Česky | English

Nebuď jako gádžo!

Autor: Helena Chábová DiS.
Číslo: roč. 6, č. 4/2020
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

O knize

  • Autorka: Františka Loubat

Titul Nebuď jak gádžo! se biograficky zaměřuje na život Roma Michala, který si celé dětství a dospívání prožil v různých ústavech a dětských domovech. Kniha tedy neodkrývá pouze život mladého Roma, ale zároveň složitou situaci rodin, systémy a komunikaci sociální služby a v souvislosti s tím odebrání/nevrácení dítěte do péče biologickému rodiči. Současně je zobrazeno žití dítěte v dětském domově a postupné objevování „skutečného“ světa, který je pro děti/dospívající často nový a nepoznaný. Příběh je psaný retrospektivně, kdy se již dospělý Michal dozvídá od rodičů a příbuzných jejich úhel pohledu na jeho tehdejší situaci.

Hlavní hrdina Michal se rodil v roce 1988 a již v té době se o rodinu, zejména o matku, zajímá Odbor sociální služby. Michal a jeho starší bratr Jiří jsou krátce na to odebráni z matčiny péče a vloženi do dětské ústavní péče. Otcové dětí nejsou kontaktovatelní. Na rozdíl od Michala se Jiří po čase vrací zpět k matce. Michal zůstává v péči sociální služby a putuje do dětského domova. Matka není podle všeho schopná věnovat péči více dětem. Až v Michalových 9 letech se ozývá jeho otec, který má zájem alespoň o částečnou péči – návštěvy a prázdninové pobyty s rodinou. Michalovi se tak otevírá úplně nový rodinný život, v němž se učí fungovat. V dětském domově zůstává až do dospělosti a završení studia na střední i vysoké škole. Postupně se pak dozvídá, proč bylo jeho dětství a dospívání zatíženo životem mimo rodinu a co vedlo úřady k odebrání Michala jeho matce.

VÝZNAM KNIHY

Význam obsahu spočívá hned v několika zásadních tématech – světových i našich národních. Zcela zřetelná je ústřední romská postava a její život, rodina. Obtížné podmínky dospívání zatíženy ještě barvou pleti, která s sebou nese stereotypně udávané vlastnosti. Michal však neřeší jen rasovou bariéru k většinové společnosti, ovšem zároveň není zprvu zvyklý na život v romské rodině. Dalším stěžejním tématem jsou pak dětské domovy a děti v nich. Čtenáři se otevírají dveře do problematiky, o které se tolik nemluví, přestože formování budoucích generací je pro společnost velice důležité.

ZDROJ

LOUBAT, Františka a Ašta Šmé. Nebuď jak gádžo! Vydání první. [Praha]: Asta Šmé, 2016. 116 stran. ISBN 978-80-906587-4-5.

 

CHÁBOVÁ, Helena. Nebuď jako gádžo!. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2020, roč. 6, č. 4 [cit. 2020-10-07].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/nebud-jako-gadzo.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku