Česky | English

Nejlepší knihy pro děti

Zlatá stuha je jediná cena v České republice, která se věnuje výhradně dětské literatuře, a během více než dvou desítek let své existence si vydobyla značnou prestiž. Není divu, vždyť v jejích porotách od samých počátků zasedají ti nejpovolanější z povolaných – spisovatelé, výtvarníci, literární teoretici a kritici, kteří tvorbu pro děti soustavně sledují.

O ceně

Letos už po čtyřiadvacáté zasedají odborní porotci čtyř částí Výroční ceny Zlatá stuha – literární, výtvarné, překladové a komiksové, aby vybrali z loňské produkce ty nejlepší knihy pro děti a ocenili jejich tvůrce a nakladatele. Zlatá stuha je jediná cena v České republice, která se věnuje výhradně dětské literatuře, a během více než dvou desítek let své existence si vydobyla značnou prestiž. Není divu, vždyť v jejích porotách od samých počátků zasedají ti nejpovolanější z povolaných – spisovatelé, výtvarníci, literární teoretici a kritici, kteří tvorbu pro děti soustavně sledují. A mezi oceňovanými se proto vždy objevují velká jména, ale i velké mladé talenty. V loňském roce – tedy za rok 2014 – bylo Zlatou stuhou „opásáno“ celkem 12 knih.

Oceněné tituly

http://www.obalkyknih.cz/file/cover/1024269/mediumVe třech kategoriích literární části to byla hravá Pohoršovna Daniely Fischerové, napínavý Zločin na Starém Městě pražském Daniely Krolupperové, Princ se žlutou hvězdou Františka Tichého. Ve výtvarné části byla oceněna Andrea Tachezy za ilustrace ke knize Ivana Binara Bořivoj a blecha Fló , Tereza Ščerbová za podmanivý výtvarný doprovod knihy Marky Míkové Škvíry a Jiří Franta za výtvarnou část titulu Proč obrazy nepotřebují názvy . Za výtvarný počin roku byla označena kniha pro nejmenší Jak zvířata spí s půvabnými ilustracemi mladé výtvarnice Marie Štumpfové a poetickými texty Jiřího Dvořáka. V překladové části byli vítězové jen dva, nonsensová poezie Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš , do češtiny převedená kolektivem překladatelů Stanislavem Rubášem, Lukášem Novákem, Zuzanou Šťastnou, a výbor taktéž nonsensových básní čtyř německy píšících básníků s názvem Malé lalulá v kongeniálním převodu Radka Malého. V komiksové části se sešlo v roce 2015 titulů jen pár a Zlatou stuhou byla oceněna kniha Kláry a Jana Smolíkových Viktorka a vesmírná dobrodružství . Kromě toho byla jako každým rokem udělena ještě tři zvláštní ocenění – Nakladatelský počin pro Baobab za vydání knihy To je M. Sasek , a dvě ceny za celoživotní dílo a přínos dětské literatuře a ilustraci si převzali básník a spisovatel Jiří Žáček a výtvarník, sochař a ilustrátor Stanislav Kolíbal.

Tentokrát se počátkem ledna na stolech Sukovy studijní knihovny sešlo více než 150 knih, a tak čeká porotce nejednoduchý úkol. Tím spíš, že v posledních letech se prudce zvedá kvalita české dětské literatury, takže o kandidáty na ocenění není nouze. A mnohdy je nutné volit mezi víceméně rovnocennými tituly. Práce výtvarné poroty je spíše kolektivní. Tři významné výtvarnice a ilustrátorky, Markéta Prachatická, Barbora Kyšková a Klára Kučerová, se scházejí nad knihami přímo v „Sukovce“, listují, prohlížejí a diskutují. Všímají si nejen kvality výtvarného projevu ilustrátorů a jeho souznění s textem, ale i grafického zpracování a celkového vypravení knihy. Práce ostatních porot, literární, překladatelské a nově komiksové, je spíše samotářská. Porotci (v literární části Iva Procházková, Alice Košková a Jana Sladová, v překladové Viola Somogyi, Alena Pokorná, Michaela Škultéty) si knihy rozeberou, odnesou domů a čtou a čtou a čtou. Musí si tituly mezi sebou průběžně vyměňovat, aby s texty byli všichni obeznámeni a mohli o nich během následných schůzek diskutovat. Překladatelé nadto porovnávají české texty s originálem. Kategorie komiksu je specifická. Komiks je nutno posuzovat jako komplexní dílo, jehož výtvarná, literární a ideová složka tvoří jeden nedělitelný celek. I proto byla mezi posuzovatele zvolena výtvarnice a pedagožka Barbora Šalamounová, překladatel Richard Podaný, který se dlouhá léta věnuje komiksové tvorbě, a komiksový kreslíř a výtvarník Tomáš Chlud.

Aktuální ročník

Nominace na Výroční cenu Zlatá stuha 2016 byly vyhlášeny na tiskové konferenci v Novoměstské radnici 31. března 2016. Počkejme si tedy, jaká zajímavá či nová jména nám přinesou. Nádherný diplom v podobě špendlíku vetknutého do vyřezávaných desek od studia Činčera si pak ti vybraní z nich odnesou ze slavnostního vyhlášení v pátek 29. dubna 2016.


ŠAVLÍKOVÁ, Lucie. Nejlepší knihy pro děti. Impulsy [online]. roč. 2, č. 1/2016 [cit. 2015-07-31].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/nej-knihy.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku