Česky | English

Půda Městské knihovny v Poličce

Autor: Hana Šandová
Číslo: roč. 8, č. 1/2022
Rubrika: K tématu
Přiložené soubory:
Pdf článku
Klíčová slova:

Autorka článku:

Hana Šandová, MěK v Poličce

Nejmladší oddělení Městské knihovny v Poličce, Centrum technického vzdělávání Půda, vzniklo za podpory fondů EU, programu IROP, Ministerstva pro místní rozvoj a města Poličky v rámci projektu v dotačním programu podpory infrastruktury ve vzdělávání.

Vestavbou výtahu, sociálního zařízení a rekonstrukcí staré půdy nad knihovnou vznikla moderní, bezbariérová veřejná učebna. Je určena především na rozvoj digitálního, polytechnického a informatického myšlení napříč generacemi, na výuku jazyků a další komunitní vzdělávání. K učebně přiléhá technická místnost a zázemí pro interní i hostující lektory. K centru patří také venkovní vertikální zahrada v Šaffově ulici. 

Základní vybavení učebny pro práci se třídou, nábytek, tabule, dotykový panel, notebooky, tablety, 3D tiskárna, CO2 laser, CNC frézka, vybraní roboti (Bee/Blue bot, Ozobot, Lego WeDo, mBot, Arduino, páječky, multimetry, nářadí…), bylo součástí původního projektu. Pro údržbu a rozvoj vybavení pak vyhledáme další grantové výzvy, např. z programu VISK3 Ministerstva kultury ČR, kde jsme pořídili např. robotické stavebnice pro náš robotický tým nebo vybrané sady robotů, které po zaškolení půjčujeme menším školám nebo knihovnám v regionu, jež mají na vybavení méně prostředků. Když si konkrétní pomůcky a úlohy vyzkouší na „domácí půdě“, tak jim to pomůže v lepší orientaci ze široké nabídky, případně pomůže přesvědčit vedení. 

Pravidelně se ucházíme o podporu Meet&Code nadace VIA v rámci podzimní kampaně EU Code Week na podporu kódování. Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT, nabízíme tak i akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky nejen pro „novou informatiku“, ale také makers ve vzdělávání a historii. Lektorsky spolupracujeme s dalšími vzdělávacími institucemi, s trutnovskou EduTime nás poslední červencový týden čeká již druhá Letní škola robotiky v Poličce. S Komunikací 21 to pak je oblíbená jarní a podzimní víkendová Roboakademie.

Pro veřejnost se „Půda“ otevřela v září 2019. Pak jsme se půl roku slibně rozbíhali a přišel Covid-19 a s ním i nové výzvy. Tisk zakladačů šikmých proužků, ochranných štítů, koordinace dobrovolných tiskařů na Svitavsku v rámci aktivity „Tiskne celé Svitavsko“. Hledání cest on-line světem. Půda tak často více sloužila vzdálenějším uživatelům, kde jsme třeba se studenty učitelství na MFF UK nebo dětmi z robotického kroužku mělnického gymnázia na dálku programovali roboty mBot, se kterými pak přes vzdálenou plochu a pod kamerou hráli s roboty u nás na Půdě fotbal nebo na honěnou. Robotický fotbal byl také, kromě virtuální procházky Půdou, hlavní náplní Noci vědců 2020.     

Vzhledem k vládním omezením bylo snazší dostat se do školek/škol než děti k nám, a tak jsem se díky podpoře MAS Poličsko II dostala do školek a škol na Poličsku a díky MAS Hlinecko na Hlinecku. Poznávám tak region, kam jsem se kvůli Půdě přestěhovala a větší i menší aktéry formálního vzdělávání. Zároveň je to zatím nejúspěšnější propagace toho, co děláme. Děti o nás vypráví doma, učitelé i rodiče tak mají lepší představu, co děláme. 

Základem našich aktivit jsou tzv. Otevřené Půdy, kde máme pondělky, čtvrtky a neděle mezi 13:30/14:00 a 17:00/18:00 otevřeno pro širokou veřejnost. Obdobně jako se na dospělém nebo dětském oddělení poohlédnete po knížkách, prolistujete časopisy, tak po Půdě proženete robota nebo si něco vyrobíte. Může přijít kdokoliv, nemusí být ani naším čtenářem. Rozhlédne se, vyzkouší si, co ho zaujme. Může přijít s vlastním nápadem nebo rozpracovaným projektem. My se snažíme každého návštěvníka podporovat a pomoci mu se zdárnou realizací každého nápadu. Návštěvníkům se věnujeme individuálně. Báječně funguje i tzv. „vrstevnické učení“, kde si hlavně děti vzájemně radí a pomáhají.  

S postupným uvolňováním se nám začali návštěvníci pomalu vracet, ale neustále se měnící pravidla a omezení mnohé odradila. Od letošního jara se snad blýská na lepší časy. Vracejí se původní návštěvníci, ale chodí i čím dál více nových. Ve všední dny jsou to zejména děti, které k nám míří rovnou ze školy. Mám radost, že se u nás líbí i dětem z dětského domova nebo ze střediska výchovné péče, které přichází v doprovodu tet či vychovatelů. O nedělích se Půda stává čím dál častěji cílem rodinných výletů.

Úterní odpoledne jsou ve spolupráci s Rodinným centrem PodANé srdce vyhrazena pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, díky rezervačními systému tu mají větší klid než při běžných Otevřených půdách. Úterní podvečer pak patří kroužku MAKERS, určenému také veřejnosti, přestože jádro tvoří děti z poličského gymnázia s panem učitelem Tomášem Feltlem a věnují se kutilství 21. století. 

Nabídku technického vzdělávání doplňuje jazykové vzdělávání, aktuálně konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím nebo čeština pro Ukrajince.  

Kromě školení učitelů, knihovníků a zájemců o informatické myšlení, 3D tisk a robotiku pořádáme v dopoledních hodinách programy pro školky a školy zaměřené na robotiku, 3D tisk, přírodovědu. O přírodovědné programy nejen pro školky, školy, učitele, ale také domácí školáky se stará Marcela Feltlová. Historické přednášky, v rámci Akademie 21, pořádá Ivana Fridrichová-Sýkorová.

Nejvíce nás pálí nedostatek lidí, finance na pedagogy mimo rozpočet města. Kromě pořádání akcí je třeba vše udržovat, dobíjet, opravovat, kompletovat stavebnice, udržovat a aktualizovat software. Připravovat programy, najít si čas na vlastní seberozvoj.

Dalším tématem je pak agenda výpůjček. Chtěli bychom vyladit pravidla, abychom mohli vybrané roboty půjčovat nejen knihovnám a školám, ale také dětem, aby si rozpracovaný projekt mohly dodělávat a rozšiřovat i doma, nezávisle na naší otevírací době. V červnu se Půda se stala součástí Arduino User Group, sítě center podporující uživatele platformy Arduino a sdílení dobré praxe. 

Do budoucna bychom také rádi rozšířili prázdninový režim, v současné době nám schází personální kapacity. Přesto nás kromě výše uvedené letní školy pro učitele na konci července čekají přírodovědné programy s Marcelou Feltlovou, týden příměstského tábora Dobyvatelé vesmíru – Zpátky na Měsíc, s osidlováním Měsíce a odpalováním vodních raket. V červenci kromě odpoledních Otevřených Půd přidáme úterní a středeční dopolední prázdninové Půdy. Těšíme se na virtuální realitu, se kterou k nám na jeden den přijede kolegyně z Městské knihovny v Tišnově. Týden dovolené a dva týdny Letní školy učitelů informatiky v Lipnici nad Sázavou pořádanou MFF UK, kde budu sdílet, ale také hlavně čerpat novou inspiraci. Kromě letní školy jsou mi inspirací kolegové učitelé, knihovníci nejen z ČR, ale také ze světa, a to jak na konferencích, školeních, ale také sociálních sítích. Doufám, že již bude klidněji a bude možnost se opět účastnit i zahraničních školení pro učitele a knihovníky.

  

 

Hana Šandová. Půda Městské knihovny v Poličce. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. roč. 8, č. 1/2022 [cit. 2022-6-20].

Dostupný z WWW: impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/puda-mestske-knihovny-v-policce.
ISSN 2336-727X.


vytisknout stránku Vytisknout stránku