Česky | English

Příběh chytrého města

Autor: Helena Chábová DiS.
Číslo: roč. 6, č. 5/2020
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

O knize

  • Autor: Petr Mrázek

Ekologii lze pojmout jako aktivní péči o životní prostředí v podobě třídění odpadu, omezování nerecyklovatelných materiálů, vyhledávání a používání snadněji odbouratelných alternativ v běžném každodenním životě. Zároveň však můžeme přemýšlet dopředu a vytvářet moderní možnosti doprovázející lidstvo na životní cestě, jež nahradí současný životní styl, aniž by způsobily uživatelům jakákoli trápení. Technický rozvoj ulehčující životnímu prostředí se nabízí například v motoristickém průmyslu, teplárenském či energetickém odvětví.

Hlavními hrdiny vzdělávacího příběhu je Honzík, Lucie a jejich kamarád Tomáš, kteří společně se svým dědečkem zjišťují, co může přinést moderní věda a průmysl do životů lidí a k ochraně planety Země. Společně vyrážejí do Třebíče, kde je Ekotechnické centrum Alternátor a tam zkoumají moderní technologie. Objevují, že jezdit se dá v dopravních prostředcích, které fungují na elektřinu, a tak je jejich provoz ekologičtější, také sluneční svit a povětrnostní podmínky může lidstvo využít k čistému získávání elektřiny. Nakonec se inspirují i tím, jak vypadají rodinné domy, u nichž se předem myslelo na jejich nižší dopad na přírodu. Poznávací výlet dětí je pochopitelně doplněn odbornými informačními tabulkami, které dětem vysvětlují to, co se v příběhové části děje. V závěru knihy na čtenáře čeká test ověřující a rozšiřující znalosti.

POUŽITÍ KNIHY

Čtenářské určení knihy je od 5 let a tomu odpovídá i obsah. Pochopitelně je u naučné literatury vhodná četba s dospělým, který má prostor dovysvětlit nepochopené nebo úplně nové termíny a informace. Kniha je koncipována tak, že ji lze použít v rámci samostatného předčítání nebo s ní doplnit vzdělávací program.

ZDROJ

MRÁZEK, Petr. Příběh chytrého města: jak Honzík objevil, jak budou fungovat města v budoucnost. 1. vydání. V Brně: Edika, 2018. 47 stran. ISBN 978-80-266-1264-3.

 

CHÁBOVÁ, Helena. Příběh chytrého města. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2020, roč. 6, č. 5 [cit. 2020-12-11].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/pribeh-chytreho-mesta.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku