Česky | English

Nejlepší učitel na světě

Autor: Matty Čechovských
Číslo: roč. 8, č. 2/2022
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Autor knihy

Rob Buyea

O knize

Umíte si představit páťáka, který by chodil do školy rád? Co víc, každý den by se do ní těšil? Jednotliví vypravěči našeho příběhu jsou žáci páté třídy a do školy se rozhodně netěší. Každý tam zažívá své problémy – někdo nemá kamarády, někdo se snaží být neviditelný, někdo je šéfem dívčí party, ale bojí se, že o tohle své postavení přijde, a někdo je ve třídě úplně nový. A právě poslední zmíněné se netýká jen žačky Jessicy, ale také třídního učitele, pana Rupetta. K novému učiteli každý přistupuje po svém, od úplného nezájmu až po testování, co všechno vyučující snese a jak dalece mohou žáci zajít. Jednoho si však všichni ve třídě všimnou poměrně brzy – přestože je pan Rupett nováček i mezi pedagogy, s dětmi to opravdu umí. Netrvá dlouho a získá si srdce celé třídy, a to včetně těch, kteří by školu jinak sabotovali. No řekněte sami – počítal s vámi někdy učitel v rámci matematiky stébla trávy na fotbalovém hřišti? Nebo snad přidělil jednotlivým písmenům finanční hodnotu a nechal vás vymýšlet slovo za dolar? Když si k tomu přičteme, že je pan Rupett vtipný, vstřícný, zábavný a všímavý natolik, že zvládne každému žáku poskytnout individuálně ve správný čas přesně ty rady, které potřebuje, není divu, že si jej všechny děti oblíbily. Nic však netrvá věčně a i kariéra pana Rupetta v páté třídě základní školy jednoho dne nečekaně končí – dojde k nehodě, po které se učitel dostane do dlouhotrvajícího kómatu. Tato událost třídu nejdříve rozdělí, postupně však pevně semkne. Je možné, aby měl učitel na své žáky takto pozitivní vliv, i když je zrovna v bezvědomí? A dostane se z něj někdy, aby mu mohli poděkovat?

Využití knihy

Tato kniha v sobě obsahuje pěkné poselství a spoustu důležitých myšlenek. Díky vypravěčům, kterých je v knize celá řada (žáci se ve vyprávění příběhu střídají), může čtenář nahlédnout do mnoha životů a myšlenek, mnoha pohledů na jednu konkrétní situaci, seznámit se s rozmanitými přístupy k různým věcem. Tak například Denisovi zemřel před dvěma lety starší bratr na leukémii a rodiče se z toho dodnes nevzpamatovali, Lukáš je extrémně chytrý, a možná i proto se s ním ostatní nechtějí bavit, Annu měla máma v šestnácti letech, což je v maloměstě nepřípustné a i po letech jsou obě odstrkovány, několik žáků má rozvedené rodiče. Jinými slovy každý vypravěč v knize má něco, s čím se, ať už doma, nebo ve své vlastní mysli, pere a musí vypořádat. A zájem pana Rupetta o žáky i jeho samotná přítomnost pomůže mnohým z nich nejen mluvit s rodiči a kamarády o tom, co je trápí, ale i s tím něco udělat. Kromě toho kniha poskytuje nápadité aktivity na zábavné vzdělávání a práci s dětmi a díky návštěvám speciální třídy, kterou pan Rupett páťákům zařídil, se čtenář setká i s handicapy (autismus, nevidomý žák…). Knihu lze tedy využít na témata problémů v rodině, šikany, smrti, nových žáků ve třídě, handicapů i mnoha dalších sociálních témat, převážně ve druhé půlce se zabývá i tématem zdraví člověka. Přes to všechno je psána přehledně, srozumitelně a citlivě. Díky několika pravidelně se opakujícím vypravěčům ji lze číst i v rámci třídního kolektivu, kdy se dětem rozdělí jednotlivé role k předčítání.

Zdroj

BUYEA, Rob. Nejlepší učitel na světě. První vydání. Praha: Bambook, 2021. 287 stran. ISBN 978-80-271-3139-6.

ČECHOVSKÝCH, Matty. Nejlepší učitel na světě. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2022, roč. 8, č. 2 [cit. 2022-09-20]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/nejlepsi-ucitel-na-svete.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku