Česky | English

Didaktické pomůcky a hry

Ve dnech 21. a 22. 6. 2017 jsme se zúčastnily semináře Didaktické pomůcky a hry v brněnské Knihovně Jiřího Mahena. Akce nás zaujala zejména svým tématem a také konáním v tak krásné lokaci, jako je Brno.

O akci

Jelikož jsme knihovnice z pobočky Městské knihovny Havířov , musely jsme na cestu vyrazit hned časně ráno. Naštěstí nám přálo krásné počasí, cestu nám nekomplikovaly žádné výluky na trati, a tak jsme na místo přijely ještě s malým časovým předstihem. V knihovně nás zaujal její interiér. Moderní budova s několika patry, spousta místa pro posezení a velmi příjemné prostředí ve mně vyvolaly příjemné pocity. Postupně se registrovaly i ostatní účastnice a místnost se začínala plnit všemi, kteří se přijeli vzdělávat i pobavit.

Den první

První blok přednášek odstartoval Radek Neumann s tématem Zábavné učení – Ditipo. Představil nám spoustu zajímavých her, jako například Najdi Montyho, Tastaro, Human body a spoustu dalších. Tyto jednoduché didaktické pomůcky nám měly být ukázkou, jak v dětech vzbudit zájem o hru a přesvědčit je, že učení není nic nepřátelského. Formou těchto jednoduchých aktivit v nich vyvolat touhu poznávat i učit se. Následovala polední pauza, po které už jsme se mohly těšit na workshopové odpoledne.

První workshop byl na téma Aktivizace dětí při besedách (tradičními i netradičními) pohybovými aktivitami. Představila se nám Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně. Poznaly jsme řadu pomůcek, pro většinu z nás známé, avšak jejich využití jsme prozkoumaly do větší hloubky. Seznámily jsme se tak s využitím padáku, novin, švihadel, židlí, víček od PET láhví a nafukovacích balónků. V dnešní době jde pohyb trochu do ústraní, a proto jsme vděčně naslouchaly jak tyto tradiční i netradiční pohybové hry můžeme zařadit do programu besed. Pro příklad si můžeme trochu přiblížit práci s padákem. Zahrály jsme si na děti a vyzkoušely si, co s ním všechno vymyslíme. Lektorka nás poprosila, abychom si každá zvolila určitou barvu, na kterou se následně posadíme. Potom jsme utvořily kruh a povídaly si o barvách a materiálech. Také jsme si vytvořily umělý vítr a postupně se po padáku procházely jako po rozbouřené hladině. S pomocí míčků jsme hrály závody nebo si vytvořily stan. Na řadu pak přišly další zmiňované pomůcky, a tak jsme strávily příjemné pohybové odpoledne.

Ve druhém workshopu, který vedla Mgr. Heda Lišková, jsme se opět vrátily do židlí a věnovaly se pro změnu výtvarnému umění. Tématem byly Lapbooky aneb Interaktivní vzdělávací knížky domácí výroby. Lapbooky jsou jakési moderní „encyklopedie“, které si každý může vyrobit doma na jakékoliv téma. Do těchto sešitů můžeme zařadit různorodé úkoly, které slouží k aktivizaci dětí. Vyzkoušely jsme si tedy, jak vyrobit lapbook na téma lidské tělo. Ten, kdo oplývá nápady a fantazií, se může s lapbooky opravdu vyhrát. Tato aktivita zakončila náš dnešní program a my mohly vyrazit do ulic a užívat si krásy města.

Den druhý

Druhý den zahájil seminář Deskové hry a Lekotéka jako vzdělávací pomůcky, který si pro nás připravili pracovníci z Knihovny pro děti a mládež z KJM v Brně . Byly nám představeny různé deskové hry , které naši lektoři využívají na programech, ale také je vítají rodiče jako užitečné vzdělávací pomůcky . Nás zaujaly například: Hádanky dráčka Fráčka, Přečtu ti, mami, nebo Pexeso pro uši. Mě osobně oslovila hra Balanční krokodýl, jelikož se jedná o obměnu dřívějšího mikáda, které jsem milovala ve svém dětství. Dále jsme poznaly hry jako Dixit, Moje první Česko, Dávej bacha nebo tzv. Story cubes. Poté jsme měli možnost si hry prohlédnout, kouknout se, jak fungují, a ty, které nás nadchly nejvíce, jsme si mohly zahrát. Lektoři nám ochotně vysvětlili pravidla, a tak jsme se do toho mohly s chutí pustit. Vybraly jsme si hru Labyrint, kterou jsme dosud nehrály. I nás dospělé hra velmi bavila a zpříjemnila nám čas. Následovala polední pauza a před námi byly ještě dvě přednášky.

Hračky a didaktické pomůcky ilustrační foto (Zdroj: archiv KJM)

Mgr. Pavlína Lišovská (KJM v Brně) nás provedla tématem Pracovní listy – jak správně na ně?. Zopakovaly jsme si základní pravidla, jak vytvořit pracovní listy pro děti, aby byly co nejsrozumitelnější, nejčitelnější a samozřejmě bez chyb. Dozvěděly jsme se, jak správně pokládat otázky, kam umístit obrázky apod. Příkladem pro nás bylo pár nešťastně sestavených pracovních listů a my zkoumaly, co bychom na nich měly opravit a čeho se vyvarovat. Celý seminář zakončila svou besedou, Hoď si kostkou a začti se! Mgr. Tereza Nakládalová (metodička Čtenářských klubů). Vyzkoušely jsme si tak čtenářské kostky na vlastní kůži. Touto zábavnou formou jsme si popovídaly o našich rozečtených knihách a mohly jsme se tak nad nimi hlouběji zamyslet. Na ukázce knihy Skříp, škráb, píp a žbluňk! jsme si vyzkoušely vybrané otázky z kostek a společně si o nich popovídaly.

Shrnutí

Jsme velice rády, že jsme se mohly semináře zúčastnit. Odnesly jsme si z něj řadu poznatků a užitečných rad, které určitě využijeme při další práci. Chtěly bychom také poděkovat KJM za pozvání a také všem lektorům, kteří nám přednášeli a hezky se o nás po celé dva dny starali.

FILÍPKOVÁ, Pavla. PILKOVÁ, Kateřina. Didaktické pomůcky a hry. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 3, č. 4/2017 [cit. 2017-12-06].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/pomucky-hry.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku