Česky | English

Knihovny světa pro děti

Stojím před úkolem, který plním velmi ráda, a zároveň složitě hledám, kudy se do něj pustit. Ne snad proto, že by nebylo o čem psát, ale právě proto, že je tak mnoho osobních zkušeností, úhlů pohledu na tuto problematiku.

Dětské čtenářství – knihovny, tři slova, tři spojené nádoby a nekončící hledání, jak inovativně naplňovat jejich obsah tak, aby byl neodolatelně lákavý pro ty, jimž je určen – pro děti.

V tomto článku se s Vámi podělím o osobní zkušenosti a poznatky, které jsem díky členství SKIP ČR v IFLA a mém několikaletém osobním angažmá v sekci veřejných knihoven měla příležitost načerpat.

Byla to úžasná mezinárodní zkušenost, která mi zároveň umožnila srovnávat přístup knihoven v různých koutech světa s našimi knihovnami a děním v nich. A vždy jsem byla hrdá na to, že pokud se týká samotného obsahu – tedy pestrosti nabídky pro děti a mládež, nemáme se za co stydět. Ba naopak, mnohokrát jsem se přesvědčila, že naše kreativita, inovativní přístupy, užívané metody na podporu čtenářství i láska, s jakou k práci s dětmi v knihovnách přistupujeme, jsou mimořádné.    

1. Interiéry knihoven pro děti – obal a první strana prodává

To vědí všichni obchodníci, nakladatelé i autoři. Neplatí to ale jen o knihách, ale o jakémkoliv zboží, tedy i o knihovnách. Jistě, nemusí se líbit pojem zboží ve spojení s knihovnou. Ale o co jiného než o zaujetí naších klientů, zejména pak dětí a mladých lidí, se snažíme?

V této prvé kapitole se tedy budu věnovat tomu, čím se každá knihovna chlubí, čím láká, čím chce být originální a zároveň funkční. Jak správně designovat prostor knihovny pro děti? Odpověď nikdy nebude vyčerpávající, ani finální, protože prostor knihovny pro děti se vyvíjí spolu s měnícími se potřebami samotných uživatelů. Společným fenoménem současnosti je, že se pozornost při designování knihoven odklání od výlučného soustředění se na vytváření prostoru pro knihovní fondy a zaměřuje se především na samotného uživatele digitální věku.

Pojďme tedy krátce nahlédnout na zajímavé realizace.

 • USA – Cuyahoga County  Public Library .

Knihovna nemá ústřední knihovnu, ale má 27 poboček, z nichž jsem navštívila 5 nejnovějších vybudovaných v letech 2014–2015. Společným rysem byly velké přízemní bezbariérové prostory dělené na jednotlivé sekce pouze interiérovým řešením.  Všichni jsou zváni kamkoliv – dospělí i děti si užívají společně.

Samostatné prostory jsou vyhrazeny pro kolektivní a individuální studovny, nahrávací studio či makerspace. Pro zajímavost – ani v nahrávacím studiu se spoustou techniky nebyla žádná přísná dohlížející osoba. Prostě jasně daná písemná pravidla, která všichni ctí. V případě potřeby je samozřejmě k dispozici odborná asistence. Přesto jsou některá pravidla, jež striktně platí. Mezi taková například patří, že na PC pro děti dospělí nesmí. Digitální hry i klasické knihy jsou v těsném sousedství a děti se s chutí věnovaly všemu. V další z poboček mne mimořádně zaujala pestrost a hravost vybavení a řešení prostoru pro nejmenší návštěvníky. Uprostřed kruhového prostoru vymezeného panely s nejrůznějšími mechanickými edukativními prvky byla „ zahrada“ pro batolata, kam je dospělí mohli bez obav odložit a věnovat se starším dětem.

A ještě jeden příklad interiéru, který zdařile skloubil knihy s interiérem i digitálním světem. Celý interiér byl inspirován knihou Journey a její příběh byl vetknut do jednotlivých prvků mobiliáře, opět se spoustou mechanických prvků, provázejících po cestě knihovnou.

 •  Austrálie – Sydney,  Woolahra  Library at Double Bay (otevřena 2016)

Touto knihovnou jsem byla unesená od prvého okamžiku. Vstupní hala s vertikální zelení všude kolem stírala hranice mezi knihovnou a rušným nákupním centrem, v němž byla knihovna situována. Schodiště, ochozy, okenní parapety – to vše bylo zároveň přizpůsobeno neformálnímu sezení, promítání, studiu.

A mezi zelení mrňous se svou maminkou vhazoval kamsi knihy – i samoobslužný návratový box a jeho vhoz byl výškově přizpůsoben dětem.

Pobytový prostor byl maximálně přizpůsoben tomu, aby zde společné chvíle mohli trávit dospělí spolu s dětmi. A na výběr opět tradiční knihy v sousedství počítačů a tabletů, interaktivní herní koberec či skluzavka vedoucí z druhého patra. I když to pravděpodobně z prostorových důvodů nebude nejčastější vybavení našich knihoven, je dobré říci, že tubus skluzavky byl z bezpečnostních důvodů otevřen jen ve vybraných časech a s dozorem. Za pozornost stojí i velmi praktické vybavení v prostoru, jenž byl určen tvůrčím dílnám. V uzavíratelných skříních se nacházela výškově přizpůsobená umyvadla a pestré, dobře omyvatelné materiály sedacího nábytku.

 • Polsko – Wroclaw, městská knihovna, pobočka na hlavním nádraží (otevřena 2017)

Moderní knihovna s nádechem nostalgie byla celá koncipována jako domov. Nejen pro lidi, kteří jsou ještě na cestě a na nádraží musí strávit chvíle při čekání, knihovna jakoby zvala – pojďte si sem pohovět v obývacím pokoji či kuchyni, budete se tu cítit skvěle.

Ikonou knihovny se staly obrovské hodiny ve vstupní hale i nádherné designové modrozelené sofa.

Trochu jsem však pátrala, jak je to tu s dětmi. Prostor kolem sofa byl určen právě jim. Těžko říct, zda se na tomto kousku nábytku skutečně odvážily povalovat.

Další zajímavou a inspirativní věc jsem však objevila v kuchyni. Prostor vybavený skutečně „kuchyňským nábytkem“ (avšak bez funkčních spotřebičů) nabízel něco ze starší literární kuchyně. Často naříkáme, že o starší, trochu zašlé knihy děti nejeví zájem. Ale pokud se jim nabídne výběr atraktivním způsobem, stanou se z takových knih pro děti pozoruhodné kousky.

Kuchyně sloužila také jako prostor pro workshopy, a proto je možná škoda, že nebyla jako skutečná kuchyně funkční. Vaření je skvělým tmelícím momentem mezi dospělými i dětmi či mezi různými národnostmi a jejich zvyky. S takovými úspěšnými gastronomickými setkáváními jsem se potkala v jedné barcelonské knihovně.

 • Publikace IFLA

Jednotlivé odborné sekce IFLA stojí za vznikem odborných publikací, z nichž řada byla přeložena díky SKIP ČR také do češtiny, jiné jsou k dispozici v angličtině na stánkách IFLA. 

Na závěr kapitoly věnující se postřehům z interiérových řešení  vybraných knihoven pro děti bych ráda upozornila na publikaci Designing Library Space for Childeren

(IFLA Publications; Nr 154), naposledy aktualizovaná v roce 2012. 

Přináší mj. pohled na to, jak děti užívají nová média, což má zásadní vliv na designování prostor knihoven pro děti. Uvedena je řada příkladů inovativních projektů pro děti z celého světa. (pozn. tato publikace není bohužel volně ke stažení, je možné zakoupit i jednotlivé kapitoly).

2. Služby knihoven pro děti

Lákavý, atraktivní a funkční prostor knihoven pro děti je výchozím předpokladem pro to, abychom děti zaujali. Avšak bez smysluplného obsahu by mohlo zůstat jen u jakési prázdné kulisy. Hlavním a rozhodujícím momentem jsou vlastní služby. Pokud procházím své poznatky z navštívených knihoven, společným fenoménem je, že se knihovny věnují dětem a jejich rodičům od nejútlejšího věku. Odráží se to nejen v koncipování samotných interiérů, jež umožňují příjemné a pohodlné společné trávení času v knihovně, ale také v programové nabídce. 

 • Austrálie – Sydney,  Woolahra  Library at Double Bay  

Tuto knihovnu zmiňuji pro jejich komplexní přístup ke všem věkovým kategoriím.

V této knihovně se systémově věnovali programům pro děti, teenagery a programům pro rodiče s dětmi. Služby byly provázány s promyšlenou adresnou nabídkou jak prostřednictvím webu  https://www.woollahra.nsw.gov.au/library a sociálních sítí, tak formou tištěných materiálů. Programovou kostru tvořily:

 • Rhyme Time for babies and toddlers (0–3 years),
 • Kids Club (6–10 years),
 • Mini Makers Club (for school aged children),
 • School Holiday Activities.

Osobně jsem zažila dopolední čas, kdy do knihovny přicházeli rodiče s dětmi na program pro nejmenší – Rhyme Time.  Vše bylo zdarma, přesto vydávali hodinu předem vstupenky, a to pro velký zájem rodičů. Ze stejných důvodů každé dítě mohlo navštívit pouze jeden pořad denně. Programy probíhaly během školního roku ve vybraných dnech v dopoledních i odpoledních hodinách. Jednalo se o interaktivní pořady, kdy se prostřednictvím rýmů, zpěvu a hudby zábavnou cestou rozvíjela základní radost z krásy jazyka a rozvíjely se základní sociální kontakty a dovednosti nemluvňat a batolat. Tento přístup, který nyní i u nás uchopujeme prostřednictvím projektu S knížkou do života, boří mýty o tom, že knihovna nemá této věkové skupině (když ještě neumí číst, co by v knihovně dělaly?) a jejich rodičům co nabídnout.

Zároveň všichni byli zvyklí dodržovat jasně formulovaná pravidla, mezi něž patřilo např.:

 • Přijďte na program včas, abyste nebyli o nic ochuzeni a zároveň nerušili ostatní.
 • Vypněte své mobily, mějte v patrnosti, že hluk v pozadí ruší děti i zaměstnance.
 • Pokud dítě např. dlouhodobě pláče, prosím, s ohledem na ostatní opusťte program.
 • Zaměstnanci knihovny nehlídají vaše děti během programu, je třeba, abyste si v zájmu bezpečnosti své děti hlídali po celou dobu sami.
 • Kvůli hygieně a alergiím nekrmte děti během programu.  
 • Veďte své děti k tomu, aby po skončení programu vše uklidily.

Za zmínku a inspiraci stojí také služba pro děti ve věku 3–12 let Online tutoring pro on-line pomocve vyhrazených hodinách pro konkrétní předměty. Službu mohou využívat držitelé čtenářského průkazu přímo v knihovně nebo z domu.

Podobnou bezplatnou službu nabízely prostřednictvím tzv.  Homework Centers a programu celoživotního učení také knihovny Cayahoga County Public Library, které ji provozovaly ve spolupráci s univerzitami a dalšími subjekty.  

Rozsáhlým samostatným a neopominutelným tématem je samozřejmě role nových médií a jejich zapojení do služeb knihoven pro děti. Toto téma si však zaslouží samostatný příspěvek.

Skončila bych opět návratem na stránky IFLA a upozorněním na další užitečné publikace:

Prosinec 2018

Foto: Libuše Nivnická

NIVNICKÁ, Libuše. Knihovny světa pro děti. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 4-5/2018 [cit. 2018-02-01].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/knihovny-sveta.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku