Česky | English

Mediální gramotnost v Městské knihovně Litvínov

Autor: Vladimír Kraft
Číslo: roč. 8, č. 3/2022
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Mediální vzdělávání v Městské knihovně Litvínov

Obsahem tohoto článku je nástin mediálního vzdělávání dětí, které ve svých lekcích pro základní školy dělá Městská knihovna Litvínov. Cílem těchto řádků je poskytnout dalším lektorům inspiraci, nabídnout metodiku a již hotové lekce na toto téma a podělit se o několik šikovných zdrojů, ze kterých se pro naši práci dá velmi mnoho načerpat. Začněme ovšem malým úvodem.

Proč bychom měli učit mediální gramotnost právě my?

Se stále dostupnějšími moderními technologiemi, kdy se nám do kapsy vejde počítač s výkonem, o němž se nám před deseti lety ani nesnilo, přišlo mnoho příležitostí. Máme možnost získat informaci téměř o čemkoliv během několika vteřin. Jsme schopni v reálném čase mluvit s lidmi po celém světě. Můžeme přes internet rychle sdílet své vědomosti a obohatit další lidi o svůj pohled na věc a podpořit tak různorodost názorů. Ovšem každá dobrá věc má i své stinné stránky.

Výhoda, že se v tomto svobodném prostoru může vyjádřit každý, je zároveň i nevýhodou. Vezměme si příklad z nedávné doby. V rámci celosvětové pandemie se k problému vyjadřovalo mnoho odborníků, kteří svou odbornost v oboru virologie získali mnohaletým studiem a dlouhou praxí. K tomuto problému se však vyjadřovali i lékaři jiných odborností, ale i politici, umělci a mnoho dalších. Jejich nevhodná vyjádření měla často větší dopad než názory odborníků a již málokdo si řekl, že stejně jako od virologa bych si nenechal vrtat zub, tak zubaře bych neměl brát jako autoritu ve věcech virologie.

A tím se dostáváme k poslání knihovny moderní doby. Knihovny byly odedávna svatyně moudrosti a baštami vědění. Tak jako se mění svět kolem knihoven, musí se měnit i knihovny. Kdo jiný než školy a knihovny by tedy měl vzdělávat lidi v kritickém přístupu k informacím na internetu a jejich ověřování?

Terčem dezinformací, podvodníků a agresorů jsou nejčastěji senioři, kterým se ale v tomto článku nebudeme věnovat, i když mnoho z níže psaného je možno přenést i na tuto věkovou skupinu. Druhou nejvíce ohroženou skupinou jsou děti a právě na ně se zaměříme.

Odkazy na materiály a hotové lekce pro děti

Již jsme si vysvětlili důležitost výuky kritického myšlení a ověřování informací. Nyní je třeba načerpat inspiraci a dostatek informací k sestavení programu, kterým bychom mohli začít pomáhat. V dnešní době je již mnoho zdrojů, kde materiály a metodiky najít. Na několik těchto skvělých zdrojů se teď podíváme.

Databáze HOAX.CZ  je jedna z nejstarších stránek, která se věnuje lživým informacím šířeným po internetu, online podvodům, řetězovým e-mailům a mnoha dalším nebezpečím. Můžete si zde například ověřit, pokud Vám přijde nějaká podezřelá zpráva typu: „Vaše tetička v Argentině, o které jste v životě neslyšeli, zemřela a zanechala Vám pohádkové jmění. Stačí jen dát své údaje k účtu a vše je Vaše.“ Toto je jeden z nejběžnějších podvodů, kdy se podvodník snaží vykrást Váš účet.

Projekt E-BEZPECI.CZ rovněž poskytuje databázi lživých informací a podvodů na internetu. Je zde dokonce možnost si objednat vzdělávací program pro 2. stupně základních škol až po dospělé.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost má na svých stránkách OSVETA.NUKIB.CZ  velkou škálu videokurzů pro věkové skupiny od předškolních dětí až po seniory. Z nich je výborný například pro 8. a 9. třídu online kurz Jsem netvor na základce a pro středoškoláky z 1. a 2. stupně Jsem netvor na střední s dětem známým YouTuberem Lukefrym (Lukáš Fritcher).

Skvělým zdrojem lekcí na různá témata je projekt JSNS.CZ (Jeden svět na školách), kde naleznete výuková videa i s metodikou a dalšími materiály. Lekce je hotová, stačí ji jen vzít a začít pracovat s dětmi, případě určitá videa využít ve vlastním programu. Zde je velmi hezký cyklus videí Kovyho mediální ring s YouTuberem Kovym (Karel Kovář).

Všechny tyto odkazy vřele doporučujeme. Můžete zde čerpat inspiraci, nebo využít již hotové lekce. Další možností jsou lekce, které vám ráda poskytne litvínovská knihovna.

Lekce mediální gramotnosti v Městské knihovně Litvínov

Knihovna pořádá velké množství lekcí pro děti od školek po střední školy. Celou nabídku si můžete prohlédnout na stránce knihovna-litvinov.cz/pro-skoly . V tomto článku se budeme věnovat třem z nich, protože se přímo zabývají buď ověřováním informací, nebo prevencí nástrah na internetu.

První z nich je lekce s názvem TvTupixx aneb koukáme na YouTube, ale s rozumem. Program již podle názvu pracuje s videoplatformou YouTube a je určen pro žáky 4. a 5. tříd základních škol. Děti se nejdříve dozvědí něco o historii YouTube, jak vznikl, kolik lidí na něj kouká, jaké video na něm bylo první a jaké je teď nejsledovanější, kdo YouTube vlastní a jak vydělává na jejich pozornosti. Lekce mluví okrajově i o reklamě a vysvětlí pojem clickbait (poutavý titulek, který vás nutí kliknout). V hlavní části programu lektor pracuje s kanálem tzv. „odpadní tvorby“ TvTwixx , kde společně s dětmi hledá chyby ve videích a dokazuje lhaní, krádeže a vandalismus jeho tvůrců. V závěru lekce je ukázána kvalitní tvorba YouTubera Martina Roty a jeho kanálu Vědecké kladivo , díky němuž lektor usvědčí TvTwixx ze lži. Cílem celého programu je uvědomit si, že ne všechno na internetu je pravda, střihy ve videu mohou zcela změnit jeho podstatu a je třeba si informace ověřovat.

Pokud vás tato lekce zaujala, litvínovská knihovna vám ji ráda poskytne. Můžete ji použít celou (cca 90 minut), nebo využít její část ve svém programu. V případě zájmu pište na e-mail: kraft@knihovna-litvinov.cz .

Druhou lekcí jsou Sociální sítě. Ta je určena pro 6. a 7. ročník základní školy a věnuje se vlivu Facebooku, Instagramu a Tiktoku na děti. Jako u lekce o YouTube je zde řešen problém lživých informací, ale více se lekce zabývá nebezpečím podvodníků, agresorů a sexuálních predátorů, kteří zde čekají na svou oběť. V neposlední řadě lektorka Michaela Musialová s dětmi probírá vliv sociálních sítí na psychiku. Cílem lekce je naučit se bezpečně pohybovat na sociálních sítích, přistupovat kriticky k informacím, chránit sebe a své osobní údaje a uvědomit si, že sociální sítě nejsou odrazem reality. Ne každá dívka je hubená, ne každý kluk má svaly a penis obřích rozměrů, ne každý má nejnovější iPhone a tak dále.

V případě zájmu o tuto lekci nebo další dotazy můžete napsat na e-mail: musialova@knihovna-litvinov.cz .

Poslední z lekcí mediální gramotnosti je lekce Kyberšikana. Ta vychází z malého výzkumu, který Městská knihovna Litvínov udělala v roce 2019 na 393 žácích 4. a 5. tříd základních škol v Litvínově a okolí. Dětem byla položena otázka, zda se již setkaly s kyberšikanou. Nejdříve jim bylo vysvětleno, co kyberšikana vlastně je a jak ji mohou poznat. Děti následně házely papírky do uzavřené krabičky, do níž odhlasovaly všechny třídy ze všech škol. Ta byla otevřena až na konci školního roku. Nikdo se tedy nemusel bát napsat pravdu, protože nešlo poznat, která odpověď byla z jaké školy. 133 z 393 dětí odpovědělo, že se již s kyberšikanou setkaly (tedy každé třetí dítě).

Na základě toho vznikla lekce Kyberšikana, která cílí na žáky 4. a 5. ročníku základní školy, tedy vrstevníky dětí účastnících se výzkumu. Lekce pracuje se skutečnými tragickými příklady kyberšikany a vyvolává v dětech soucit s obětí. Během lekce zazní sprostá slova a rasistické a homofobní nadávky. Ty jsou následně vysvětleny a odsouzeny. Cílem je dětem ukázat, kam až může kyberšikana a šikana dojít a že je hloupost soudit člověka podle vzhledu, barvy kůže nebo sexuální orientace. Člověk je jen takový, jaké jsou jeho činy. V druhé části lekce je dětem představeno několik pravidel chování na internetu a rady, jak reagovat a zachránit se v situaci, kdy je někdo šikanuje.

I tato lekce je vám plně k dispozici. V případě zájmu pište na e-mail: kraft@knihovna-litvinov.cz .

Opětovný výzkum kyberšikany

U poslední lekce, o které je zde psáno, byl zmíněn malý výzkum na necelých 400 dětech, který proběhl v Litvínově v roce 2019. Městská knihovna Litvínov by ráda tento výzkum zopakovala, ale ve větším měřítku. Prosí tedy touto cestou o pomoc další knihovny ze všech koutů republiky, aby se přidaly k zopakování výzkumu na co nejvíce dětech 4. a 5. tříd základní školy v co nejvíce regionech.

Výzkum bude probíhat v druhém pololetí tohoto školního roku stejnou formou, jako výzkum předchozí. Dětem bude položena otázka, zda se setkaly s kyberšikanou a bude jim vysvětleno, co to je. Děti neodpovídají nahlas, ale zaškrtávají na papírku „Ano, setkal/a“ nebo „Ne, nesetkal/a“. Následně svůj hlas žáci hodí do zapečetěné hlasovací krabice. Každé dítě je u krabice a hlasovacích lístků samo (nesmí zde být ani učitel, ani knihovník). Krabice se otevře až na konci školního roku, díky tomu mohou být děti dopředu ujištěny, že jejich odpověď nebude nikdo znát. Data, která zjistíte, následně pošlete ke zpracování do Městské knihovny Litvínov. Z nich pak vzejde širší obraz toho, kolik dětí se již s kyberšikanou setkalo. Toto může být následně použito jako argument například pro zřizovatele, proč je vaše práce důležitá, když děti vzděláváte v oblasti mediální gramotnosti a bezpečnosti na internetu.

Pokud se budete chtít výzkumu zúčastnit, napište na e-mail: kraft@knihovna-litvinov.cz .


Průzkum na téma kyberšikana, zdroj: Městská knihovna Litvínov

Slovo závěrem

Doufáme, že vám tento článek poskytl potřebnou inspiraci nebo pomohl najít zdroje informací k vašim lekcím mediální gramotnosti. Možná se někdy během těchto lekcí nebo při jejich přípravě budete cítit, jako byste bojovali s větrnými mlýny, ale pokud se vám za celou dobu podaří jen jedno dítě přesvědčit, aby někam nenahrálo svou nahou fotku, nebo aby se nesešlo s člověkem, kterého zná jen z internetu, tak jste uspěli.

KRAFT, Vladimír. Mediální gramotnost v Městské knihovně Litvínov. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2022, roč. 8, č. 3 [cit. 2022-11-07].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/medialni-gramotnost-v-mestske-knihovne-litvinov.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku