Česky | English

Kresba jako nástroj poznání dítěte

Autor: Mgr. Hana Sakmarová
Číslo: roč. 4, č. 3/2018
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:
  • Autor: Roseline Davido

O knize

Všechny děti v raném věku rády kreslí. Čmárání pastelkou je pro ně přirozeným způsobem, jak vyjádřit svůj vnitřní svět, a tento způsob může v mnohém předcházet používání slov k dorozumění s okolím. To, co děti ještě neumí vyjádřit verbálně, případně i to, co vyjádřit nechtějí, se může nevědomě promítnout do jejich kresby. Obraz zde slouží jako prostředek komunikace, jako jakési nevědomé písmo.

Kniha je uspořádána do srozumitelných, systematicky seřazených kapitol o diagnostice kresby. Čtenář postupně odkrývá, co vše lze u dětské kresby sledovat a vysledovat. Interpretovat se dá například síla a souvislost čar, velikost a umístění postav ve formátu, jejich postoj nebo celková barevnost. Obrázek dítěte vždy svědčí o jeho mentální úrovni. Každé věkové skupině jsou totiž přirozené určité zobrazovací vzorce (období skvrn, čmáranic, hlavonožců apod.) Do kresby se také nevědomě promítá psychický stav, v závažnějších případech se dají odhalit i psychické poruchy.

Kresebný záznam je reflexí vnitřního i vnějšího světa dítěte v symbolické rovině. V knize naleznete výklad základních symbolů, jako je dům, strom, lidská postava atd., ale také návod, jak interpretovat obrázek i s příklady interpretace. Tato kniha je čtením vhodným nejen pro odborníky, ale především pro rodiče, kteří mají zájem lépe porozumět svému dítěti.

V současné době je tato kniha v nakladatelství Portál již téměř rozprodána a je vydána v novém kabátku s názvem Dětská kresba jako diagnostický nástroj.

Ukázka

Zdroj

DAVIDO, Roseline. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2008. 205 stran. ISBN 978-80-7367-415-1.

Citace

SAKMAROVÁ, Hana. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 3/2018 [cit. 2018-09-06].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/kresba-jako-nastroj.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku