Česky | English

První, statečné, jedinečné

Autor: Helena Chábová DiS.
Číslo: roč. 6, č. 3/2020
Rubrika: Doporučujeme
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

O knize

  • Autorky knihy: Jana Renner a Silvie Vondřejcová

Knižní boom literatury s feministickou tematikou, tedy knihy čistě věnované ženským postavám v různých odvětvích lidské činnosti, není záležitost pouze zahraničí, ale i v České republice se autoři vrhli do sepisování životopisných knih o významných ženách. Tato je jednou z nich. Ve světě a i u nás se rodí důležité ženy, jež se svými činy zapisují do historie této společnosti. Není jich málo, ba naopak – jsou ženy, Češky, Slovenky, Čechoslovenky, jejichž sláva již dávno překročila hranice, ovšem jsou i ženy, kterým se sláva, čest či podstatné činy připisují až zpětně. Po mnoha letech. Až dnes se někdy dozvídáme podrobnosti jejich života, zapovězené boje a balvany stojící v jejich cestě k cíli. Naše ženy bojovaly za naši svobodu a někdy je jediným poděkováním to, že o nich dnes čteme a píšeme.

Kniha První, statečné, jedinečné je soubor životopisů třiceti žen, které byly v Československu v něčem první, a tak se zapsaly do historie naší země. Autorky podrobně a přehledně vyzdvihují jejich životy a popisují, co mají tyto významné ženy za sebou. Kdo byla první česká poslankyně? Jaký život žila Františka Plamínková nebo Eliška Junková? Čtenář je zaveden až na konec 18. století za českou buditelkou, vlastenkou a známou kuchařkou Magdalenou Dobromilou Rettigovou. Postupně se pročteme k ženám, které ovlivňují sociální dění i v dnešní době, jako je Martina Navrátilová, která měnila svět sportovním, ale i osobním životem.

Nejen že jsou obsahem životopisné informace významných hrdinek, autorky si daly tu práci, aby knihu doplnily o časové osy, historický kontext, mapy, kvízy a také slovníček pojmů. Každý čtenář si tak může představit, kdy která osobnost žila, či jestli se mohly setkat.

VÝZNAM KNIHY

Na českém knižním trhu je význam této literatury nezpochybnitelný. Ať chceme nebo ne, i po pádu komunismu trvalo, než se československá společnost postavila na nohy a otevřela se nejrůznějším společenským tématům. Také z dějepisného hlediska je důležité a zajímavé znát střípky z naší historie věnované určité skupině lidí. Svým obsahem kniha naláká každého, kdo chce vědět více o minulosti České a Slovenské republiky nebo se čistě zajímá o významné osobnosti.

ZDROJ

RENNER, Jana a VONDŘEJCOVÁ, Silvie. První, statečné, jedinečné: Češky, které si zvolily tu méně pohodlnou cestu. 1. vydání. Praha: Albatros, 2019. 172 stran. ISBN 978-80-7597-551-5.

 

 

CHÁBOVÁ, Helena. První, statečné, jedinečné. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2020, roč. 6, č. 3 [cit. 2020-07-29].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/prvni-statecne-jedinecne.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku