Česky | English

Knihobudky – #nekupujadoptuj

Autor: Mgr. Pavlína Lišovská
Číslo: roč. 4, č. 4-5/2018
Rubrika: Inspirujeme se
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Možná už jste při procházkách městem narazili na takové prazvláštní místo, v podstatě uprostřed ničeho (mnohdy se jedná doopravdy o místo netypické) se nacházejí boudečky, výklenky, telefonní budky, skříně, vykotlané stromy, které jsou až po strop naplněné knihami. Smyslem těchto míst je poskytnout k odnesení dalším lidem knížky, které my sami již nepotřebujeme, ale které mohou udělat radost jiným. Systém práce s takovou knihobudkou je pak velmi jednoduchý – přečti, přines svou, vyber jinou, odnes cizí.

Myšlenka sdílení knih tímto způsobem není ojedinělá, např. ve Spojených státech amerických vznikla iniciativa Little Free Library, která eviduje pod svou správou již 75 000 takových knihovniček, a to nejen ve všech 50 členských státech USA, ale i v dalších zemích.[1] V České republice se rozjel neziskový projekt KnihoBudka v roce 2013 a podpořila jej v rámci dotačního programu Think Big společnost Telefónica O2. Na počátku roku 2014 bylo v Praze umístěno prvních sedm knihobudek a postupem času byly další zřízeny i v jiných částech naší země. V současné době je otevřeno více než 40 knihobudek, z toho 15 nových vzniklo v loňském roce. Tyto knihobudky mají podobu klasické telefonní budky, která je však místo telefonního přístroje vybavena poličkami s knihami a někdy i malou židličkou.[2]

V některých městech se však rozhodli nevytvářet knihobudky pouze z opuštěné telefonní budky, ale nechávají si zde vyrobit na míru prostor roztodivných tvarů, barev i rozměrů a budky pak nabývají tvarů skříní, krmítek, krmelců, laviček a dalších.

Jedním ze zahraničních příkladů budiž knihobudka, která vznikla ze starého stoletého stromu, který měl být odstraněn. Místní knihovnice, jejíž rodina tento strom shodou okolností měla před svým domem, se však rozhodla, že odumřelý strom nenechá zničit úplně a vybudovala v jeho zbylém kmeni malou knihovničku pro veřejnost. Knihovnička má prosklené dveře, osvětlení, pravidelnou zásobu knih. Knihobudka tak udělala ze stromového pahýlu velmi, po americku řečeno, „cool“ místo.[3]

V našich končinách pak kupříkladu v Sušici mají knihobudky hned tři, jež jsou umístěny na místech s velmi osobitými názvy – FUFERNA, SANTOS a PÁTEČEK. Každá z budek má svého patrona, jsou jimi Karel Klostermann, tamní regionální autor, jenž po určitou část svého života v Sušici žil a v roce 2018 slavil 170. výročí narození; dále je to Karel Čapek, proslulý spisovatel, novinář, dramatik a překladatel; a posledním je pak Jules Verne, autor vědecko-fantastických dobrodružných románů.[4]

   

Knihobudky v Sušici

Dalším z příkladů pak mohou být dvě knihobudky ve Frenštátě pod Radhoštěm, jimž místní obyvatelé a v současnosti už ani knihovníci, kteří do nich pravidelně doplňují zásobu čtiva, neřeknou jinak než Soví budky. Červená knihobudka vznikla v roce 2013 a byla umístěna vedle nynějšího sídla Charity, dříve se však jednalo o přechodné pracoviště knihovny v době rekonstrukce její stávající budovy. Uživatelé charitních služeb využívají knihobudku jako pravidelného přísunu čtiva vždy v době jejího otevření. Druhou, hnědou knihobudku otevřeli ve městě v roce 2015 na pomezí frekventovaného místa v blízkosti vlakového nádraží a střední školy, nedaleko je také sídliště. Ve městě mají zkušenost, že někteří občané již vyčkávají, kdy budou knihobudky doplněny a co nového si budou moci přečíst. Výměna však dle svou paní knihovnice probíhá oboustranně, neboť i knihovníci si odtud občas odnesou nějaký zajímavý kousek, který poté vkládají do knihovního fondu. Jako kuriozitu uvádějí, že si asi před rokem byla u nich „stěžovat“ jedna paní v důchodovém věku, že knihy z budky má rychle přečtené a uvítala by, kdyby byly doplňovány častěji.[5]

  

 

Knihobudky ve Frenštátě pod Radhoštěm

V obci Vřesina měli zpočátku obavy o funkčnost a přijetí knihobudek, zejména pak z toho důvodu, že si nebyli jisti, zda se k nim kolemjdoucí budou chovat náležitě uctivě a nebudou je třeba ničit, ne ani tak místní obyvatelé, ale kdokoliv. V současné době se zde nachází jedna knihobudka přímo v obci, další na koupališti a ze strany uživatelů je registrován zvýšený zájem o zřízení další budky v jiné části obce. Doposud se nestalo, že by došlo k nějakému incidentu s budkou, nikdy nebyla ani zničená, ani nevyhořela, ani z ní nebyly knihy vyházeny na zem či do vody nazdařbůh, z čehož měli zřizovatelé strach. Lidé tedy našli v knihobudkách své knižní partnery a jsou za jejich zřízení a doplňování vděční.[6]

 

Knihobudky ve Vřesině

V červenci roku 2015 pokřtili ve Sportovním centru za řekou v Plané nad Lužnicí první z místních knihobudek a o týden později další v přízemí zdravotního střediska a později byla třetí mini knihobudka umístěna u autobusové zastávky MHD v centru města. Výtvarnou podobu dala knihobudkám výtvarnice Romana Laštovičková. Knihobudky si po prvním nesmělém oťukávání užívají se svými návštěvníky doslova knižní hody, výměna probíhá neustále. I když „sportovní“ knihobudka získala již jinou pozici, protože jí nevyhovovaly povětrnostní podmínky, dělá ve městě spolu se svými knihobudkovými kolegyněmi radost všem, kteří k nim zavítají. Díky knihobudkám tak získala plánská knihovna skvělou spolupráci s paní výtvarnicí, která jim mj. pomáhá zdobit i interiér knihovny.[7]

V areálu sportovního a rekreačního komplexu Nový rybník, jenž se nachází v městě Příbrami, mají knihobudku zřízenou a doplňovanou knihovnou a další jednu mají také na vlakovém a autobusovém nádraží. [8]

Své budkoknihovny v duchu renovace telefonní budky mají také v Uherském Hradišti. Jedna z nich se nachází ve Smetanových sadech, další na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a obě jsou v provozu a přístupné čtenářům od poloviny roku 2016. Smyslem knihobudek bylo zlepšit prostředí parku a zvýšení jeho přitažlivosti pro návštěvníky, aby ještě více lákal k zastavení se a relaxaci, k tomu pak slouží nejen knihobudka, ale také piano či cvičiště.[9]

Knihobudka v Uherském Hradišti

V brněnské městské části Medlánky vznikla z iniciativy městské části Medlánky knihobudka na Sýpce, což je společenské centrum, kde se konají průběžně různé akce, včetně zájmových kroužků dalších. Knihobudka tu stála dokonce dřív, než měla tato městská část svou vlastní pobočku knihovny.[10]

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se však zasadila o to, aby se postupně v dalších městských částech objevily knihobudky, resp. bych spíše měla napsat literární lavičky tzv. s příběhem. Jedná se „o unikátní mobiliář, který oživuje veřejný prostor, nabízí veřejnosti zajímavou knižní i hudební nabídku a zpříjemňuje pobyt ve městě. Výjimečnost knihovniček spočívá v možnosti jejich propojení s městskými lavičkami.“[11] Do laviček jsou pravidelně doplňovány mimo knih také CD, DVD, notové záznamy a další. O návrh laviček se postaralo architektonické studio AEIOU, knihovny vyrobila společnost Dřevodílo Rousínov a nový design jim vdechl ateliér Malujeme jinak. První lavičky Mahenka (Brno-Střed, Jakubské náměstí) a Jiřinka (Brno-Střed, Moravské náměstí) byly veřejnosti zpřístupněny k 95. výročí založení knihovny v roce 2015, v současné době naleznete další také v jiných městských částech – Andersenova lavička se nachází v Brně-Tuřanech, Lesanka v Brně u pobočky Lesná, Dominiku najdete ve středu Brna na nádvoří radnice, Lavička B, Hrabala se nachází u pobočky knihovny v Brně-Židenicích, Severka pak zdobí městskou část Brno-Černá Pole v blízkosti pobočky knihvony a lavička Literka se nachází ve Starkém Lískovci na Kurské.[12]

Další fotografie knihobudek, které při svých toulkách po České republice potkali čtenáři z facebookové skupiny Co čteme a Knižní blogeři a o něž se s námi podělili, uvádím níže ve fotogalerii. Za všechny poskytnuté fotografie a případné příběhy moc děkuji. Jména autorů fotografií jsou zde uvedeny v tom tvaru, v jakém jsou pojmenovány jejich uživatelské profily na síti Facebook.

 

Choceň - Koziny Róziny Krameriusové

Knihobudka na Kozákově - Jájina Koubová

Kolín - Eva Slepejš Kieslerová

Kuks - Figlia Cammina

Liberec Ekopark - Petra Masopustová

Nádraží Zelená Lhota - Ivana Krzanowská

Nádraží Zelená Lhota 2 - Ivana Krzanowská

Nemocnice Havířov - Gabka Wajdová

Poniklá - David Horad

Poniklá 2 - David Horad

Praha-Modřany - Zuzi Gruli

Tikov - Podkrkonoší - Figlia CamminaTikov - Podkrkonoší - Figlia Cammina

Třebíč - Bazilika sv. Prokopa - Karin Novotná

Třemošná u Plzně - Lucie-Jan Zbrojovi

Třemošná u Plzně 2 - Lucie-Jan Zbrojovi

 

Zdroje

[1] Little Free Library – příběh. In: Facebook [online]. [cit. 2019-01-16]. Dostupné z: https://www.facebook.com/pg/LittleFreeLibrary/about/?ref=page_internal

[2] O projektu: Proč, kdo jak? J. Knihobudka [online]. [cit. 2019-01-15]. Dostupné z: http://www.knihobudka.cz/projekt/

[3] The Little Free (Tree) Library. In: Youtube [online]. 10. 1. 2019 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://youtu.be/fAJLbmnhb3w . Kanál uživatele artFido.

[4] E-mailová korespondence s Michaelou Votavovou, vedoucí knihovny, SIRKUS, Sušické kulturní centrum. 14. 9. 2018 – 16. 1. 2019.

[5] E-mailová korespondence s Editou Golovou, Vedoucí knihovny, Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm. 17. 9. 2018 – 16. 1. 2019.

[6] E-mailová korespondence s Kateřinou Hurníkovou, knihovnicí, Knihovna Vřesina. 17. 9. 2018 – 16. 1. 2019.

[7] E-mailová korespondence s Václavou Vyhnalovou

[8] E-mailová korespondence s Katkou Nolčovou, knihovnicí, Knihovna Jana Drdy, Příbram. 18. 9. 2018 – 16. 1. 2019.

[9] E-mailová korespondence s Hanou Hanáčkovou, knihovnicí, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. 14. 1. 2019 – 16. 1. 2019.

[10] E-mailová korespondence se Šárkou Ondruškovou, vedoucí pobočky Medlánky, KJM v Brně. 17. 9. 2018 – 16. 1. 2019.

[11] Knihovničky – literární lavičky: O knihovničkách. Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. ©2009-2019 [cit. 2018-01-17]. Dostupné z: https://www.kjm.cz/knihovnicky  

[12] Knihovničky – literární lavičky. Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. ©2009-2019 [cit. 2018-01-17]. Dostupné z: https://www.kjm.cz/knihovnicky

LIŠOVSKÁ, Pavlína. Knihobudky – #nekupujadoptuj. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 4-5/2018 [cit. 2018-02-01].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/knihobudky.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku