Česky | English

Eva Miksová – krátký medailonek

Autor: Mgr. Hana Kólová
Číslo: roč. 4, č. 4-5/2018
Rubrika: Impulsy u kávy
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

U kávy s Evou Miksovou

Máte zkušenost se vzděláváním dětí s handicapem. S jakým typem postižení pracujete především?

Dříve jsme měli převážně těžce zrakově postižené žáky. V současnosti jsou na naší škole děti s různými typy těžšího zdravotního postižení. Ve třídě se tak potkávají děti tělesně i zrakově postižené, děti s vadou řeči, s autistickými problémy, mentálně postižení i děti s poruchami učení.

Své svěřence pravidelně vodíte na vzdělávací programy do knihovny. Jak jste spokojená s jejich úrovní?

Vzdělávací programy pořádané Knihovou Jiřího Mahena navštěvujeme již mnoho let. Byli jsme i jednou ze škol, které se podílely na projektu Ruku v ruce. Pořady jsou většinou velmi dobře připravené. Dokonce bych řekla, že jejich úroveň je stále lepší a lepší. Za to všechny knihovnice i knihovníky velmi obdivuji.

Co byste poradila knihovníkům při vytváření nové besedy určené pro děti s handicapem?

Přistupovat ke všem dětem stejně. Lepší jsou kratší programy, tak jak je připravujete u vás. Dobré je střídání činností a dávat častěji dětem možnost k diskusi a zpětné vazbě. U nevidomých dětí se nebát používat slova jako podívej se, prohlédni si.

Jsou vaši svěřenci pravidelnými čtenáři?

Jak které dítě. Máme nevidomé děti, které čtou denně, i když to pro ně není jednoduché. Braillské knihy jsou velké a přepis jedné běžné knihy má v Braillově písmu hodně dílů. Také je menší výběr titulů. V každé třídě jsou velcí čtenáři, slabší čtenáři i děti, které nečtou.

Máte nějaký osvědčený způsob, jak děti přivést ke knize?

Zkoušet to stále znovu. Hledat tituly, které by je zaujaly, a zvláště u slabších čtenářů nebo nečtenářů podporovat četbu jakékoli knihy. Určitě děti oceňují nové knihy. Nečtenářům nabízíme knihy s méně stránkami. Každý rok se dětí ptáme, jaké tituly by chtěly dokoupit. Někdy nás jejich nápady překvapí. Určitě je fajn, že chodíme do knihovny na různé besedy.

Pozorujete, že se postoj dětí ke čtení v průběhu let mění? Pokud ano, jak?

Děti mají mnohem větší zájem o sci-fi a fantasy, u starších dětí se stírá rozdíl mezi knihami pro mládež a pro dospělé. 

Po jaké knížce sama ráda sáhnete ve chvílích volna?

Mám celkem velkou škálu zájmů. Snažím se číst i všechny nové knihy, které kupujeme do školní knihovny. Teď zrovna čtu Pratchetta.

Poradila byste knihovníkům nějakou knihu či materiál, jež by mohly obohatit jejich vztah k handicapovaným dětem?

Knih o handicapovaných dětech jsem přečetla celkem dosti, ale nic objevného jsem zatím nenašla. Často se pokouším je srovnávat s našimi dětmi, ale prostě jsou to hlavně děti [které obohacují].

Co byste popřála knihovnám a nám, knihovníkům, do nového roku?

Bezvadné šéfy, hodné čtenáře, fantastickou rodinu a spoustu nových knih a nápadů.

KÓLOVÁ, Hana. Eva Miksová – krátký medailonek. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 4-5/2018 [cit. 2018-02-01].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/miksova-medailonek.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku