Česky | English

Knihovna J. M. Hovorky ve Statenicích aneb Obývák vesnice

Autor: Barbora Černohorská , Zuzana Brychtová Horecká
Číslo: roč. 7, č. 3/2021
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Narozeniny

Statenická knihovna letos oslavila 101 let od svého vzniku. Protože se letos zároveň přestěhovala do nově zrekonstruované budovy a pandemické podmínky byly příznivé, rozhodly jsme se narozeniny náležitě oslavit. Chtěly jsme ukázat, co všechno je v malé obecní knihovně možné. Pojetí knihovny hlavně jako archivu klasiků a půjčovny knih už je totiž z našeho pohledu přežitek. Pro děti jsme proto nachystaly programovací dílnu s ozoboty. Zajistily jsme ochutnávku virtuální reality. Hrálo se divadlo, deskové hry, proběhl bubenický koncert a následně bubenická dílna, bylo možné nakupovat knihy nebo se registrovat do knihovny. Připravily jsme výstavu z historie knihovny. Do terénu jsme instalovaly rodinnou pátrací hru po stopách Václava Březiny – prvorepublikového zakladatele knihovny. Opekly se buřty a večer se četlo u ohně pod rozsvícenou lampou. Lidé mohli podpořit knihovnu nákupem benefičního občerstvení, se kterým nám pomohly naše dobrovolnice. Nachystaly jsme publikaci, jež zachycuje století v naší knihovně. Vyjde v listopadu, financuje ji obec ze svého rozpočtu. Když jsme knihovnu před pěti lety přebíraly, tohle všechno byl jen sen, který se letos splnil.

Jak to všechno začalo

V roce 2017 se tehdejší paní knihovnice rozhodla s vedením knihovny skončit. Zuzka se o tom dozvěděla a dostala chuť se knihovny ujmout. Se svým nápadem se mi svěřila a já jsem se pro to hned nadchla a nabídla pomoc. Knihovnictví jsem vystudovala, tak jsem měla představu, co je třeba udělat, abychom mohly začít nabízet kvalitní knihovnické služby našim čtenářům/kám. Zuzka je grafička, dokáže vytvořit nejen web knihovny, ale také nápadité a neotřelé pozvánky a plakáty na akce. Od první chvíle jsme věděly, že knihovnu chceme vést komunitně. V obci totiž chybí státní školka i základní škola, což jsou přirozená místa právě s potenciálem vytvoření silné komunity. Sjednaly jsme si schůzku s paní starostkou a seznámily jsme ji s naší vizí. Paní starostka souhlasila s tím, ať to zkusíme. K nápadu byla nicméně trochu skeptická. Měla pocit, že lidé dnes nečtou. Získaly jsme však její důvěru, což je pro nás dodnes velmi důležité. Knihovna měla v roce 2017 roční rozpočet 10 000 Kč, který sloužil k nákupu knih do fondu. Pozice obecní knihovnice byla dobrovolná. Věděly jsme, že pokud má vzniknout příjemná, útulná knihovna s kvalitním aktuálním fondem pro děti i dospělé, bude třeba do knihovny investovat nejen náš čas, ale také potřebné finance. 10 000 Kč nestačilo. Rozhodly jsme se tedy poohlédnout po nějakém vhodném grantu. Vypracovaly a podaly jsme grantovou žádost u Nadace Via v programu Živá komunita, kde bylo možné zažádat o 100 000 Kč. Struktura žádosti nám tehdy hodně pomohla ujasnit celkovou koncepci, rozmyslet, jak budeme zapojovat místní, co jsme schopné udělat samy a s čím budeme potřebovat pomoc ostatních. Měly jsme jasno, jaký nabídneme první rok program pro veřejnost a jak modernizovat knihovnické služby. Zpracovávání tohoto grantu nás opravdu bavilo. Cítily jsme, že se rodí něco krásného. Grant jsme na jaře 2017 získaly a s ním i podporu v podobě několika zajímavých seminářů na téma práce s komunitou a metod fundraisingu. Ze získaných peněz se nám podařilo oživit prostor knihovny tak, aby vybízel k trávení volného času – pořídily jsme nový koberec, nový nábytek. Podmínkou získání grantu bylo vyfundraisovat alespoň 10 000 Kč od místní komunity. Uspořádaly jsme tedy benefiční aukci knih, kde jsme tehdy získaly asi 20 000 Kč a Nadace VIA nám ještě 20 000 přidala. Všechny tyto finanční prostředky jsme investovaly do nákupu dětských knih, protože fond byl již zastaralý a dětem nebylo co nabídnout. Věděly jsme, že přes aktuální a kvalitní dětskou literaturu najdou cestu k nám do knihovny nejen děti, ale také jejich rodiče. A opravdu, dnes máme zatím 150 čtenářů/ek, z toho 64 dětí. Počet registrovaných uživatelů/ek má trvale vzrůstající tendenci. Chodí k nám lidé i z okolních vesnic nebo Prahy, protože zde nachází vlídný přístup, zajímavé akce a kvalitní knižní fond, který je systematicky několikrát ročně doplňován o novinky.

Možnosti financování

Obec má většinou omezené finanční prostředky a nepanuje vždy shoda na tom, kolik by se mělo do knihovny investovat. Pro začátek jsme si vzaly k ruce Standard pro dobrou knihovnu a další metodické pokyny Ministerstva kultury. Tam jsme zjistily, kolik se průměrně vynakládá na nákup knih do fondu v podobně velkých obcích a mohly jsme tak oprávněně u vedení obce požadovat navýšení rozpočtu na nákup knih z 10 000 Kč na 36 000 Kč. Jednou za rok předstupujeme před zastupitelstvo s ročním shrnutím dění v knihovně a chystáme podklady pro rozpočet na následující rok. Je třeba mít promyšlený plán akcí. V posledních letech míváme k dispozici okolo 100 000 Kč na jejich pořádání. Sledujeme také grantové výzvy. V posledních letech jsme získaly grant od Ministerstva kultury v programu VISK 3, nebo evropský grant ERASMUS+, díky němuž se chystáme na studijní cesty do Dánska a Finska. Také rekonstrukce budovy mohla proběhnout díky evropskému grantu, který obec získala. Pravidelně žádáme o peníze v rámci programu Malý přemyslovský měšec. Letos poprvé jsme mohly žádat o grant v projektu Česká knihovna, protože naše knihovna již spadá mezi ty profesionální. Také jsme od letošního roku zaměstnané – každá na poloviční úvazek. Zjistily jsme, že dobrovolnicky se takto obsáhlá a časově náročná práce dlouhodobě dělat nedá. Je otevřeno 3 dny v týdnu.

 

Komunita kolem knihovny

Zapojení dobrovolnic/íků do chodu knihovny vnímáme jako jednu z klíčových hodnot knihovny ve Statenicích. Za pět let fungování máme už okruh cca 50 lidí, kteří jsou ochotni pomoci s pořádáním akcí nebo nás různě podporují a darují potřebné vybavení. Naposledy nás dojala místní majitelka Kavárničky Barbora Škopková, která se rozhodla spolu se svým manželem darovat nám do knihovny elektrické piano. Budeme tak moci v prostorách knihovny začít s hudebními kroužky. Pokud má být větší akce povedená, je třeba zajistit dobré občerstvení. S tím nám pomáhá jednak místní Kavárnička a restaurace Statenka, ale také duo Marie Zichová a Pavlína Talacko, které dokáží zázraky a navíc jsou organizačně velmi schopné. Jim patří dík. Víme, že knihovnu netvoříme samy, ale pomoc a účast místních je pro její fungování klíčová. Všem moc děkujeme, vážíme si času a energie, kterou do knihovny společně s námi investují. Ocenění Knihovna roku 2021 je také jejich.

Politické dění v obci a role knihovny

Na diplomu k ocenění Knihovna roku 2021 stojí mimo jiné to, že knihovna zásadně ovlivnila politické dění v obci. Knihovna má velkou moc. Před komunálními volbami v roce 2018 jsme uspořádaly řadu veřejných besed o budoucnosti Statenic. Lidé, jimž není život v obci lhostejný a kteří na besedy chodili, se rozhodli kandidovat ve volbách, když zjistili, jaké panují v obci poměry. Volby tehdy vyhráli a Statenice tak mají novou starostku. Před volbami jsme uspořádaly předvolební debatu za účasti všech lídrů/lídryň kandidátek s nezávislou moderátorkou. Pravidelně pořádáme tematické veřejné besedy se starostkou, kde mají místní lidé možnost neformálně se s paní starostkou setkat a zjistit, co se v obci děje. Knihovna slouží také jako zasedací místnost pro zastupitelstvo a jako volební místnost. Knihovnice pravidelně zasedají ve volební komisi. Věříme, že knihovna tvoří most mezi místními lidmi a vedením obce. 

 

BRYCHTOVÁ HORECKÁ, Zuzana a ČERNOHORSKÁ, Babarbora. Knihovna J. M. Hovorky ve Statenicích aneb Obývák vesnice. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2021, roč. 7, č. 3 [cit. 2021-11-24]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/knihovna-j-m-hovorky-ve-statenicich-aneb-obyvak-vesnice.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku