Česky | English

Malí a ještě menší v knihovně

Akce pro maminky s malými dětmi se v knihovnách těší velké oblibě, přitom každá z knihoven pojímá tyto aktivity rozličnými způsoby. V tomto článku naleznete inspiraci pro možné uspořádání Klubů maminek či jiných obdobných aktivit, zacílených na menší děti a jejich rodiče, a také shrnutí zajímavých myšlenek týkajících se organizace daných akcí knihovnou.

Úvod

Knihovny jsou místem, kam mohou přicházet všichni lidé bez rozdílu. Jsou to místa pro celé rodiny a jedním z cílů nás knihovníků je vytvářet pozitivní vztah k četbě a knihám u všech lidí, včetně těch nejmenších, a současně poskytovat rodičům a jejich dětem příjemné zázemí, na něž budou mít vždy hezké vzpomínky. V rámci aktivit zaměřené na malé děti a jejich rodiče realizují knihovny nezřídka speciální programy, které splňují nejrůznější nároky těchto sociálních skupin. Jejich smyslem je ještě více zpřístupnit knihovnu pro ty nejmenší, kteří vyžadují specifický přístup práce, a zároveň uspokojit (sebe)vzdělávací potřeby rodičů na mateřské či rodičovské dovolené.

Když jsem před nějakou dobou napsala do konference Andersen, netušila jsem, že se mi ze všech možných koutů naší vlasti, ale – k mému milému zjištění – i od sousedů sejde spousta reakcí na mou výzvu s prosbou o poskytnutí informací, zda knihovny pořádají nějaké aktivity v podobě klubů maminek. Ovšem co bylo snad ještě více překvapivé (pro mne zcela určitě, ale jelikož se stále ještě mohu svým způsobem považovat za knihovnického benjamínka, zase tak velké překvapení to pro jiné být nemusí), že není klub maminek jako klub maminek! Každý knihovník si pod tímto pojmem představí něco jiného, jinou akci, kterou pořádá a připravuje, proto pro mne příprava tohoto článku byla velmi obohacující a inspirativní.

„Některé knihovny pod tímto pojmem vidí akce, které připravují sami knihovníci pro maminky (zvou lektory, kteří něco „učí“ rodiče), jiní v tom vidí aktivity pro děti a jejich rodiče, kdy jsou zapojeni rodiče jak do přípravy, tak do realizace, další v tom mohou vidět akci, na níž jsou hlavní cílovou skupinou děti a rodiče jsou ve funkci pomocníka a rádce, ale program připravuje knihovník.“

Osobně jsem do toho vstupovala s tím, že jsem vycházela ze zkušeností s našimi akcemi v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kdy Klub maminek je primárně cílen na rodiče na mateřské dovolené s dětmi do tří let a jiný program je u nás nazvaný jako Dobrodružství opičky Rozárky (Rozárka je náš plyšový maskot) a je zaměřen na děti od dvou do pěti let, kdy rodiče na programu plní pouze funkci pomocníka. Obě akce jsou však připravované námi knihovníky – na Klub maminek zajišťujeme lektory, na Rozárku vytváříme tematické programy pro děti. Ráda bych proto hned v úvodu všem svým kolegyním a kolegům, kteří se se mnou o své zkušenosti podělili, moc poděkovala za veškeré informace a inspiraci, neboť bez jejich zapojení by tento článek nevznikl. Při sepisování jsem vycházela z informací z e-mailové korespondence, případně z webových stránek daných knihoven, na něž jsem byla odkázána. Jelikož nemám informace ze všech existujících knihoven, nemohu následující informaci zobecnit, ale zajímavostí pro mne také bylo, že poměr knihoven, které se mi ozvaly a v nichž program připravují sami rodiče (popř. knihovník a rodiče společně) a knihovna „jen“ poskytuje zázemí a knihovníkův dohled, a knihoven, kde program připravují knihovníci sami či ve spolupráci s jinými institucemi, je víceméně rovnoměrně rozložený, ale co se týká zaměřenosti programů, většina jich cílí na dětskou populaci, nikoliv na samotné rodiče, ale přesto si každý zachovává svou osobitost a přichází se zajímavými prvky, jimiž se liší od programu pořádaného v jiné knihovně.

V následující části článku se pokusím alespoň stručně shrnout informace, které se ke mně dostaly. Předem si dovolím upozornit, že s ohledem na omezený prostor příspěvku nevyužívám veškeré informace, jež mám k dispozici, ale alespoň rámcově vždy naznačím, o co ve vybraných programech a knihovnách jde a jak jsou programy koncipovány. Jako odrazový můstek zvolím členění takové, jaké ho máme u nás v Knihovně Jiřího Mahena v Brně – tj. zvlášť popíšu programy zaměřené obsahem na děti a zvlášť na rodiče, a k tomu budu přidávat další knihovny, jež mají podobně laděné programy.

Kluby zaměřené na děti

Akce spadající do této skupiny připravují knihovníci sami či ve spolupráci s rodiči, přičemž knihovník zde může hrát roli hlavního organizátora či jen pomocné síly při zajišťování programu. Z vlastní zkušenosti vím, že vést jakoukoliv akci pro děti i rodiče je poměrně náročná záležitost, byť se to může zdát relativně jednoduché – pozvu si lektora, nebo vymyslím program a mám hotovo. Jenže takto to v praxi mnohdy nefunguje. Důležité je však nenechat se odradit případnými počátečními nezdary a zkoušet pořád nové cesty a hledat správné „parťáky“, kteří budou pro věc zapálení stejně jako vy, protože životní moudro platné nejen v této situaci zní, že všechno je to o lidech.

Městská knihovna Rokycany

Městská knihovna Rokycany [1] spolupracovala dříve s místním Babycentrem, v němž místní dětský koutek vyhovoval všem požadavkům v oblasti hygieny a bezpečnosti dětí (v současnosti bohužel Babycentrum pozastavilo svou činnost). Pro děti a rodiče zde pořádali zhruba jednou měsíčně akci s názvem Hrajeme si s pohádkou[2], což bylo společné čtení pohádky (např. O Budulínkovi, O Koblížkovi, O Karkulce aj.) doprovázené dalšími úkoly. Akce začínala vždy v 17.00 h, trvala cca 1 hodinu a platilo se na ni předem vstupné. Knihovna zde fungovala v roli zprostředkovatele knih a nakopírovaných materiálů pohádky s obrázky, kterou si děti odnášely z akce domů, kde si ji četli společně s rodiči. Po přečtení bylo jejich úkolem vymalovaný obrázek přinést do dětského oddělení knihovny, kde za aktivitu dostali razítko „pohádková knihovna“. Za takto potvrzený obrázek pak děti mohly v Babycentru získat odměnu. Spolupráce zde byla obousměrně užitečná, protože rodiče pak s dětmi po zjištění, čím vším je knihovna vybavená (půjčují leporela, tematické kufříky apod., funguje zde výtah atp.), začali do knihovny chodit pravidelně. Nyní knihovna nyní čeká na dalšího vhodného partnera pro spolupráci.

Obecní knihovna Vrbice

Jak mi prozradila paní kolegyně Bc. Klára Beranová[3], v Obecní knihovně Vrbice se maminky setkávají v dětském koutku každé úterý od 8.30 do 11.00 h a program vždy zajišťuje některá z maminek – většinou však mají na programu nějaké písničky, které si společně zazpívají, zatancují si, vytváří různé výrobky a dílka a samozřejmě je zde také prostor na popovídání si během toho, co si děti spolu hrají. Maminky si vybírají „klubovné“ 30 Kč, za které pak následně nakupují potřebný materiál.

Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum v Chotěboři

Knihovně Ignáta Herrmanna a Informačním centru v Chotěboři [4] funguje už od října Čtenářské klubíčko pro malé děti a Čítánky pro děti větší. Místní knihovnice Alena Jelínková z dětského oddělení získala pro tyto aktivity dvě úžasné dámy, jež tuto práci zkrátka dovedou dělat fantasticky – společně s dětmi (jichž chodí dohromady cca 30) zde poté nejen společně čtou pohádky, ale také je mohou prožívat. Tuto dramatizaci si děti prý velmi užívají.

 

Autor fotografie: archiv knihovny a informačního centra v Chotěboři

Městská knihovna v Horšovském Týnu

Obdobně laděný program jako výše uvedené knihovny mají také v Městské knihovně v Horšovském Týnu , kde se pravidelně jednou za dva týdny setkávají maminky s dětmi do tří let. Zarecitují si jednoduché říkanky, vytvoří nějaký ne příliš složitý (s ohledem na věk dětí) výrobek z papíru a pak společně čtou a prohlížejí si knížky. Paní knihovnice Bc. Lucie Poláková[5] jim přichystá hromádku leporel, která si děti prohlížejí, a ona jim k tomu předčítá pohádku, poté si mohou i společně zazpívat a doprovázet se malými hudebními nástroji – chrastítky. Na závěr děti dostávají drobnou odměnu v podobě obrázku nebo samolepky.

Knihovna města Ostravy ve Vítkovicích

Podobný program mají také na pobočce Knihovny města Ostravy ve Vítkovicích [6], kde již přes rok funguje klub Sovičky pro maminky s předškolními dětmi (od cca 2 až do 5 let) – zde se setkávají na každoměsíčním programu, jenž je vždy zaměřen na nějaké zvolené téma (letos např. povídání o povoláních, pravidlech slušného chování, Africe apod.) – společně si čtou tematickou knižní ukázku, na niž navazují další aktivity (pohybové, výtvarné, poznávací hry apod.) a na závěr je tvořivá dílna. Klub navštěvuje v průměru 4 až 6 maminek s jedním až dvěma dětmi a ohlasy jsou pozitivní.

Autor fotografie: archiv knihovny v Ostravě (Sovičky)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Víceméně identický koncept programu pro děti máme i my u nás v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) – náš program Dobrodružství opičky Rozárky[8] je zaměřen na děti od dvou do pěti let, pro něž připravujeme každý měsíc tematický program (např. pirátský, cestovatelský, o podmořském světě, rytířích, povoláních, dopravních prostředcích, vaření apod.) a společně se pak v literárně-pohybové a výtvarné dílně seznamujeme hravou, ale poučnou formou s jednotlivými tématy a plníme jednotlivé připravené úkoly. Veškerý program v tomto případě zajišťujeme my knihovníci, občas se přidá nějaká maminka, která se v průběhu improvizačně zapojí a zahraje dětem na klavír ke zpívání písniček. Ke každému programu připravujeme také drobnou výstavku knížek se zvoleným tématem, přičemž knihy si pak mohou rodiče vypůjčit a odnést domů. V současnosti jsme navázali v rámci programů spolupráci s neslyšícími, kteří projevili o programy knihovny zájem, proto jsou připraveny také speciální integrační programy, kde se sejdou na programech děti slyšící a neslyšící, je přítomen také tlumočník do českého znakového jazyka a ve spolupráci s Ateliérem výchovné dramatiky Neslyšících na DIFA JAMU a projektem TABLETO jsou pak tyto programy realizovány.

 

Autor fotografie: archiv KJM (Dobrodružství opičky Rozárky)

Knihovna města Plzeň

Ale nejen my máme obdobný „scénář“ programu – paní Mgr. Petra Pekárková z Knihovny města Plzně [9] mi napsala, že na jejich každoměsíčním programu Čtení pro nejmenší se scházejí děti s maminkami na mateřské dovolené, ale občas se zde vyskytují také tatínci. Do tvorby programu se zde však zapojují i přítomní rodiče a po skončení programu je i zde prostor pro povídání si, doporučování knih a výměnu zkušeností, což je pro rodiče na mateřské dovolené jistě vítaným rozptýlením z každodenního stereotypu.

Autor fotografie: archiv knihovny v Plzni (Čtení pro nejmenší, květen 2016)

Knihovna Třinec

Pravidelný čtenářský klub MRKni (Máme Rádi Knížky)[11], jenž je určen pro celé rodiny a pro děti od dvou do šesti let, pořádají také v Knihovně Třinec . Zde se scházejí zájemci o společné čtení jedenkrát měsíčně, ale ačkoliv je v hlavní roli kniha, není práce s ní to jediné, co se v klubu děje – knihy slouží pro předčítání, vyprávění příběhů, společné malování a vyrábění, někdy se k tomu všemu přidají i zpěvavé chvíle či tanec a dokonce i vaření. Nabitý program poskytuje čtenářům možnost strávit smysluplně volný čas v příjemném prostředí, mezi spoustou krásných knih a s moc fajn lidmi.

Městská knihovně a Informační centrum v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Dětský klub KAMARÁD při Městské knihovně a Informačním centru v Rychnově u Jablonce nad Nisou [12] funguje již od roku 2012 – dříve se nazýval Klub (nejen) rodičů – a každou druhou středu v měsíci se zde scházejí rodiče či prarodiče a jejich předškolní děti a je tu pro ně připraven program naplněný knihami, muzicírováním, pohybovými hrami a výtvarným tvořením (většinou inspirovaným ročním obdobím). Zajímavostí je, že „iniciace vzešla od pedagožky mateřské dovolené a knihovnice“, které spojily své zájmy a společně tento klub rozběhly. S Dětským klubem jsou spojeny také další aktivity pro veřejnost, ale ty jsou určeny již širšímu okruhu zájemců – jedná se většinou o jednorázové akce typu večerních výtvarných dílen, přednášek apod.

Autor fotografie: archiv knihovny a informačního centra v Rychnově u Jablonce nad Nisou (klub Kamarád – ekologický program, duben 2016)

Knihovna Kroměřížska

Knihovna Kroměřížska [14] nabízí svým čtenářům možnost navštěvovat Klub Puntík pro rodiče a děti od 3 do 5 let. Klub se schází vždy jednou měsíčně v dětském oddělení knihovny a pro děti je zde připravený program s vybranou knížkou – paní knihovnice čte dětem připravený text, k němuž má navázány další aktivity a hry, následně také výtvarnou dílničku. Tento koncept se v mnoha knihovnách opakoval, dalo by se tedy soudit, že jej v mnoha knihovnách považují za osvědčený a smysluplný. Součástí setkání je také vždy připravená výstavka tematických knížek jako inspirace pro rodiče. Tento klub funguje nyní rok a návštěvnost se postupně zvyšuje. „Třeba v březnovém termínu přišlo téměř 15 dětí se svým dospělým doprovodem,“[15] napsala mi paní Kamila Rýdlová. Do budoucna se knihovna nebrání rozšířit klubový program také o přednášky a akce zaměřené na rodiče – setkání s výměnou zkušeností, přednášky, workshopy aj.

Autor fotografie: archiv knihovny v Kroměříži (Klub Puntík – setkání s Kvakem a Žbluňkem)

Pobočka Městské knihovny v Praze – Korunní

Pobočka Městské knihovny v Praze – Korunní [17] zřídila Klub maminek v letošním roce. Zajímavostí v tomto případě je fakt, že iniciátorem vzniku byly právě maminky, které měly potřebu se na mateřské dovolené nějak seberealizovat. Klubová setkání probíhají jednou za 14 dnů, přičemž první z klubů se odehrává v dopoledních hodinách (10.30 – 11.30 h) a je z většiny naplněn nějakým zvoleným tématem (zvířata, svátky, výlety atp.) a společným zpíváním, tancem, čtením z knih, a jelikož je vedoucí tohoto klubu jedna maminka povoláním psycholožka, mají maminky prostor a možnost konzultovat věci z této oblasti, nejčastěji se rozhovory dotýkají tématu výchovy a vzdělávání dětí. Druhý klub je orientován do odpoledních hodin (16.00 – 17.00 h) a zaměřuje se na výtvarnou a divadelní činnost – maminky zde s dětmi tvoří (dle ročních období, nebo případně různé loutky atd.). Klubovým maskotem je Bubulák, jenž dětem vždy prozrazuje náplň programu a naučí je také krátkou básničku. Knihovna poskytuje pro obě aktivity bezplatně své prostory, propaguje oba kluby a jejich činnost na svých webových stránkách, zajišťuje potřebné výtvarné a jiné pomůcky, techniku a v neposlední řadě také tematicky laděné knihy. „Maminky, které se vedení klubu ujaly, pracují na bázi dobrovolnosti,“[18] napsala mi Jana Roulová, DiS.

Městská knihovna v České Lípě

Městská knihovna v České Lípě [19] pořádá již několik let „dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let“, z něhož však nejsou vyloučeni ani jiní rodinní příslušníci, kteří v dané chvíli pečují o tyto děti, a proto je tak klub přístupný všem bez rozdílu – tatínky počínaje, babičkami a dědečky konče. Toto dopoledne probíhá vždy první středu v měsíci na velké sídlištní pobočce knihovny. Na program připravovali např. čtení, dílničky apod., avšak návštěvnost nebyla ohromující, ba naopak byla spíše nízká a zvažovali přerušení této činnosti. Po návratu jedné kolegyně z mateřské dovolené však získali znovu energii a chuť pustit se do oživení klubových setkání. „Dopoledne“ již není „Dopoledne“, ale „Cvičení pro rodiče s dětmi“ a postupně si získává své pravidelné příznivce – jedná se totiž o cvičení (protahování těla) pro předškolní děti spojené s říkankami a básničkami. V záloze je pak připravena malá dílnička, kde mohou děti dle svého zájmu tvořit. „Jen nevím, jak si kolegyně poradí, až jí její figurantka doroste,“[20] napsala mi v doprovodu se smajlíkem v e-mailu ředitelka knihovny, paní PhDr. Dana Kroulíková. Mezi jiným také zmiňovala, že pro propagaci této akce je zásadní využívání sociální sítě Facebook a sdílení příspěvku v maminkovských komunitách apod.

Kluby zaměřené na děti jsou v různých obměnách pořádány i v knihovnách dalších, výše je uvedený pouze velmi základní výběr z těch informací, o něž se se mnou podělily naše kolegyně. Troufám si tvrdit, že inspirace v konceptech programů je opravdu nepřeberná a velmi bohatá, stačí si jen vybrat a pustit se do realizace, věřím, že bychom mohli být příjemně překvapeni z toho, jaké reakce se nám ze strany rodičů budou vracet.

Kluby zaměřené na maminky

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

V této „kategorii“ se nacházejí kluby, které jsou obdobou toho, jejž máme i u nás v Knihovně Jiřího Mahena v BrněKlub maminek [21] je zde určen všem rodičům s dětmi do tří let věku, kteří jsou registrovanými čtenáři naší knihovny. Klubová setkání u nás probíhají jednou za 14 dnů ve středu od 10.30 h v některé z našich kluboven, případně ve Family Pointu , a vždy je pro účastníky (i když bych měla spíše psát většinou pro účastnice) připraven zajímavý program s pozvaným lektorem, který může maminkám poodhalit tajemství nějakého odvětví či žádané oblasti. Měli jsme zde např. program zaměřený na hyperaktivitu u dětí, prevenci infekčních onemocnění u dětí, očkování dětí, cestování s dětmi, zdravé stravy pro děti, který byl spojen také s drobnou ochutnávkou zdravých svačinkových pomazánek, masáže miminek, efektivní rodičovství a mnohé další. Oblíbené jsou také programy, které jim nabízíme tzv. z vlastních zdrojů – např. bubnohrátky, arteterapie či doporučení knih pro nejmenší děti a nově také na žádost maminek doporučení knih pro ně samotné, které by mohly číst ve volných chvilkách.

 

Autor fotografie: archiv KJM (Klub maminek – představení knih pro nejmenší a setkání s loutkou)

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově [22] spolupracuje při přípravě klubových setkání s místním Mateřským centrem Radost, tato spolupráce již trvá asi osmý rok. Setkání probíhá každou první středu v měsíci na dětském oddělení knihovny, kde je pro ně zajištěn lektor besedující s maminkami na téma, o něž projevily zájem. V měsíci květnu se zaměřoval klub na problematiku domácího vzdělávání. Knihovnice zde v době konání přednášky hlídá děti, pro účastníky je rovněž zajištěno drobné občerstvení, někdy knihovna zajišťuje i lektory a vždy také výstavku s tematickými knihami. Jak mi prozradila Lenka Němečková, místní dětská knihovnice, setkání trvá hodinu a půl až dvě a účast je velmi různorodá – od tří do dvaceti pěti maminek, přičemž některá má i tři a více dětí, takže někdy je v knihovně velmi plno a živo.

Hornozemplínská knižnice vo Vranove nad Topľou

Velmi pozitivně jsem vnímala zájem o vzájemné inspirování se a ochotné zapojení se do diskuze o klubech také ze strany „zahraniční“ (omlouvám se, ale Slovensko ještě stále pro mě není úplně zahraničí, proto je toto slovo v uvozovkách) knihovny, konkrétně Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou [23], kde začali koncem minulého roku organizovat Piatky pre matky. Paní ředitelka, Mgr. Emília Antolíková, mi napsala, že se jedná o pravidelná setkání maminek, které pobývají v pátek od 10.00 do 12.00 h v knihovně. Knihovna přitom zajišťuje program a zve nějakého pro maminky zajímavého lektora – např. spisovatelku, lékařku apod. V případě, že není možné zajistit hosta, postarají se o program samy knihovnice, které připraví pro všechny nějaké čtení, případně připraví zvlášť program pro maminky (vzdělávací) a zvlášť pro děti (pohádkový). Ačkoliv zkušeností nemají zatím dle slov paní ředitelky mnoho, jsou velmi rádi za pozitivní ohlasy maminek a rádi se o své zážitky a zkušenosti podělí i s námi, za což jsem velmi vděčná, neboť se přidávám k myšlence, že vzájemně se můžeme velmi dobře inspirovat a obohacovat, abychom mohli neustále vymýšlet a vylepšovat naše vlastní programy o nové prvky, které přilákají další a další zájemce o zapojení se do nich.

Autor fotografie: archiv knihovny ve Vranove nad Topľou (Piatky pre matky)

Když se chce, všechno jde

V mnoha ohledech by se dalo říct, že bez kvalitní spolupráce s jinými subjekty by některé aktivity knihoven nebyly takové, jaké jsou. Při přípravě programů pro kluby, ať už jsou zaměřeny na děti, nebo na rodiče, se knihovny často obracejí na místní mateřská centra, s nimiž pak následně úžeji spolupracují. Díky Mgr. Zuzaně Ježkové[25] z Knihovnického insitutu – Oddělení vzdělávání při Národní knihovně České republiky se mi do rukou dostal dokument, který zpracovává výsledky dotazníkového šetření zabývajícího se spoluprací Mateřských center a veřejných knihoven měst a obcí, které proběhlo v roce 2014[26].

Z mnoha obsažených informací bych zde ráda prezentovala tři zajímavé – s mateřským centrem spolupracuje 44 % veřejných knihoven a 31 % pouze vzájemně podporuje své aktivity, což jsou krásná čísla a jistě pozitivní zjištění, neboť je důležité vědět, že knihovny mají tak aktivního partnera. Zaměřili-li bychom se na konkrétní náplň spolupráce, pak mateřská centra uváděla, že ve čtvrtině případů spolupracují s knihovnou na prezentaci nových zajímavých knih pro děti (23 %) či autorských čteních (20 %), dále pak také na Noci s Andersenem (17 %) a jiných aktivitách, mezi nimiž se objevovaly možnosti jako návštěvy besed a programů v knihovnách, představení, kluby, vernisáže a výstavy, výtvarné dílny a mnohé další. Neméně pozitivní je výsledek, že 59 % mateřských center hodnotí spolupráci s knihovnou jako pozitivní a vzájemně prospěšnou, z čehož je možné usuzovat, že skutečně se mají obě instituce od sebe vzájemně co přiučit a mohou se vzájemně obohatit."

Pokud mohu uvést nějaký konkrétní a velmi pozitivní případ spolupráce knihovny a mateřského centra, tak s velkou radostí mohu zmínit příběh, jejž mi zaslala MgA. Magda Goláňová[27] z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, v němž popsala krásnou historii vzniku Rodinného a mateřského centra Sluníčko v jejich městě. Před 16 lety vznikly v roce 2000 ve Vsetíně nezávisle na sobě dva kluby maminek – „jeden z nich se v úzkém kruhu scházel 1x – 2x měsíčně v prostorách dětské knihovny, po čase došlo ke spojení obou klubů.“[28] Knihovna pro schůzky přípravného výboru pro založení občanského sdružení prostory a paní ředitelka knihovny, PhDr. Helena Gajdušková, velmi napomohla hladšímu průběhu zakládání sdružení tím, že uvedla zástupce klubu na městském úřadě a nasměrovala je ke správným lidem a v neposlední řadě podporovala myšlenku založení tohoto sdružení od samého začátku. V současnosti má Rodinné a mateřské centrum Sluníčko denní provoz a průměrně jej navštíví cca 20 rodičů a 23 dětí denně. RMC zaměstnává šest stálých zaměstnanců a pro své klienty pořádá besedy, vzdělávací akce, bazárky, velké venkovní akce apod. a pomáhají ohroženým rodinám, poskytují poradenskou činnost aj. Spolupráce s knihovnou pokračuje po celou dobu jeho činnosti. Z celého příběhu, který jsem pro potřeby článku zkracovala, dýchala především lidskost a snaha pomoct dobré věci, být prospěšný a podpořit dobrou věc.

Na úplný závěr jsem si nechala jeden z povzbuzujících e-mailů, který sice neodkazuje na spolupráci s žádným mateřským centrem, zato však poukázal na mou myšlenku z úvodu tohoto článku. Zářným příkladem toho, že začátky jsou krušné, ale vyplatí se vyčkat a setrvat ve snažení, jsem získala od paní Lenky Knapové Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce , která mi ve svém e-mailu popsala kostrbatou, ale přesto na svém konci úspěšnou cestu k založení a rozběhnutí Klubu maminek. Klub maminek zde založili v březnu 2013 – na první setkání měli připraveno divadélko a pozvaného hosta (autorku místních peckovských pověstí – paní spisovatelku Naďu Hamanovou). Setkání se tehdy účastnilo 6 maminek s dětmi, ale činnost klubu se nerozvíjela příliš dobře, maminky byly velmi pasivní a neměly potřebu se do klubových činností zapojovat. Na konci prvního roku chodila pouze jedna maminka, tudíž základní cíle klubu – setkávání rodičů na mateřské dovolené a vzájemná výměna zkušeností – zde nebyly naplňovány, a proto klub po roce ukončil svou činnost, když tato jediná maminka nastoupila do práce. Na tomto přístupu rodičů bylo také zarážející, že ve městě není možnost navštěvovat hřiště, tudíž rodiče nemají moc jiných možností, kde se setkávat. „Přesto jsem nechávala dveře otevřené a dále jsem v letácích a na stránkách knihovny nabízela možnost znovuobnovit činnost klubu,“ napsala mi paní Knapková ve svém e-mailu[29]. Tato strategie se nakonec ukázala jako účinná – od letošního března projevilo o obnovu klubu zájem několik aktivních maminek, které se zapojují také do organizace aktivit (jedna umí hrát na piano, další vede tvůrčí dílničky, jiná předcvičuje atd.). V současné chvíli mají v Pecce za sebou pět až šest setkání a postupně se ke klubu přidávají další maminky. V podmínkách nejsou žádné klubové průkazky ani nic podobného, jen se společně domluvily, že si založí klubový fond, do něhož budou vybírat 30 Kč a jakmile se jim sejde větší obnos peněz, mohou si za ně pořídit materiál, nebo vyrazit na společný výlet. Na jednom z dubnových setkání vznikl také název klubu – jmenují se nyní Harantíci, inspirovali se totiž jménem místního velkého rodáka Kryštofa Haranta. „Já osobně mám velkou radost, že se klub takto slibně rozjíždí a musím dát za pravdu těm, kteří mi radili, ať vydržím, že se třeba časem najdou aktivní maminky, které jsou, jak je vidět, tím nejdůležitějším pro činnost klubu.“[30]

Závěr

Myslím, že lepší zakončení článku bychom si ani nemohli přát. Sama za sebe mohu říct, že vést Klub maminek není vždy nejjednodušší, ale když od nás odcházejí pak spokojené maminky, které získaly cenné informace od lektorů, prožily úžasný interaktivní program a popovídaly si a vzájemně si vyměnily zkušenosti, odcházím i já sama příjemně naladěná a s uspokojenou potřebou udělat něco příjemného a užitečného pro ty druhé. Navíc se nezřídka sama něčemu novému přiučím. Ráda bych proto vám všem, kteří se pouštíte do zakládání klubů maminek, či je již nějakou dobu při knihovně vedete, popřála, abyste měli ze strany rodičů vždy trvalý zájem o tuto službu, aby za vámi rádi přicházeli do knihovny a sdíleli s vámi společné zážitky – může to být obohacující nejen pro rodiče na mateřské, ale také pro vás/nás samotné – člověk se učí celý život a vlastní zkušenosti jsou těmi nejlepšími učiteli.

Zdroje

 • [1] E-mailová korespondence s Mgr. Jarmilou Kyselou [online], 27. dubna 2016.
 • [2] Akce: Plánovaný seznam akcí. Hlídání dětí Rokycany [online]. 2014 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: <http://hlidani-deti-rokycany.webnode.cz/akce/ >.
 • [3] E-mailová korespondence s Bc. Klárou Beranovou [online], 27. dubna 2016.
 • [4] E-mailová korespondence s Alenou Jelínkovou [online], 27. dubna 2016.
 • [5] E-mailová korespondence s Bc. Lucií Polákovou [online], 27. dubna 2016.
 • [6] E-mailová korespondence s Lucií Dořičákovou [online], 12. května 2016.
 • [7] Sovičky: klub pro předškolní dětičky. KNIHOVNA!!!: za vším hledej knihu [online]. 2009 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: <http://cms.kmo.cz/www/cl-900/607-sovicky/35879-sovicky-klub-pro-predskolni-deticky/ >.
 • [8] Dobrodružství opičky Rozárky: Vaříme s dětmi - pozvánka. Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. 2016 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: <http://www.kjm.cz/udalost/rozarkavarime >.
 • [9] E-mailová korespondence s Mgr. Petrou Pekárkovou [online], 28. dubna 2016.
 • [10] Naseknihovna: Čtení pro nejmenší. Rajce.net [online]. ©2005-2016 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: <http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Cteni_pro_nejmensi_-_13._5._2016/#IMG_9751.jpg >.
 • [11] MRKni: máme rádi knížky. Knihovna Třinec [online]. 2012 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: <http://www.knih-trinec.cz/index.php?id=oddeleni/detske/akce/mrkni >.
 • [12] E-mailová korespondence s Renatou Chloubovou [online], 27. dubna 2016.
 • [13] Dětský Klubík. Městská knihovna Rychnov u Jablonce nad Nisou [online]. [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: <http://knihovna.rychnovjbc.cz/_34850_detsky-klubik/#.V0hkFI9OKUk >.
 • [14] E-mailová korespondence s Kamilou Rýdlovou [online], 29. dubna 2016.
 • [15] E-mailová korespondence s Kamilou Rýdlovou [online], 29. dubna 2016.
 • [16] Kvak a Žbluňk v Klubu Puntík. Knihovna Kroměřížska [online]. 2009 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: <http://www.knihkm.cz/fotogalerie/2016/kvak-a-zblunk-v-klubu-puntik/4229.html#gal >.
 • [17] E-mailová korespondence s Janou Roulovou, DiS. [online], 30. dubna 2016.
 • [18] E-mailová korespondence s Janou Roulovou, DiS. [online], 30. dubna 2016.
 • [19] E-mailová korespondence s PhDr. Danou Kroulíkovou [online], 6. května 2016.
 • [20] E-mailová korespondence s PhDr. Danou Kroulíkovou [online], 6. května 2016.
 • [21] Klub maminek: červen - pozvánka. Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. 2016 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: <http://www.kjm.cz/udalost/klub-maminky-cerven >.
 • [22] E-mailová korespondence s Lenkou Němečkovou [online], 29. dubna 2016.
 • [23] E-mailová korespondence s Mgr. Emíliou Antolíkovou [online], 2. května 2016.
 • [24] Piatky pre matky pokračujú v knižnici zaujímavými témami. Vranovské novinky [online]. 2011 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: <http://www.vranovske.sk/sk/clanky/2015-47-piatky-pre-matky/ >.
 • [25] E-mailová korespondence s Mgr. Zuzanou Ježkovou [online], 29. dubna 2016.
 • [26] KOLÍNSKÁ, Rut a Lucie NEMEŠOVÁ. Spolupráce mateřských center s veřejnými knihovnami: Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center [online]. Síť mateřských center o.s., 2014 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: < http://media1.webgarden.name/files/media1:543c13a7bbcf7.pdf.upl/SitMC_Dotaznikove%20setreni_Spoluprace%20MC%20s%20verejnymi%20knihovnami_2014.pdf>.
 • [27] E-mailová korespondence s MgA. Magdou Goláňovou [online], 26. dubna 2016.
 • [28] E-mailová korespondence s MgA. Magdou Goláňovou [online], 26. dubna 2016.
 • [29] E-mailová korespondence s Lenkou Knapovou [online], 27. dubna 2016.
 • [30] E-mailová korespondence s Lenkou Knapovou [online], 27. dubna 2016.

Citace

LIŠOVSKÁ, Pavlína. Malí a ještě menší v knihovně. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 5/2016 [cit. 2016-10-23].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/mali-v-knihovne.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku