Česky | English

Jak koncipovat prostor pro mladé v knihovně

Dne 5. září 2017 proběhl v Knihovně Jiřího Mahena v Brně další ze seminářů v rámci Klubka. Tentokrát nesl název Mladí v knihovně a jako přednášející vystoupili tři absolventi Fakulty architektury VUT v Brně, kteří se snažili nastínit, jak by měl vznikat a následně také vypadat vhodný prostor pro mladé v knihovně. V článku naleznete souhrn nejzajímavějších postřehů a tipů, které zazněly.

Klíčové pojmy

Komunikace

Architekti ze všeho nejdříve apelovali na dobrou komunikaci mezi knihovníky, architekty a čtenáři, protože designově krásný regál nemusí vůbec plnit potřebnou funkci. Navíc ve chvíli, kdy se takový regál hradí z projektových peněz, je třeba pamatovat na to, že každý projekt má svou udržitelnost, takže s ním nemůžete například následující čtyři roky nic udělat a pak vám nezbývá nic jiného než litovat, že jste návrhům nevěnovali větší pozornost.

http://data.kjm.quonia.cz/tmp/gal2087/big/IMG_0078.jpg

Inspirace

pokud má nějaké místo v knihovně patřit mladým a oslovit je, aby v něm chtěli trávit svůj volný čas, je dobré se inspirovat tam, kde to funguje. Tak například dobrým vzorem mohou být čajovny a kavárny, kam si mladí chodí popovídat, zahrát deskovky, pracovat na školních projektech apod. Ta místa nabízejí pohodlí a trochu soukromí, občas to jsou doslova zašívárny. Každé takové místo musí mít svůj styl nebo příběh, aby si ho mladí oblíbili, jinak to bude prostě jenom jedna z mnoha kaváren/knihoven. V knihovně je asi nejdůležitější, aby se takový prostor odlišoval od klasického prostoru s knihami. Ne že by tam knihy neměly být, ale je nutné, aby mladí už od pohledu poznali, že tenhle koutek je pro ně, že to není sklad na knihy, ale spíše klubovna.

http://data.kjm.quonia.cz/tmp/gal2087/big/IMG_0074.jpg

Atmosféra

Právě dobrá atmosféra může takový dojem podpořit. A jak jí docílit? Například je možné (samozřejmě legálně) pouštět hudbu, která je ve fondu knihovny, vyzdobit místnost na téma komiks, sci-fi, fantasy aj. Prostory mohou být oproti ostatním místnostem tmavší, ale barvy ať jsou zachovány teplé. Velký vliv na příjemnou atmosféru má také důvěra – tzn. že v klubu nesedí knihovník-hlídač, který je připravený kdykoliv zasáhnout, když se knihám děje „bezpráví“.

http://data.kjm.quonia.cz/tmp/gal2087/big/IMG_0081.jpg

Na závěr bych rád ještě zmínil u architektů oblíbený přístup place making, v němž je cílová skupina pozvaná, aby přiložila ruku k dílu a dotvořila pro ni určený prostor. Například tomu tak bylo v Tišnově, kde si pod vedením streetartového umělce občané vyzdobili podchod na nádraží. A když se podíváme do praxe v knihovně, nemusíme chodit daleko, protože v Brně v prostoru TEEN probíhal podobný workshop s umělcem . Tentokrát si ale teenageři mohli libovolně posprejovat sololit a později umělec vytvořil obrys loga TEENu.

Shrnutí

Ať už se pro své prostory v knihovnách rozhodnete realizovat cokoliv z výše uvedeného, je třeba mít na paměti, že nejdůležitější na práci s teenagery je osvícené vedení, které je ochotné vyjít z konceptu klasické knihovny a nabídnout místo pro volný čas. Vedení, které dá dostatečný prostor a důvěru mladým pracovníkům, protože oni mají potenciál taková místa proměnit.

Autor fotografií: archiv Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Citace

BÍLEK, Vojtěch. Jak koncipovat prostor pro mladé v knihovně. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 4, č. 1/2018 [cit. 2018-03-07].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/prostror-pro-mlade.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku