Česky | English

Na potítku

Autor: Mgr. Kristýna Havlová
Číslo: roč. 5, č. 1/2019
Rubrika: Impulsy na webu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Trochu lepší telefon s připojením k internetu a záliba ve čtení, jen tak málo stačí k tomu, aby se dnes stal člověk novodobým literárním kritikem neboli booktuberem.

Za tipy na „dobré“ čtení nemusíme chodit daleko, internetové vody nám vedle knižních sociálních sítí jako jsou Goodreads nebo Databáze knih nabízí nepřeberné množství blogů a video kanálů zaměřených na literární svět. Booktuberem může být knihkupec i obyčejný knihomol, který své názory na knižní novinky, oblíbené tituly a autory prezentuje prostřednictvím videí na internetových serverech. Stručně řečeno, stát se booktuberem je velmi snadné. A právě v tom tkví malý kámen úrazu.

Booktubering se totiž pomalu stává jedním z marketingových nástrojů. Uživatel kanálu YouTube s osmnácti tisíci odběrateli (což je na český rybníček vcelku vysoké číslo a i tito booktubeři žijí mezi námi) už má pro nakladatele jistý potenciál. Pro takového booktubera by pak nemělo být obtížné získat recenzní výtisk. A zatímco se studovaný kritik lopotí s odborným posudkem pro několik desítek čtenářů, šikovný booktuber osloví stovky svých stoupenců pětiminutových spotem, často omezeným pouze na „líbí/nelíbí“.

Nechme však soudy stranou a posuňme se od literární kritiky k literární interpretaci. Jakožto jeden z největších komunikačních kanálů je YouTube také ideální edukační platformou, o čemž svědčí i projekt Na potítku.

Oproti běžným booktuberům se tvůrci projektu nechlubí počtem přečtených knih, ani své diváky nevybízejí ke koupi jednotlivých titulů. David Jirsa a Daniel Zezula svou pozornost totiž upírají k autorům a dílům klasické české a světové literatury.

Přestože sám název odkazuje k maturitní zkoušce, videa jsou určena nejen studentům a pedagogům, ale všem, kteří mají o výklad literárních děl zájem. Jak však sami autoři upozorňují, jejích cílem není převyprávět divákům děj a nahradit tak četbu, naopak počítají s tím, že divák obsah probíraných děl zná. Jedná se tedy spíše o opakování nebo prohlubování již získaných znalostí. Úvod videí bývá pravidelně věnován osobnosti spisovatele a kulturnímu kontextu, po němž následuje samotný rozbor díla. Tváří projektu je

David Jirsa, učitel češtiny a zároveň redaktor literární revue Aluze, který v současné době působí na Foreign Studies University v čínském Tianjinu. Nijak se netají tím, že se na jednotlivá natáčení příliš nepřipravuje a čerpá z toho, co si pamatuje, jak se říká, ze škamen. Diváci tak musí odpustit drobné nepřesnosti, kterých se autoři čas od času dopouštějí – Jiří Wolker se svých čtyřiadvacátých narozenin nedožil, Karel Hynek Mácha nemohl být ovlivněn Friedrichem Nietzschem apod.

Portál funguje od října 2016 a za dobu své existence si získal mnoho příznivců, kterých především v období maturitních zkoušek stále přibývá. Díly věnované Erbenově Kytici nebo Máchovu Máji mají více než 30 tisíc zhlédnutí a vděčné komentáře diváků svědčí o tom, že takovéto projekty mají smysl.

HAVLOVÁ, Kristýna. Na potítku. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 5, č. 1/2019 [cit. 2019-11-21].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/na-potitku.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku