Česky | English

Knižní tipy pro práci s dětmi

Autor: Mgr. Jitka Málková
Číslo: roč. 4, č. 3/2018
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:
  • Autor: Eva Kulhánková

Při práci s předškolními a mladšími školními dětmi nejen ve škole, ale také v knihovně lze využít jako inspiraci publikací Evy Kulhánkové Hudebně pohybová výchova; Písničky a říkadla s tancem či Taneční hry s písničkami. Pohybové náměty pro hudební výchovu jsou zpracovány podle osnov pro základní, obecnou a národní školu. Tituly přinášejí inspiraci jak skloubit hudbu s pohybem, předložené nápady lze využít k pohybové průpravě, procvičení hudební úlohy pohybem a pohybovému ztvárnění písní v tancích a hrách. Jednoduché taneční hry přispívají ke kultivaci pohybu, rytmickému cítění a spolupráci ve skupině. Pro knihovníky mohou být tyto publikace cennou inspirací při tvorbě besed, a to nejen hudebních. Nenechme se totiž zmýlit hudebním obsahem. Ačkoli jsou knihy zaměřeny na výuku hudební výchovy na prvním stupni ZŠ, mohou přinést mnohé podněty při tvorbě besed rozličných témat, když je třeba jako úvodní či závěrečnou aktivitu vsadíme do našeho konceptu.

Ačkoli jsem zmínila pouze tři tituly od Evy Kulhánkové, a to proto, že jsem právě z nich čerpala inspiraci pro své knihovnické pořady, určitě není od věci podívat se i na její další publikace, které jsou mimo jiné zaměřené na konkrétnější témata, např. zvířátka, řemesla apod.

Ukázka

Zdroj

KULHÁNKOVÁ, Eva. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál 1999. ISBN 80-7178-306-4.
KULHÁNKOVÁ, Eva. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál 2000-2007. ISBN 978-80-7367-274-4.
KULHÁNKOVÁ, Eva. Taneční hry s písničkami. Praha: Portál 2006. ISBN 80-7367-108-5.

Citace

MÁLKOVÁ, Jitka. Knižní tipy pro práci s dětmi. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 3/2018 [cit. 2018-09-06].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/knizni-tipy-prace-s-detmi.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku