil nejen druhostupňovým dětem, ale i středoškolákům či dospělým).

Zdroj:

MARSH, Katherine. Kluk odnikud. Vydání první. Praha: Argo, 2019. 342 stran. ISBN 978-80-257-2859-8.

 

 

ČECHOVSKÝCH, Matty. Kluk odnikud. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 5, č. 2-5/2019 [cit. 2020-01-20].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/kluk-odnikud.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku