Česky | English

O Mamě Romě a romském pámbíčkovi

Autor: Helena Chábová DiS.
Číslo: roč. 6, č. 4/2020
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

O knize

  • Autorka: Hana Doskočilová

Zastoupení literatury s romskou tematikou nekončí pouze v knihách pro dospělé či mladé čtenáře. Romské hlavní hrdiny mohou v knihách potkat i nejmenší děti. Důležité je to hned z několika důvodů – ty nejzřetelnější jsou osvěta a povědomí. Děti jsou zvídavé bytosti a zajímají se o vše. Úkolem dospělých je formovat dětskou osobnost tak, aby mladá generace vyrostla v plnohodnotné a slušné občany. Mezi slušné chování patří respekt a tolerance, které jdou ruku v ruce se vzděláním a znalostmi. Zároveň však romské děti potřebují vědět, že jsou v knihách zastoupeni a nejsou vyčleněni z kolektivu.

Pohádková kniha „O Mamě Romě a romském pámbíčkovi“ není jen ucelený příběh. Jak autorka uvádí, jedná se o 12 romských přikázání. Ta jsou prý v romské komunitě vypravována matkami malým dětem. Kniha je tedy rozdělena do 12 kapitol, jež představují jednotlivé tematické oddíly.  Čtenář doprovází Romy v čele s Mamou Romou na jejich pouti. Mama Roma je postavou, která se stará o své (romské) děti a vede je na cestu porozumění. Z romské perspektivy se dozvídáme o stvoření světa a o putování, díky němuž se mají lidé naučit chování v komunitě, řešení problému, pokoře a poznávat a rozeznávat dobré i špatné vlastnosti. Pohádkovou formou se postupně tedy čtenář dočítá o „přikázáních“, jež jsou ve svojí podstatě určité zásady slušného chování a mají pomoci lidem být lepšími a slušnými členy komunity romské, ale i obecně komunity celospolečenské.

VÝZNAM KNIHY

Jak už bylo v úvodu naznačeno, tak zmínky v literárních dílech o menšinách jsou pro společnost nesmírně důležité. Zejména pak, když se hlavní hrdinové objevují v knihách pro děti a mládež. Existence titulů s tímto zaměřením není velká a už vůbec pro věkovou skupinu malých dětí. Kniha „O Mamě Romě a romském pámbíčkovi“ je velice zajímavě napsaná a má obrovský potenciál. Z příběhů se dozvídáme jakousi životní cestu Romů, včetně překážek, které je potkaly. Mohou se tak otevřít dveře k diskuzi o Romech, domněnkách o nich a stereotypech s nimi spojenými. Titul je vhodné zařadit do tematických soupisů literatury či v rámci mimoškolních vzdělávacích programů pro děti od 6–7 let (ačkoli kniha udává čtenářské doporučení od 8 let).

ZDROJ

DOSKOČILOVÁ, Hana. O Mamě Romě a romském pánbíčkovi. 1. vydání. Praha : Amulet, 2001. 70 stran. ISBN 80-86299-86-4.

 

CHÁBOVÁ, Helena. O Mamě Romě a romském pámbíčkovi. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2020, roč. 6, č. 4 [cit. 2020-10-07].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/o-mame-rome-a-romskem-pambickovi.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku