Česky | English

Nejlepší kniha o fake news, desinformacích a manipulacích!!!

Autor: Helena Chábová
Číslo: roč. 8, č. 3/2022
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Autoři knihy

Miloš Gregor, Petra Vejvodová a Zvol si info 

O knize

Samotný název knihy zní jak titulek bulvárního článku nebo zavádějící zprávy (proto ony tři vykřičníky). Právě to je možná jejím kouzlem, díky kterému zaujme větší množství čtenářů.
Obsah je členěný do šesti kapitol, přičemž začínáme studiem toho, co digitální doba a technologie přinesly v širším měřítku – fake news, dezinformace či propagandu. Autoři nevynechali pojmy jako je „hoax“ ale i dosah a moc sociálních sítí. Co je u mladších čtenářů důležité, je psychologie dezinformací a propagandy. Tedy jak je možné, že náš mozek dovolí, abychom uvěřili něčemu, co někdo jiný vyhodnotí jako hloupost. Bohužel se ne vždy jedná o to, jak moc je čtenář či posluchač takové zprávy inteligentní. Vinou zůstává kvalitní zpracování nepravdivé informace i emoce, již v nás může vyvolat.
Je možná až neuvěřitelné, jak moc je propaganda propojena s cílením na city. Tuto skutečnost si musí každý vštípit, aby se s tímto později naučil pracovat a dokázal vyhodnotit, zda ho někdo nevodí za nos nebo nechce jen stáhnout na „svoji stranu“. Důvody, proč se nové generace musejí vzdělávat v mediální gramotnosti, tedy schopnosti vyhodnocovat a vyhledávat informace, jsou jasné. Jejich život je úzce propojen s počítači i online světem. Nejde jim to „zakázat“ nebo „kontrolovat“. Techniku v životě potřebujeme všichni. Cílem je na to naše nové pokolení jen efektivně připravit a pokusit se jim vysvětlit, co je může na cestě k vědomostem a znalostem (či zábavě) potkat.

Využití knihy

Titul je určený a srozumitelný žákům 2. stupně, ale své v něm najdou i starší studenti či dospělí. Pochopitelně lze opět čerpat do vzdělávacích knihovnických programů nebo přímo při školním vzdělávání. Literatury vhodné k mediálnímu vzdělávání pro mladší ročníky není zatím zkrátka dost, přesto žáci základních škol mohou najít odpovědi na otázky nebo předejít nějakým chybám.

Zdroj

GREGOR, Miloš, VEJVODOVÁ, Petra. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! 1. vydání. Brno: CPress, 2018. 142 stran. ISBN 978-80-264-1805-4.

CHÁBOVÁ, Helena. Nejlepší kniha o fake news, desinformacích a manipulacích!!!. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2022, roč. 8, č. 3 [cit. 2022-11-07]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/nejlepsi-kniha-o-fake-news-desinformacich-a-manipulacich.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku