Česky | English

Libozvučně inspirativní

Autor: Mgr. Pavlína Lišovská
Číslo: roč. 4, č. 3/2018
Rubrika: Editorial
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Milé kolegyně a milí kolegové,
v třetím čísle letošního roku se společně zaměříme na hudbu, zvuk a vše s tím související
.

V článcích zaměřených na knižní typy v rubrice Doporučujeme tentokrát najdete krom doporučení knižních, také tipy na zajímavá CD či DVD, jež převádějí své knižní předlohy do audio- či audiovizuální podoby. K Impulsům u kávy jsme pak přizvaly paní ředitelku Blanku Konvalinkovou a knihovnici z Knihovny pro děti a mládež Radku Vojáčkovou z Krajské vědecké knihovny v Liberci, které se rozpovídaly o projektech věnujících se výrobě audioknih a znakoknih přímo v prostorách jejich knihovny, která krom jiného oplývá nahrávacím studiem, kde se vše odehrává. V Impulsech na webu se společně podíváme, jak fungují elektronické informační zdroje věnované hudební branži, z nichž mohou čerpat nejen učitelé, ale také hudební i dětští knihovníci. Rubriku Inspirujeme se naplnily články věnované kreativním terapiím v knihovnách či muzikoterapeutickým programům Země zní či Zázraky světa.

Neméně inspirativní rubrikou tohoto čísla je Učíme se, kde se ve čtyřech článcích postupně podíváte pod pokličku IAMLu (a veřejnému hudebnímu knihovnictví), seminářů a pořadů Zaostřeno na hudbu či Malé divadlo hudby, nebo semináře pro dětské knihovníky Volnočasové aktivity v knihovnách. Poté společně v rubrice Objevujeme můžeme odhalovat krásy a taje srbského Banátu, který se na čtyři roky stal domovem a neuvěřitelným zdrojem inspirace a zkušeností Iloně Kirchnerové, která sem přijela vyučovat český jazyk, ale dostala zde příležitost účastnit se a (spolu)organizovat i nejrůznější hudební a kulturní slavnosti a akce. A nakonec v Srbsku ještě chvíli zůstaneme i v rubrice Pře(d)kládáme, kde se seznámíme se srbskou literaturou pro děti a mládež, jejíž historický vývoj i současná podoba mohou být v lecčems podnětné.

Tímto číslem rezonují nápady, tipy a inspirace v každém řádku, věřím, že zde najdete podněty pro svou práci, a doufám, že ve vás příjemné a inspirativní čtení bude ještě dlouho doznívat.

Pavlína Lišovská
šéfredaktorka časopisu IMPULSY

Citace

LIŠOVSKÁ, Pavlína. Libozvučně inspirativní. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 3/2018 [cit. 2018-09-04]. 

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/libozvucne-ispirativni.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku