Česky | English

Jedenáct zastavení s loutkou

Ohlednutí za projektem KDK SKIP a Městské knihovny Chrudim Setkání s loutkou

O akci

Začátkem letošního července se konala tradiční knihovnická dílna Setkání s loutkou, kterou pořádá KDK SKIP ČR a Městská knihovna Chrudim . Dílna se koná v rámci Festivalu amatérského loutkového divadla Loutkářská Chrudim , přičemž letos proběhl již 11. ročník akce.

Pro někoho už bylo tradicí, že prázdniny začínal právě v Chrudimi v příjemné atmosféře plné divadelního světa a loutek a jezdil na každý ročník. Loutkářská Chrudim je nejstarší loutkářský festival na světě. Od roku 1951 každý rok město Chrudim patří na první prázdninový týden loutkařům. Naše knihovnická dílna byla vždy třídenní a za jedenáct let se jí zúčastnilo několik desítek knihovnic i knihovníků z celé republiky, přidali se také kolegyně a kolegové ze Slovenska a Polska. Protože jsme chtěli, aby dílny byly hravé, dynamické, přinášely především inspiraci pro další práci s dětmi, zvali jsme vždy odborné lektory. V prvním ročníku jsme například pod vedením výtvarnice a spisovatelky Kamily Skopové vyráběli jednoduché loutky – klapáky. Literární vědkyně Timothea Vráblová nebo spisovatelka Gabriela Futová byly našimi slovenskými hosty a učily nás práci s textem. Velmi oblíbené ročníky byly taktéž s Hankou Langrovou, která měla vždy připravené nápady nabité dramatické dílny. Jak správně vyprávět příběh aneb Dílny storytelliteligu nabídl Martin Hak, profesionální vypravěč, který také na festivalu vystupoval se svým představením.

Co nám lektoři za jedenáct let předali?

Učili jsme se pracovat s textem, pracovat s hlasem, divadelně ztvárnit příběh, vyrobit si loutky, maňásky, rekvizity a vytvořit divadelní scénu, naučit se improvizovat, ale také vnímat divadelní situaci. A spoustu dalších zajímavých aktivit.

Dvakrát byla lektorkou také herečka Městských divadel pražských a písničkářka Jitka Smutná, která svou dílnu nazvala Knihovnický tyjátr. Účastníci se zaměřili především na dětské knihy ve scénickém prostoru, dramatizaci, dialogové  jednání, hereckou souhru a divadelní jazyk. Postupem vznikl divadelní tvar podle knihy Spudveč! aneb 70 000 světelných let (Haddon Mark). Letošní dílnu vedl opět František Zborník a zaměřili jsme se na vypravěčství. Předmětem naší práce byly zdroje příběhu. Hledali jsme vlastně, odkud se příběh bere, co jsou jeho podněty a zdroje. Prozkoumávali jsme, jaké zdroje poskytují každodenní situace, jaké zdroje nabízí naše tělo, jak nás mohou k příběhu inspirovat obyčejné věci, předměty. Výsledkem naší dílny byla pak tři představení: kramářská píseň, krátká opera a pantomima. Škoda jen, že tato představení jsou vždy tak jedinečná a nepřenositelná dál.

Shrnutí

V rámci Setkání s loutkou jsme pravidelně navštěvovali divadelní představení, výstavy a doprovodný program festivalu. Oblíbené bylo také večerní posezení na zahradě v knihovně, kde jsme vždy diskutovali o divadelních představeních, vyměňovali si zkušenosti a také se za doprovodu kytary zpívalo i tancovalo. Věřím, že každý, kdo se tohoto projektu zúčastnil, odjížděl z Chrudimi plný spokojenosti.

Autor fotografií: Iveta Novotná, archiv Městské knihovny Chrudim

Citace

NOVOTNÁ, Iveta. Seminář. Jedenáct zastavení s loutkou. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 4/2016 [cit. 2016-10-26].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/loutka-zastaveni.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku