Česky | English

Hana Paroubková – 1. základní škola Sedlčany

U kávy s Hanou Paroubkovou, členkou poroty přehlídky OKNA

Impulsy u kávy

Odvážné rozhovory s odvážnými soutěžícími i porotou knihovnické přehlídky OKNA, která proběhla v Městské knihovně v Sedlčanech v dubnu 2016 (více).

Hana Paroubková

Autor fotografie: Jaromír Hes

Co pro vás znamenala účast v porotě na přehlídce OKNA?

Jednak pro mě byla velká pocta, že mi byla dána důvěra být členkou poroty. Vážím si toho. Zároveň bylo těžké hodnotit a rozhodnout o nejlepší „besedě“,protože v každé bylo něco ocenitelného. Během přehlídky jsem získala nové nápady a inspiraci i pro svoji práci s knihami ve škole. Utvrdila jsem se ve svém názoru, jak je tato práce knihovnic pro děti důležitá a přínosná. A nejen pro ně, ale i pro učitele. Vzájemná spolupráce je dobrým vkladem pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti. Úžasná byla i srdečná, pohodová atmosféra během celé přehlídky. Určitě by bylo pro přehlídky dobré, aby se do ní aktivně zapojily i další knihovnice a byly inspirací pro ostatní.

Uveďte tři vlastnosti, bez kterých se ve vaší práci neobejdete?

Kreativita, empatie, trpělivost...

Co z vaší práce vás nejvíce baví?

Nemůžu vybrat jednu věc. Práce učitelky na 1. stupni je velmi rozmanitá. Každý den přináší něco nového, baví mě vymýšlet nové činnosti, předávat svoje vědomosti i zkušenosti dětem, prožívat jejich úspěchy i méně pohodové dny. Těší mě, když jim dám nějaký podnět a oni se tím pak zabývají dále i mimo školu, např. ruční práce, četba knížek... Pak cítím, že moje práce má smysl, a o to víc mě baví.

Existuje literární postava, kterou byste nechtěl(a) potkat a proč?

Z knih, které jsem četla v poslední době, by to asi byla postava otce Gerty Schnirch z knihy Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch pro jeho morální vlastnosti a chování, živočišnost a slabošství, které ovlivnily několik postav příběhu. V této knize však bylo více osob, se kterými bych se setkat nechtěla.

Kdo je vaší největší inspiraci?

Inspiraci nacházím všude kolem sebe – ve zdánlivých maličkostech, v přírodě, v knihách, v setkání se zajímavými lidmi (viz vaše přehlídka) i v práci s dětmi. Konkrétní jednu osobu nechci uvést.

Jaké plány máte pro rok 2016?

V práci mě čeká rozloučení s žáky, se kterými jsem prožila 5 let. Od září se pak budu těšit s novými prvňáčky. Chci se dále vzdělávat ve svém oboru. Osobně bych se pak chtěla opět vrátit k paličkování, které jsem trochu zanedbávala. A najít si více času na čtení knih pro dospělé. V poslední době jsem četla spíše dětské knihy, abych měla přehled, mohla je doporučovat svým žákům nebo si s nimi o nich povídat.


HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Helena. Hana Paroubková – 1. základní škola Sedlčany. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 2, č. 3/2016 [cit. 2016-06-28].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/paroubkova.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku