Česky | English

Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky: 1. – 3. díl

Autor: Martina Hradilová
Číslo: roč. 2, č. 3/2016
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Tyto knížky bych rozhodně zařadila mezi literaturu s tzv. přidanou hodnotou, vzhledem k tomu, že opravdu zpracovávají důležitá témata a to nejenom pro dětský svět. Témata jsou vždy zpracována v krátkém příběhu, který je dětem přibližuje velmi nenásilnou, ale přitom vlastně poučnou formou. Příběhy jsou hojně doplněny barevnými ilustracemi. Všechny díly mají vždy vzadu uveden obsah a vedle toho ještě přehled témat, která se v knize objevují. Jako například šikana, dobročinnost, adopce, učení apod.

Z těchto knížek by se dalo bohatě čerpat při běžných besedách s dětskými čtenáři a dalo by se s nimi jistě krásně pracovat, ať už při běžné besedě jako s jakýmkoliv jiným příběhem, nebo při besedě s rozšířeným povědomím o tom, co konkrétně nám který příběh přináší a jak zpracovává téma, se kterým se děti samy mohly setkat ve vlastním životě. Mě osobně zaujalo například téma adopce, které si myslím, že přesto, že se v dětské literatuře vyskytuje, stále ještě patří mezi ta méně běžná témata pro dětské čtenáře a posluchače.

KERNOVÁ, Katarína a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky. Praha: Advent-Orion, 2014. ISBN 978-80-7172-790-3.

HRADILOVÁ, Martina. Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky: 1. – 3. díl. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 3/2016 [cit. 2016-06-27].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/nevsedni-pribehy.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku