Česky | English

Nové dětství: jak vychovávat děti, aby prospívaly v digitalizovaném světě

Autor: Helena Chábová
Číslo: roč. 8, č. 3/2022
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Autor knihy

Jordan Shapiro

O knize

Tentokrát se v rubrice Doporučujeme objevuje i kniha čistě pro dospělé. Není výjimkou, že bychom doporučovali knihy pro dospělé, ovšem většinou je lze nějakým způsobem zakomponovat při vzdělávacích programech s dětmi a dospívajícími. Titul Nové dětství je však cílený na pedagogy, vychovatele či rodiče (prarodiče) – zkrátka všechny dospělé, kteří jsou nějak zasaženi výchovou dětí v moderní době, kde jsme všichni obklopení technologiemi a online prostorem.
Ať už k existenci technologií přistupujete s nadšením nebo despektem, jsou tu s námi. Možná jste i vy někdy zaslechli nebo vyslovili větu „Neseď pořád u počítače!“ nebo jste se bavili o tom, jak „mladí“ stále hrají počítačové hry. Autor, sám otec dvou synů (jak v knize uvádí), však upozorňuje na to, že měnící doba ovlivňuje i způsob trávení volného času dětí a mládeže. Děti třeba po příchodu ze školy nemusejí jít každý den na kolo, prostě je láká připojit se s kamarády ke hře a trávit čas tím. Ale je to dobře? Mají hry špatný vliv na vývoj dětí a mládeže?
Připojení má pro mladou generaci i nezvratně dobré dopady. Budování komunit a hledání lidí s podobným smýšlením. Možnost vyhledat si a ověřit si informace v reálném čase (většina z nás je díky telefonům připojena stále). Zajisté i rychlá komunikace s dospělými nebo sourozenci. Digitální svět má klady i zápory – na nás dospělých je pochopit, že není dobré vše jen zakazovat, ale chápat, že každá generace dětí má hry, které jsou jim bližší než jiné.
Možná není úkolem dětí a mládeže, aby se vzdaly používaní technologií v době, jež je silně digitální. Třeba je načase, aby se dospělí pokusili pochopit, co je vlastně na tom světě zajímá. Autor předkládá jiný úhel pohledu do výchovy dětí v digitálním světě. Nemusíme souhlasit se všemi poznatky nebo názory, ale nad některými myšlenkami je dobré se alespoň na chvíli zamyslet.
Rozhodně se nesnažíme říct, ať si děti a mladí dělají na internetu, co chtějí. Jsou určité bariéry, které je potřeba dodržovat, a není zdravé trávit veškerý čas online, osvícení modrým světlem. Ale to už se dostáváme k životnímu rozložení denních aktivit, což je opět úkolem dospělého mladé navést, jak si aktivity zdravě rozložit.

Význam knihy

Skutečně si myslím, že dospělí někdy mohou tápat, jak to s těmi dětmi a technologiemi udělat. Co je správné a co není? Na to bohužel neexistuje univerzální odpověď, ale inspiraci v této knize rozhodně najít můžete. Nejedná se o univerzální příručku, ani nenajdete odpověď na všechny otázky, někdy část textu přeskočíte, ale možná vás to přiměje k tomu, že si zkusíte promluvit s dětmi/dospívajícími, co na těch „internetech“ vidí a jestli by se vaše světy nedaly propojit i v online prostředí.

Zdroje

SHAPIRO, Jordan. Nové dětství: jak vychovávat děti, aby prospívaly v digitalizovaném světě. První vydání. Bratislava: Noxi, 2020. 359 stran. ISBN 978-80-8111-556-1.

CHÁBOVÁ, Helena. Nové dětství: jak vychovávat děti, aby prospívaly v digitalizovaném světě. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2022, roč. 8, č. 3 [cit. 2022-11-07]

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/nove-detstvi-jak-vychovavat-deti-aby-prospivaly-v-digitalizovanem-svete.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku